Novinky

Usnesení 118. zasedání Pléna České konference rektorů Praha, 6. 12. 2012 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 118. zasedání následující usnesení: ČKR podporuje pokračování prací na přípravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro účely financování výzkumných institucí v přechodném období do případné aplikace výstupů Individuálního projektu národního Metodika 2. ČKR předpokládá, že při pracích na novele zákona o vysokých školách dojde ke...
V pondělí 3. prosince 2012 proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, která oceňuje výsledky práce mladých vědeckých pracovníků s nejlepšími výsledky v oblasti základního výzkumu a v oblasti inovací. Odborná porota letos vybírala a rozhodovala o nejlepších vědeckých pracích mezi 190 kandidáty. V kategorii Nejlepší diplomová nebo doktorská práce vzniklá ve spolupráci se Siemens se na třetím místě...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Katedra technologie a řízení dopravy pořádá cyklus přednášek na téma  "Integrované dopravní systémy v krajích České republiky".   5.12.2012 - IREDO (IDS v Královéhradeckém a Pardubickém kraji) (vystoupí Ing. Pavel Matouš, technolog ze společnosti OREDO, s.r.o., organizátora IREDO)    12.12.2012 - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (vystoupí Ing. Jiří Michalica ze společnosti KORDIS, s.r.o., organizátora IDS JMK)    19.12.2012 - Integrovaná doprava Liberecka -...
  Elektroanalytická skupina Katedry analytické chemie FChT vás srdečně zve na přednášku, která se uskuteční v jednací místnosti KAlCh (HB/C, 4. podlaží) v úterý 4. prosince od 13:00   OPTICAL (FIBER) SENSING OF OXYGEN: A STORY OF SUCCESS Otto S. Wolfbeis Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg, 93040 Regensburg (Germany) The classical Clark electrode has experienced fierce competition in recent years by optical methods for sensing oxygen...
Dopravní fakulta Jana Pernera připravuje projekt, který by měl sloužit k dalšímu zvyšování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace široké veřejnosti. Prosíme zájemce o vyplnění krátkého dotazníku na této adrese http://pruzkum.upce.cz/dfjp-dalsi-vzdelavani
Pardubice; Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, a Svazu chemického průmyslu ČR, je v plném proudu. V letošním roce soutěží žáci 8. a 9. tříd základních škol z pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Největší oborová soutěž svého druhu vyvrcholí 30. května 2013, kdy se v ...
Planeta Mars přitahovala pozornost lidstva od nepaměti. Astronomové na ni po staletí zaměřovali své dalekohledy a od roku 1960 se vědci a inženýři z celého světa snaží  rudou planetu, našeho blízkého kosmického souseda, zkoumat také pomocí automatických kosmických sond. Že to není snadný úkol, jasně dokazuje celková bilance úspěšnosti těchto meziplanetárních průzkumných misí. Pouze polovina z nich byla úspěšná a splnila vytýčené úkoly. Druhá polovina automatů z různých důvodů selhala a v ...