Novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera připravuje projekt, který by měl sloužit k dalšímu zvyšování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace široké veřejnosti. Prosíme zájemce o vyplnění krátkého dotazníku na této adrese http://pruzkum.upce.cz/dfjp-dalsi-vzdelavani
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Pardubice; Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, a Svazu chemického průmyslu ČR, je v plném proudu. V letošním roce soutěží žáci 8. a 9. tříd základních škol z pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Největší oborová soutěž svého druhu vyvrcholí 30. května 2013, kdy se v ...
Planeta Mars přitahovala pozornost lidstva od nepaměti. Astronomové na ni po staletí zaměřovali své dalekohledy a od roku 1960 se vědci a inženýři z celého světa snaží  rudou planetu, našeho blízkého kosmického souseda, zkoumat také pomocí automatických kosmických sond. Že to není snadný úkol, jasně dokazuje celková bilance úspěšnosti těchto meziplanetárních průzkumných misí. Pouze polovina z nich byla úspěšná a splnila vytýčené úkoly. Druhá polovina automatů z různých důvodů selhala a v ...
Ve čtvrtek 22. 11. je studijní oddělení FF uzavřeno - z důvodu promoce FF.
V pátek 23. listopadu se uskuteční od 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na nejmladší fakultě Univerzity Pardubice - Fakultě elektrotechniky a informatiky. Zájemci o studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky mohou navštívit první ze dvou dnů otevřených dveří, který fakulta pořádá pro uchazeče o vysokoškolské studium v prostorách nového areálu fakulty na náměstí Čs. legií 565 v centru Pardubic. Zájemci o studium získají v posluchárně H1 informace o fakultě a jejích studijních...
Rektor Univerzity Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici   KVESTOR/KVESTORKA     Základní charakteristika činnosti: Jmenovaná pozice podle § 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a v rozsahu stanoveném opatřením rektora jedná a vystupuje jejím jménem.             Požadujeme: vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického nebo...
Univerzita Pardubice - jako jediná instituce v Pardubicích - připravila pro akademickou obec i veřejnost speciální program, jímž slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997. Rektor vyhlásil na pátek 16. listopadu pro vysokoškoláky rektorské volno. Program Univerzity Pardubice ke Dni boje studentů za svobodu a...