Novinky

Pardubice; Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, a Svazu chemického průmyslu ČR, je v plném proudu. V letošním roce soutěží žáci 8. a 9. tříd základních škol z pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Největší oborová soutěž svého druhu vyvrcholí 30. května 2013, kdy se v ...
Planeta Mars přitahovala pozornost lidstva od nepaměti. Astronomové na ni po staletí zaměřovali své dalekohledy a od roku 1960 se vědci a inženýři z celého světa snaží  rudou planetu, našeho blízkého kosmického souseda, zkoumat také pomocí automatických kosmických sond. Že to není snadný úkol, jasně dokazuje celková bilance úspěšnosti těchto meziplanetárních průzkumných misí. Pouze polovina z nich byla úspěšná a splnila vytýčené úkoly. Druhá polovina automatů z různých důvodů selhala a v ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 22. 11. je studijní oddělení FF uzavřeno - z důvodu promoce FF.
V pátek 23. listopadu se uskuteční od 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na nejmladší fakultě Univerzity Pardubice - Fakultě elektrotechniky a informatiky. Zájemci o studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky mohou navštívit první ze dvou dnů otevřených dveří, který fakulta pořádá pro uchazeče o vysokoškolské studium v prostorách nového areálu fakulty na náměstí Čs. legií 565 v centru Pardubic. Zájemci o studium získají v posluchárně H1 informace o fakultě a jejích studijních...
Rektor Univerzity Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici   KVESTOR/KVESTORKA     Základní charakteristika činnosti: Jmenovaná pozice podle § 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a v rozsahu stanoveném opatřením rektora jedná a vystupuje jejím jménem.             Požadujeme: vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického nebo...
Univerzita Pardubice - jako jediná instituce v Pardubicích - připravila pro akademickou obec i veřejnost speciální program, jímž slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997. Rektor vyhlásil na pátek 16. listopadu pro vysokoškoláky rektorské volno. Program Univerzity Pardubice ke Dni boje studentů za svobodu a...
Dvoudenní trénink (14. a 15. listopadu) čeká na studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Zdravotně-záchranářská akce "Modelové situace v první pomoci a přednemocniční péči" má připravit budoucí záchranáře na zásah a poskytnutí odborné pomoci při reálných, život ohrožujících situacích. Každý den si čtyřicítka studentů ve skupinách po čtyřech vyzkouší, zda dokážou správně reagovat a poskytovat první...
Slavnostní otevření proběhne v úterý 27. 11. 2012 od 10.00 do 14.30 hodin ve foyeru Univerzitní Auly .   Na co se můžete těšit?   10.00 - 10.35 - Slavnostní zahájení, úvodní slovo prorektora, - Představení projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér, v jehož rámci poradna vznikla, - Představení akademické poradny - Vystoupení MIREA o.ú.s. "Ve víru šamanských bubnů"   10.35 - 12.00 - Představení členů poradenského týmu   13.00 - 14.30 - Možnost individuálnlích...