Novinky

Vždycky s helmou 15. 07. 2022
Kdy je partnerský vztah toxický? Jak poznat sexuální obtěžování? Jakým způsobem se chránit před pohlavními nemocemi? Na podobné otázky najdou teenageři odpovědi díky studentům z Univerzity Pardubice. Studenti Fakulty filozofické otevřeli téma, které je pro mnohé tabu. Vytvořili brožuru, jež se zabývá sexuální výchovou žáků základních škol. Pomoci má nejen samotným teenagerům, ale také učitelům a rodičům, kterým napoví, jak s dětmi o těchto tématech mluvit. Dospívají, dokončují...
Minulý týden se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily akademické obřady Fakulty ekonomicko-správní. Vysokoškolské diplomy obdrželi absolventi bakalářských a navazujících magisterských programů z rukou děkana Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. Letošní bakalářské zkoušky v květnu a červnu 2022 úspěšně složilo 116 posluchačů Fakulty ekonomicko-správní. Z toho: 31 posluchačů ve studijním programu Hospodářská politika a ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Univerzita Pardubice se podílela na premiérovém pracovním setkání vlády a kolegia Evropské komise v první den českého předsednictví v Radě EU. Jednání se uskutečnilo v pátek 1. července v Litomyšli, kde sídlí Fakulta restaurování, jejíž prostory i technika byly během reprezentativní akce využity. Části programu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. „Je nám ctí, že naše univerzita může poskytnout část moderního zázemí u ...
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2022/23 v těchto třiletých bakalářských studijních programech: „Chemie“ „Hodnocení a analýza potravin“ „Anorganické a bioanorganické materiály“ „Polymerní materiály a kompozity“ „Farmakochemie a medicinální materiály“ „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“ „Ekonomika a management...
Kapacita parkoviště byla naplněna. PŘÍJEM ŹÁDOSTÍ O PARKOVACÍ KARTU JE UKONČEN k 24. 8. 2022 (11.15 hodin). Děkujeme za pochopení.   V případě zájmu o parkování vozu na vyhrazeném parkovišti před FZS v AR 2022/23, vyplňte elektronickou žádanku o parkovací kartu. Odkaz na elektronickou žádanku o parkovací kartu. Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2022 nebo do naplnění kapacity. Cena: 100,- / akademický rok. Výdej...
TVOŘÍME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST V DOPRAVĚ. ZAPOJTE SE! Vyhlašujeme LETNÍ SOUTĚŽ pro všechny naše studenty prezenčního i kombinovaného studia. Vnímáte některá řešení ve městech jako neudržitelná? Najděte problematické řešení v dopravě nebo dopravní infrastruktuře ve městě, a to u nás nebo ve světě, které je ekonomicky neudržitelné, nevhodné pro uživatele, nešetrné k životnímu prostředí. Pošlete krátké VIDEO (max. 30 s) nebo FOTOGRAFIE s mluveným nebo psaným...
Omezení provozu menzy 30. 06. 2022
Vážené kolegyně, vážení kolegové, počítejte, prosím, s omezením provozu menzy v období červenec - září 2022 a v některých případech i s nutností objednávky jídla předem, bližší infomace naleznete zde. Děkuji za pochopeni Jan Brothánek
  O Z N Á M E N Í volební komise pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022-2026.   Volební komise zřízená Akademickým senátem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana FChT UPCE pro funkční období 2022-2026 oznamuje, že návrhy kandidátů na jmenování děkana podané členy akademické obce fakulty přijímá do pondělí...