Novinky

Studentka Simona Hurníková absolvovala obor Laboratorní asistent na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Po té nastoupila na Fakultu chemicko – technologickou Univerzity Pardubice do bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory, obor Zdravotní laborant. V rámci výpomoci v nouzovém stavu se aktivně zapojila jako brigádník v Laboratořích lékařské genetiky a.s. v Pardubicích. V souvislosti s neuspokojivě se vyvíjející situací ohledně...
Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe a podobně. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně jeden měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20.000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční (o výši přidělené částky bude...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Od pondělí 18. ledna 2021 do 26. ledna 2021 budou na naší fakultě probíhat státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia ve všech studijních programech.  Přejeme hodně štěstí.
Aktuální informace 12. 01. 2021
INFORMACE KE KORONAVIRU Souhrnné informace ke Koronaviru naleznete na studentském intranetu. Od pondělí 29. 11. 2021 (včetně) budou přednášky s více než 150 zapsanými studenty realizovány výhradně on-line, a to prostřednictvím MS Teams či jinou obdobnou formou. Sledujte tedy prosím pravidelně všechny komunikační kanály s DFJP – email, MS Teams, intranet a IS STAG, kde budou zveřejňovány aktuální informace. I nad rámec aktuálních vládních opatření se důrazně doporučuje...
Absolventka bakalářského oboru Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií Martina Štupáková převzala koncem roku ocenění Nemocnice Pardubického kraje, a .s  za vynikající úroveň bakalářské práce. Její zpracované téma  "Spolupráce matky v intermediární péči o nedonošeného novorozence"  a zpracovaný výzkum je přínosem do v praxe v oboru ošetřovatelství a speciálně pro dětské oddělení Pardubické nemocnice....
Studentka Bc. Alexandra Bolková vystudovala bakalářský studijní program Speciální chemicko-biologické obory, obor Klinická biologie a chemie na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko–technologické. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu v oboru Bioanalytik. V rámci pomoci ve vypjaté době při boji proti šíření koronaviru se zapojila jako dobrovolník v Pardubické nemocnici. My jsme ji vyzpovídali v krátkém rozhovoru, o...
V rámci vědecko-výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť vzniká každoročně na naší fakultě celá řada kvalitních závěrečných prací. Jinak tomu nebylo ani v uplynulém akademickém roce, kdy z celé řady zajímavých a kvalitních disertačních prací byly vybrány čtyři nejlepší. Děkan fakulty prof. Petr Kalenda se rozhodl autory těchto mimořádně zdařilých disertačních prací ocenit Studentskou cenou děkana, která je spojena s finanční odměnou. Absolventka Ing. Michaela...
Michal, Zdeněk a Michal. Tři studenti Dopravní fakulty Jana Pernera, kteří se zapojili do soutěžního projektu o elektromobil Hyundai KONA Electric. Pokud uspějí, získají tento vůz pro naši univerzitu ke studijním účelům a zažijí úžasný den automobilce Hyundai v Nošovicích. Úkolem bylo představit nápad, který může posunout elektromobilitu a již zmiňovaný model elektromobilu. Podpořte kluky přidáním jakékoliv emotikony pod příspěvek. Můžete nám v krátkosti představit svůj nápad...