Novinky

Univerzita Pardubice znovu pomůže při kritické situaci s druhou vlnou pandemie v kraji. Od příštího týdne spustí ve speciálně zabezpečené laboratoři analýzy vzorků na koronavirus SARS-CoV-2. Experti Fakulty chemicko-technologické se zapojili do testování už letos v dubnu, nyní pomohou s analýzami Nemocnici Pardubického kraje, a.s. „Současná epidemiologická situace je velmi vážná a testování je důležitá součást prevence pro všechny rizikové skupiny. Naše univerzita je...
Vědci a studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se rozhodli pomoci a poskytnout svoje znalosti a zázemí pro analýzy vzorků lidí indikovaných na koronavir. Ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí nyní chemici intenzivně komunikují o konkrétním zabezpečení a s vyhodnocování vzorků by chtěli začít co nejdříve. Pomohou tím urychlit testování možných nakažených lidí, které je jednou z nejdůležitějších forem prevence a zpomalení postupu nemoci. „...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně a kolegové, na základě nařízení vlády a opatření rektora UPa ze dne 10. 3. 2020 se s platností od 11. 3. 2020 ruší veškerá kontaktní výuka na Univerzitě Pardubice. Bezkontaktní forma výuky (konzultace, zasílání studijních materiálů přes e-mail, Moodle apod.) je možná.   1)   Předpokládá se, že opatření budou trvat min. 14 dní. Za této situace přichází v úvahu i posunutí SZZ na jiný termín, tak aby mohly být BP a DP...
Univerzita Pardubice má podle letošního žebříčku hlasování studentů a absolventů dvě nejlepší fakulty v ČR. Fakultami roku se ve svých kategoriích staly Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií. Ta se dostala do čela letos úplně poprvé. „Mne i celou fakultu výsledek nesmírně těší  a současně nás zavazuje do další práce. Velmi si považujeme hlasů studentů, kteří nás takto ocenili, je naším cílem být pro studenty fakultou, na které získají nejen  ...
Dne 17. 4. 2019 se v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pod záštitou děkana fakulty Ing. Zdeňka Němce, Ph.D.  uskutečnil workshop projektu „CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 - Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)“. Workshopu se zúčastnili členové výzkumných týmů z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty...
Volební výsledek podaných návrhů na kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa na období 2019 - 2022 Návrhy byly navrhovateli podávány v období od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019. Následně volební komise ověřila souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.   Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili souhlas s jejich kandidaturou: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.   ...