Pomoc Ukrajině, ukrajinským uprchlíkům a studentům zasažených válkou

11. 3. 2022

Plně podporujeme nezávislost a územní celistvost Ukrajiny a odmítáme jakoukoli formu násilí. 

Nabízíme pomoc ukrajinským studentům v tíživé situaci. Studentům bylo nabídnuto mimořádné stipendium jako jedna z forem pomoci.

Aktuálně jsme na Fakultě zdravotnických studií spustili dobrovolnou materiálovou sbírku na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. 

 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA 

Kdy: 14. – 18. března 2022 v čase 10.00 – 12.00 hodin

Kde: relaxační místnost (vestibul fakulty)

Přinést můžete:  trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, pleny, kvalitní přikrývky, spací pytle, teplé oblečení, léky a obvazový materiál, kojeneckou stravu

Výtěžek bude předán do centra pro humanitární pomoc Ukrajině v Milheimově ul., které zřídilo město Pardubice.

 

FINANČNÍ SBÍRKA

Svůj dar můžete poslat na účet univerzity číslo
123-94900287/0100 VS: 9502000000

nebo přes QR kód.

Online platba


Výtěžek finanční sbírky bude primárně určen na pomoc studentům z Ukrajiny.

Univerzita Pardubice podpoří ukrajinské studenty a ukončí spolupráci s Ruskem | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají.