Přivítání rektora k zahájení akademického roku

21. 9. 2022

Vážené studentky, vážení studenti,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento týden zahajujeme na většině fakult nový akademický rok 2022/2023. Rád bych vás všechny pozdravil a přivítal na naší Univerzitě Pardubice.

Chtěl bych ocenit nasazení všech zaměstnanců univerzity, které vede k tomu, že studenti mají v silné konkurenci dalších vysokých škol zájem studovat právě v některém z námi nabízených studijních programů. Všem studentům bych chtěl popřát, aby na naší univerzitě prožili další zajímavý a  inspirativní rok. Pevně věřím, že čas strávený v posluchárnách, učebnách praktické výuky nebo v univerzitní knihovně bude účelně vynaložený, a že nově získané znalosti a osvojené dovednosti v budoucnu přispějí k uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Rád bych mezi námi přivítal nové studentky a studenty, nové kolegyně a kolegy, akademické pracovníky a další zaměstnance. Věřím, že tito všichni přispějí k rozvoji naší univerzity. Život v univerzitním prostředí s sebou přináší celou řadu příležitostí v rovině vzdělání, ale také v dalších stránkách života naší akademické obce.

Seznámit se s prostředím kampusu, s možnostmi, které univerzita nabízí, se svými kolegy a dalšími členy naší univerzitní komunity vám nabídla tradiční tradiční akce Příliv.

Všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům Univerzity Pardubice přeji úspěšný akademický rok.

Těším se na vzájemné setkávání a spolupráci s vámi.

Váš rektor

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.