Program univerzity ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

Uložit do kalendáře 16-11-2018 9:00 16-11-2018 9:00 Czech republic/Europe Program univerzity ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii Univerzita Pardubice – jako jediná instituce v Pardubicích – slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. Program ke Dni boje studentů za svobodu a... Univerzita Pardubice
16. 11. 2018 Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice – jako jediná instituce v Pardubicích – slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu.

Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997.
Rektor vyhlásil na pátek 16. listopadu pro vysokoškoláky rektorské volno.
 

PROGRAM UNIVERZITY PARDUBICE
KE DNI BOJE STUDENTŮ ZA SVOBODU A DEMOKRACII

 

Pátek 16. listopadu 2018* rektorský den

od 9:00 hodin - tělovýchovný areál univerzity

  • sportovní den                                                                 

14:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic                         

  • slavnostní akademický obřad

promoce doktorů (nových Ph.D.) a představení nových docentů a profesorů univerzity
 

17:00 hodin - Galerie Univerzity Pardubice - Univerzitní knihovna

  • vernisáž výstavy – 100 let od založení Spolku sběratelů a přátel exlibris
    historická a současná česká grafika

18:30 hodin - u pamětní desky před Univerzitní knihovnou

  • vzpomínkový akt na události 17. listopadu (1939 * 1989)       

19:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic

  • slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice

Lístky na slavnostní koncert můžete zakoupit v univerzitní Aule Arnošta z Pardubic za cenu 100 Kč a studenti a důchodci za 50 Kč.


Akademická obec a veřejnost jsou srdečně zvány

Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
Ing. Valerie Wágnerová
466 036 555
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.