Mgr. Iveta Černohorská | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Iveta Černohorská

Obrázek uživatele ivce0301

Kontakty

466 037 802
iveta.cernohorska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5977-1999

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Asistent
senior lecturer

Studia

Název programu: Ošetřovatelství
Název oboru: Ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pátek: 
09:00 - 11:00
-
po předchozí domluvě
KKO/P5ASD Akutní stavy v dětském lékařství 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P2IPR Interní propedeutika 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4PZZ Odborná praxe 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4PIZ Odborná praxe individuální 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4OPD Ošetřovatelství v pediatrii 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P3OPD Ošetřovatelství v pediatrii 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/ASCP Specializovaná ošetřovatelská péče v pediatrii 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P5UMK Urgentní medicína a medicína katastrof 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P5VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P3VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza použití české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH). Trnava: Trnavská univerzita, 2018. ISBN 978-80-568-0151-2.
HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERNOHORSKÁ, I. EXPERTS’ OPINION ON THE CZECH VERSION OF THE QUESTIONNAIRE ASSESSING THE CHILD CARE QUALITY AT HOSPITAL. In Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 37-40 s. ISBN 978-80-558-1185-7.
ČERNOHORSKÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. - OTÁHALOVÁ, K. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 41 s. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Management bolesti a kvalita poskytovaných služeb. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 47-50 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Inovace předmětů zaměřených na péči o dítě Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní FZS - Asistent Univerzita Pardubice
2011 - 2012 Odborná učitelka SZŠ Pardubice
2000 - 2007 Dětské oddělení Krajská nemocnice Pardubice
1996 - 2000 Kardiologie Krajská nemocnice Pardubice