Mgr. Iveta Černohorská | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Iveta Černohorská

Mgr. Iveta Černohorská,

Kontakty

466 037 802
iveta.cernohorska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5977-1999

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Asistent
senior lecturer

Studia

Název programu: Ošetřovatelství
Název oboru: Ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
11:00 - 13:00 hod. -
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
FZS/ASCP (2022) - - CV SE
KKO/P1PZZ (2022) G - CV -
KKO/P2PIZ (2022) G - - -
KKO/P2PZZ (2022) G - - -
KKO/P3OPD (2022) - - CV -
KKO/P3VLS (2022) - - CV -
KKO/P4SBP (2022) G - - -
KKO/P5ASD (2022) - - CV -
KKO/P5UMK (2022) - - CV -
KKO/P5VLS (2022) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Česká verze dotazníku Child Care Quality at Hospital Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2021, vol. 1/2021, no. 01/2021, s. 51 - 56. ISSN: 1336-183X.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Child Care Quality at Hospital questionnaire - the validation of the Czech version. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 23 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. ZKUŠENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ. In Sborník příspěvků 7. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1055-2.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
HOLEKOVÁ, J. - ČERNOHORSKÁ, I. Syndrom třeseného dítěte. In Zdravé dieta : život v pohybe. 1. vyd. Praha: Evropská asociace pro fototerapii, 2020. 12 s. ISBN: 978-80-87861-15-8.
CHRUDIMSKÁ, L. - ČERNOHORSKÁ, I. - KRATOCHVÍLOVÁ, V. Informovanost rodičů dětí do 10 let o péči o chrup aneb možnosti ambulantní praxe Pediatrie pro praxi, 2019, vol. 20, no. 1, s. 42-45. ISSN: 1213-0494.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza použití české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH). Trnava: Trnavská univerzita, 2018. ISBN 978-80-568-0151-2.
HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERNOHORSKÁ, I. EXPERTS’ OPINION ON THE CZECH VERSION OF THE QUESTIONNAIRE ASSESSING THE CHILD CARE QUALITY AT HOSPITAL. In Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 37-40 s. ISBN 978-80-558-1185-7.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Management bolesti a kvalita poskytovaných služeb. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERNOHORSKÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. - OTÁHALOVÁ, K. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 41 s. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 47-50 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Inovace předmětů zaměřených na péči o dítě Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.15 31.12.15

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní FZS - Asistent Univerzita Pardubice
2011 - 2012 Odborná učitelka SZŠ Pardubice
2000 - 2007 Dětské oddělení Krajská nemocnice Pardubice
1996 - 2000 Kardiologie Krajská nemocnice Pardubice