Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

Kontakty

466 037 733
pavlina.brothankova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0654-2217

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení ošetřovatelství (70141)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:30 - 13:00 hod.
,
Pátek: 
8:00 - 9:30 hod.
-
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KOS/K1OSP (2022) - - CV -
KOS/K10OI (2022) G - - -
KOS/K7ODP (2022) G - CV -
KOS/P1OPT (2022) - - CV -
KOS/P1OSP (2022) - - CV -
KOS/P2OPT (2022) - - CV -
KOS/P2OSP (2022) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - BAŽANT, J. The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment European Journal of Pediatrics, 2020, vol. 179, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 0340-6199.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - ŽILKOVÁ, V. Taste strips - metoda samovyšetření chuti Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83/116, no. 5, s. 521-534. ISSN: 1210-7859.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 1, s. 51-54. ISSN: 1210-7859.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. - SHEJBALOVÁ, H. Čich u pacientů podstupujících endonazální endoskopickou chirurgii Časopis lékařů českých, 2017, vol. 4, no. 156, s. 187-191. ISSN: 0008-7335.
BROTHÁNKOVÁ, P. - NEDOMOVÁ, E. - VODIČKA, J. Kvalita života osob s poruchou čichu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2017, vol. 2, no. 30.4.2017, s. 51-55. ISSN: 1339-5920.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Normální hodnoty Nového Testu libosti pachů u zdravé populace Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, vol. 78/111, no. 1, s. 78-82. ISSN: 1210-7859.
BROTHÁNKOVÁ, P. - FUKSOVÁ, T. - VODIČKA, J. PORUCHY ČICHU - SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ PACIENTY Profese on-line, 2013, vol. VI, no. 1, s. 1-5. ISSN: 1803-4330.
BROTHÁNKOVÁ, P. - KOSTKOVÁ, Z. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vliv věku na čich a na hodnocení libosti pachů Kontakt, 2012, vol. 2, no. 14, s. 152-158. ISSN: 1212-4117.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu. Sestra, 2011, vol. 2011, no. 11, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Kvalitativní poruchy čichu v souvislosti s onemocněním COVID 19 Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Průzkum diagnostických a prognostických markerů pro včasnou detekci a sledování léčby u pacientů s nádory orofaryngu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Posouzení test- retest reliability čichových testů (OMT, NTOP) Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.01.21 31.10.22
Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.09.20 31.12.20
Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.21
Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.12 31.12.12

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2009 - dosud všeobecná sestra Pardubická nemocnice