PhDr. Magda Taliánová, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Kontakty

466 037 808
magda.talianova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9083-2000

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení porodní asistence (70151)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pátek: 
po předchozí domluvě
-
Předmět (Rok) Role
KKO/P4GER (2022) G PR CV -
KPZ/K7DES (2022) G PR CV -
KPZ/K7OPP (2022) G - CV -
KPZ/K8OPP (2022) G - CV -
KPZ/K8PIP (2022) G - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
TALIÁNOVÁ, M.
WICHSOVÁ, J. - HORÁKOVÁ, A. - TALIÁNOVÁ, M. Dodržování pravidel hygieny rukou v perioperační péči Hygiena, 2020, vol. 65, no. 3, s. 93-98. ISSN: 1802-6281.
BADANIČOVÁ, D. - TALIÁNOVÁ, M. Hodnocení tělesné teploty u pacientek podstupujících císařský řez Logos Polytechnikos, 2020, vol. 1, no. 1, s. 40-45. ISSN: 1804-3682.
TALIÁNOVÁ, M. - LANGROVÁ, K. - WICHSOVÁ, J. Hodnocení prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů Hygiena, 2019, vol. 64, no. 4, s. 147-153. ISSN: 1802-6281.
HORÁČKOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. HODNOCENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH OPERAČNÍ VÝKON STABILIZACEE PÁTEŘE. In Nové trendy v ošetrovateľstve VI : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2019. s. 37-39 s. ISBN 978-80-568-0392-9.
TALIÁNOVÁ, M. - SLUKOVÁ, V. Hodnocení pracovní zátěže u sester pracujících na úseku centrální a přísalové sterilizace Hygiena, 2018, vol. 63, no. 4, s. 122-127. ISSN: 1802-6281.
LANGROVÁ, K. - TALIÁNOVÁ, M. PREVENCE RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S POUŽÍVÁNÍM ELEKTROCHIRURGICKÝCH PŘÍSTROJŮ. In Nové trendy v ošetrovateľstve V : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. s. 60-61 s. ISBN 978-80-568-0151-2.
TALIÁNOVÁ, M. - BĚLOHLÁVKOVÁ KAŠPAROVÁ, I. Péče o chirugické nástroje v rámci předsterilizační přípravy Hygiena, 2017, vol. 62, no. 4, s. 119-122. ISSN: 1802-6281.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Vliv sterilizačního procesu na kvalitu chirurgického instrumentária. In IX. Mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 131-138 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
HOLUBOVÁ, M. - HOLMANOVÁ, S. - PILNÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - TALIÁNOVÁ, M. Kvalita života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2015, vol. 9, no. 1, s. 21-24. ISSN: 1802-1727.
LANGEROVÁ, T. - TALIÁNOVÁ, M. - PAVLOVÁ, P. Perioperační bezpečnostní proces v praxi Profese on-line, 2015, vol. 8/1, no. duben 2015, s. 24-29. ISSN: 1803-4330.
TALIÁNOVÁ, M. - LANGEROVÁ, T. - PAVLOVÁ, P. Bezpečnost pacientů na operačních sálech. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2015. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 348-355 s. ISBN 978-80-88064-11-4.
TALIÁNOVÁ, M. - KLIKAR, M. - KAŠPAROVÁ, I. - NOVÁKOVÁ, K. Vliv předsterilizační přípravy a sterilizace na kvalitu chirurgických nástrojů. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 154-162 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Riziko popálení v důsledku použití monopolární koagulace. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2015. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 289-295 s. ISBN 978-80-88064-11-4.
PILNÝ, J. - ŠVARC, A. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Poranění flexorové ploténky proximálního interphalangeálního kloubu kloubu prstu ruky Ortopedie, 2014, vol. 1, no. 4, s. 185-188. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠTĚDRÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Diferenciální diagnostika bolesti zápěstí z pohledu ortopeda Neurologie pro praxi, 2014, vol. I, no. 5, s. 253-256. ISSN: 1213-1814.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Motivace studentek ke studiu studijního oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 445-451 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
KOUT, P. - PILNÝ, J. - HOLUBOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Bolesti ulnární strany zápěstí-diferenciální diagnostika Ortopedie, 2013, vol. 7, no. 1, s. 28-33. ISSN: 1802-1727.
HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. - TALIÁNOVÁ, M. - ČERMÁKOVÁ, K. Hodnocení bolesti před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2013, vol. 7, no. 4, s. 132 - 135. ISSN: 1802-1727.
TALIÁNOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, vol. 3, no. 1, s. 25-30. ISSN: 1338-6263.
TALIÁNOVÁ, M. - MACKOVÁ, M. - HOLUBOVÁ, M. Úskalí péče o pacienty s demencí. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 733 - 742 s. ISBN 978-80-87035-72-6.
MACKOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s onkologickou diagnózou.. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 446-450 s. ISBN 978-80-87035-72-6.
PILNÝ, J. - ŠVARC, A. - ŠTĚDRÝ, J. - HOLUBOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Revmatoidní artritida, úvahy nad indikacemi k operačnímu řešení Ortopedie, 2012, vol. 6, no. 6, s. 273-275. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - KREJZOVÁ, J. - ŠVARC, A. - HOLUBOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Artroskopická synovektomie zápěstí Ortopedie, 2012, vol. 6, no. 6, s. 261-264. ISSN: 1802-1727.
TALIÁNOVÁ, M. - HOLUBOVÁ, M. Výuka onkologie a chirurgie na FZS Univerzity Pardubice Sestra, 2012, vol. 22, no. 1, s. 20. ISSN: 1210-0404.
PILNÝ, J. - GREGOROVÁ, E. - HOLUBOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. - ŠTĚDRÝ, J. Funkční výsledky u pacientů operovaných pro rizartrózu palce ruky Ortopedie, 2012, vol. 6, no. 4, s. 157 - 159. ISSN: 1802-1727.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 907-914 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. Komunikační dovednosti sester Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, vol. VII, no. 6, s. 30-31. ISSN: 1801-1349.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. Komunikace jako sociální dovednost sester. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 663-668 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
TALIÁNOVÁ, M. Education programme and its influence on reducing anthropometric parametrs in overweight adolescents. In SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 183-189 s. ISBN 978-80-210-5524-7.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. - HOMOLKOVÁ, V. Online social networks and their impact on the lives of students of medicine related studies. In SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 251-258 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. - HOMOLKOVÁ, V. Internetové sociální sítě v životě studentů zdravotnických oborů. In 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21: Anotace. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 62 s. ISBN 978-80-210-5532-2.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - TALIÁNOVÁ, M. Reflexe bakalářského studijního oboru zdravotně-sociální pracovník na fakultě Zdravotnických studií Univerzity Pardubice v akademickém roce 2010/2011. In Sborník přednášek XVII. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus HK, 2011. s. 25-26 s. ISBN 978-80-87009-83-3.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. - SLANINOVÁ, G. Nutritional status and dietary habits of high school and college. In SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experience. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 389-398 s. ISBN 978-80-210-5398-4.
TALIÁNOVÁ, M. - HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. Péče o nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu Sestra, 2009, vol. 19, no. 1, s. 75-77. ISSN: 1210-0404.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. - FOREJT, M. Pitný režim v adolescenci Profese on-line, 2009, vol. 2, no. 2, s. 104-113. ISSN: 1803-4330.
TALIÁNOVÁ, M. Physical activity in adolescence. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 155-160 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
TALIÁNOVÁ, M. - ŘEŘUCHOVÁ, M. - SLANINOVÁ, G. Výživový stav a stravovací návyky v adolescenci. In Sborník abstrakt z konference Škola a zdraví 21. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 10-11 s. ISBN 978-80-7392-098-2.
SLANINOVÁ, G. - TŘÍSKALOVÁ, L. - TALIÁNOVÁ, M. Zážitková pedagogika jako nástroj osobnostní a sociální výchovy ve škole. In Sborník abstrakt z konference Škola a zdraví 21. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 10 s. ISBN 978-80-7392-098-2.
TALIÁNOVÁ, M. - FOREJT, M. Podpora kritického myšlení a používání aktivizačních metod ve výuce ošetřovatelství Profese on-line, 2008, vol. 1, no. 2, s. 89-101. ISSN: 1803-4330.
TALIÁNOVÁ, M. Attitude and Knowledge of Oral Hygiene of Secundary School Students. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2008. 12 s. ISBN: 978-80-7392-043-2.
TALIÁNOVÁ, M. Odborná praxe z pohledu studentů fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. In Sborník z konference XIV. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus Hradec Králové, 2008. s. 39-40 s. ISBN 978-80-87-009-52-9.
TALIÁNOVÁ, M. Uplatnění absolventek bakalářského studia ošetřovatelství. In Sborník z koknference Dny Marty Staňkové V.. Praha: LF UK, 2008. s. 1-3 s. ISBN neuveden.
TALIÁNOVÁ, M. Význam kritického myšlení v průběhu vzdělávání sester a zdravotnických asistentů Sborník konference Dny Marty Staňkové 2007, 2007, vol. 4, no. 1, s. 3.
TALIÁNOVÁ, M. Zařazování aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství Sestra, 2006, vol. 16, no. 2, s. 20. ISSN: 1210-0404.
TALIÁNOVÁ, M. Aktivizační metody ve výuce ošetřovatelství. In Trendy v ošetřovatelství IV.. Ostrava: Ostravská univerzita, ZSF, 2006. s. 231-234 s. ISBN 807368182 -X.
TALIÁNOVÁ, M. Péče o nemocného se zevním fixátorem Sestra, 2005, vol. XV, no. 12, s. 49. ISSN: 1210-0404.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Bezpečná ošetřovatelská péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Bezpečná perioperační péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Klíčové dovednosti na operačním sále ERASMUS+ Evropská unie 01.09.16 31.08.19
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Inovace předmětů zaměřených na postupy v perioperační péči Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.14 31.12.14
Zřízení odborné laboratoře pro praktický nácvik dovedností a kompetencí v oblasti komunikačních, psycho-sociálních a pedagogicko- terapeutických metod a technik FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.13
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14
Inovace odborných laboratoří pro výuku chirurgických a onkologických předmětů FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Využití moderních technologií při výuce předmětu " Anestezie, resuscitace, akutní a kritické stavy v ošetřovatelské péči ", " První pomoc, právo a zdravotnická etika". Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.06 30.11.06

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2002 - 2003 učitelka odborných předmětů Střední zdravotnická škola Hradec Králové
2005 - dosud odborný asistent Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
2016 - dosud všeobecná sestra Vysokomýtská nemocnice
2020 - dosud učitel odborných předmětů SZŠ a VOZŠ Hradec Králové

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Prešovská univerzita Prešov Slovensko 0
2015 Ortopedická nemocnice Ortopedická nemocnice Rakousko 0