Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Obrázek uživatele mamo0511

Kontakty

466 037 754
marketa.moravcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1246-9442

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce (70150)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9:30 - 10:30 ,
Čtvrtek
9:00 - 10:00 -
Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné pouze po předchozí domluvě.
KKO/P6BPP Bakalářská práce 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P6BPR Bakalářská práce 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/K10DP Diplomová práce 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/AIM1 Individ.praxe pro porodní asistentky 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/AIM2 Individualní praxe pro porodní asistentky 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/P3PA1 Porodní asistence I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/O4PA1 Porodní asistence I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/P2PA1 Porodní asistence I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/P6ONP Porodní asistence III. 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/P5ONP Porodní asistence III. 2018/2019 G   Cv  Se  
KPZ/P3POR Porodnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
KPZ/P2POR Porodnictví 2018/2019 G    Cv  Se  
KKO/P4SBP Seminář k bakalářské práci 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 197-212. ISSN: 1804-3682.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Medical Documentation in the Care for a Minority Group Member. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-70 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication Competencies of Hospital Line Management. In IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz: Trauner Verlag, 2018. s. 463-471 s. ISBN 978-3-99062-339-8.
HANNIGOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení změn v kvalitě života žen po menopauze. In XIII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 25-25 s. ISBN 978-80-7560-140-7.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. The Model of Cultural Competences in Czech nursing practice. In The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 152-152 s.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - NOVÁKOVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. Využití modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi: literární přehled Logos Polytechnikos, 2017, vol. 8, no. 2, s. 210-222. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
BEINHOFNEROVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. The Symptoms of estrogen deficiency and quality of life. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 4-12 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Adnátní sepse u novorozenců. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 91-97 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
SKOKANOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 9-9 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
URBÁNKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 110 - 118 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Vliv sterilizačního procesu na kvalitu chirurgického instrumentária. In IX. Mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 131-138 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. - URBÁNKOVÁ, M. Menopause Rating Scale v dosavadních výzkumech. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale - nástroj hodnocení kvality života. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
ZBOŘILOVÁ, M. - GÖBEL, J. - KOŠŤÁL, M. - HANOUSEK, L. - MORAVCOVÁ, M. - HENSEL, G. Neúspěšná laparoskopická detekce retroperitoneální gravidity. In XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015 : programový sborník. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-260-8631-4.
MORAVCOVÁ, M. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - VACHKOVÁ, E. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice Kontakt, 2014, vol. XVI, no. 2, s. 114-122. ISSN: 1212-4117.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - JEŽEK, S. Menopause Rating Scale – validation Czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women Ošetřovatelství a porodní asistence, 2014, vol. 5, no. 1, s. 36-45. ISSN: 1804-2740.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Laktační poradenství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 41-45. ISSN: 1339-5920.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - ZOUNKOVÁ, B. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 73 s. ISBN: 978-80-263-0862-1.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale – metoda hodnocení kvality života u žen menopauze. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 301-307 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. - ZOUNKOVÁ, B. Připravenost českých nemocnic na pacienty s disabilitou. In Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, 2014. s. 35-36 s. ISBN 978-80-02-02561-0.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
JANÁKOVÁ, B. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob s mentální disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
KUBÍČKOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob se sluchovou disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 96-102 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Motivace studentek ke studiu studijního oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 445-451 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
TALIÁNOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, vol. 3, no. 1, s. 25-30. ISSN: 1338-6263.
VACHKOVÁ, E. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - MORAVCOVÁ, M. The evaluation of the psychometric properties of a specific quality of life questionnaire for physiological pregnancy. Health and Quality of Life Outcomes, 2013, vol. 11, no. 214, s. 1-7. ISSN: 1477-7525.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Víme o problémech žen v období menopauzy?. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2013. s. nestránkováno s. ISBN 978-80-7308-417-2.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ „METODIKY SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A PORADCE RANÉ PÉČE V PÉČI O OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINU“ Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1804-9095.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Menopause Rating Scale (MRS) - hodnocení kvality života žen po menopauze. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 10-10 s. ISBN 978-80-7308-417-2.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 907-914 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života ženy. In Královéhradecké ošetřovatelské dny: sborník přednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2012. s. 49 - 49 s. ISBN 978-80-905115-1-4.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Nový studijní obor zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu Florence, 2011, vol. VII, no. 4, s. 8-9. ISSN: 1801-464X.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života Profese on-line, 2011, vol. IV, no. 2, s. 6-10. ISSN: 1803-4330.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Nástroje pro hodnocení kvality života žen po menopauze Kontakt, 2011, vol. 11, no. 4, s. 434-442. ISSN: 1212-4117.
ERBENOVÁ, V. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 148-150 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - DONÁT, J. Metody hodnocení kvality života žen po menopauze Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 82-83. ISSN: 1802-6281.
BOČKAYOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o rodičku s HELLP syndromem. In Sborník abstrakt II. Pardubických ošetřovatelských dnů. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií, 2007. s. 63-64 s.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. Ošetřovatelský management bolesti při porodu. In Sekce perinatální medicíny české gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Pardubice: Sekce perinatální medicíny české gyn.-por. společnosti, 2007. s. neuvedeno s.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života a klimakterium Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, vol. 2, no. 8, s. 315-316. ISSN: 1801-1349.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - PELLANT, A. I. Pardubické ošetřovatelské dny a I. Celostátní studentská vědecká konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství Multidisciplinární péče, 2006, vol. 2, no. 2, s. . ISSN: 1801-0199.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - HANOUSEK, L. Péče o matku se zdravotním handicapem Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 28. ISSN: 1210-0404.
BERÁNKOVÁ, S. - MORAVCOVÁ, M. Otec dítěte - partner u porodu Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 33. ISSN: 1210-0404.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života žen po menopauze Klimakterická medicína, 2005, vol. 10, no. 3, s. 16. ISSN: 1211-4278.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) (spoluřešitel) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2014
Zdravotnické studijní programy v inovaci (spoluřešitel) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2011 31.03.2014
Inovace studijního předmětu: Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví (spoluřešitel) FRVŠ - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Příprava a realizace II. Celostátní studentské vědecké konference bakalářských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.2007 30.11.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2014 Hygiena a preventivní lékařství Univerzita Karlova v Praze Hodnocení kvality života žen po menopauze

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká komora porodních asistentek, z. s.
Nyní Pracovní skupina MZ ČR k problematice vzdělávání porodních asistentek