Mgr. Barbora Faltová | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Barbora Faltová

Mgr. Barbora Faltová,

Kontakty

466 037 799
barbora.faltova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0030-697X

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotně sociální práce (70152)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9:00-13:00 -
dále po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
FZS/ACHP (2022) G - - -
FZS/AISH1 (2022) G - - -
FZS/AISH2 (2022) G - - -
FZS/AISH3 (2022) G - - -
FZS/AISH4 (2022) G - - -
KPZ/K2EED (2022) G - - -
KPZ/K2PED (2022) G - - -
KPZ/K2PEE (2022) G - - -
KPZ/P1PEG (2022) G PR CV -
KPZ/P1SCI (2022) G PR CV -
KPZ/P2EED (2022) - PR - -
KPZ/P2PDG (2022) G PR - -
KPZ/P2PED (2022) G PR - -
KPZ/P2PEE (2022) G PR - -
KPZ/P4PGR (2022) G - - -
KPZ/P5ART (2022) G - CV -
KPZ/P5PZS (2022) - - CV -
KPZ/P5SPM (2022) G PR CV -
KPZ/V2EED (2022) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
FALTOVÁ, B. - MOJŽÍŠOVÁ, A. Appropriate Interventions for School Social Work in Czech Schools According to Foreign Practice Sociální práce/Sociálna práca, 2022, vol. 22, no. 1, s. 80-91. ISSN: 1213-6204.
FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - BLANAŘ, V. - KÁNSKÁ, L. Kvalita života pacientů s obezitou hodnocena v kontextu intervalů populační normy Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2022, vol. 05, no. neuvedeno, s. 21-28. ISSN: 1339-5920.
FALTOVÁ, B. Awareness of the School Social Work among Social Workers in the Czech Republic. In Innovation and Resilience : Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times : book of abstracts. European Association of Schools of Social Work, 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - REIMUNDOVÁ, A. Edukační realita ambulantních pacientů indikovaných ke kolonoskopii Logos Polytechnikos, 2020, vol. 11, no. 1, s. 124-133. ISSN: 1804-3682.
ČERMÁK, Z. - FALTOVÁ, B. Postoje studentů sociálních oboru k tématu sexuální asistence. In Sociální začleňování v kontextu sociální práce : sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. s. 181-185 s. ISBN 978-80-7435-767-1.
PAPRŠTEINOVÁ, M. - FALTOVÁ, B. - HOLÁ, B. Hodnocení psychické zátěže u všeobecných sester pracujících na oddělení dětské onkologie Hygiena, 2019, vol. 64, no. 4, s. 141-146. ISSN: 1802-6281.
FALTOVÁ, B. - ČERMÁK, Z. - PILAŘOVÁ, K. Poruchy příjmu potravy u dospívajících Praxe, 2019, vol. 1, no. 2, s. 19-22. ISSN: 2571-4376.
PAPRŠTEINOVÁ, M. - KAVIČKOVÁ, A. - FALTOVÁ, B. - ŠPAČKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 62-80. ISSN: 1804-3682.
ČERMÁK, Z. - FALTOVÁ, B. - BARTOŠOVÁ, I. Alzheimerova choroba v rodině Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 6-12. ISSN: 1804-3682.
FALTOVÁ, B. - ČERMÁK, Z. - MĚSÍČKOVÁ, K. Activation of Seniors in Residential Care Facility. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27-34 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
FALTOVÁ, B. - ČERMÁK, Z. - COUFALOVÁ, M. Reminiscenční terapie v rezidenčních zařízeních pro seniory. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 24-29 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERMÁK, Z. - FALTOVÁ, B. - SOBOTKOVÁ, L. Limity současné rezidenční péče o seniory a možnosti jejich řešení. In Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2017. s. 130-138 s. ISBN 978-80-7421-121-8.
FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - PECHOVÁ, V. The Process of Education in Health and Social Work. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 30–37 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
MAREŠOVÁ, J. - FALTOVÁ, B. Podpora rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra neziskovými zařízeními. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 56-63 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
FALTOVÁ, B. RODINA V ŽIVOTĚ KLIENTA DOMU NA PŮLI CESTY. In Rodina, zdraví, nemoc : recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 34-42 s. ISBN 978-80-7454-615-0.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - FALTOVÁ, B. Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku Sociální pedagogika, 2015, vol. 3, no. 2, s. 51-63. ISSN: 1805-8825.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.23
Inovace předmětů zaměřených na psychologii, komunikaci, arteterapii, pedagogiku, ucelenou rehabilitaci a alternativní metody tišení bolesti Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 30.11.20

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Mgr. 2013 Sociální pedagogika Masarykova univerzita Brno Životní příběh klienta Domu na půli cesty

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2014 - dosud Asistent Univerzita Pardubice
2007 - 2014 Učitelka odborných předmětů OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice
2000 - 2007 - mateřská dovolená
1997 - 2000 bankovní úředník Komerční banka, a.s. Praha

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2015 University of Oxford University of Oxford Spojené království 1
2015 Turku University of Applied Science Turku University of Applied Science Finsko 1
2017 Educational Institute of Athens Educational Institute of Athens Řecko 1
2022 Univerzita Debrecen Faculty of Health Maďarsko 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2020 - 2023 Rada vysokých škol

2007 - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Státní jazyková zkouška z anglického jazyka, úroveň B2

2010 - 2012 Profimedia, s.r.o., Opava, Vzdělávací program Interaktivní výuka a ActivSoftware v projektu Cizí jazyky interaktivně

2010 - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Vzdělávací program Atmosféra a klima třídy - komunikace a řešení konfliktů

2010 - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Vzdělávací program Poruchy chování

2010 - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Vzdělávací program Vybrané techniky primární a sekundární prevence

2010 - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Vzdělávací program Problémové chování žáků

2011 - Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Vzdělávací program Vybrané techniky primární a sekundární prevence

2012 - Benepal, a.s., Pardubice, vzdělávací kurz Šikana, týrání, zneužívání, zanedbávání, domácí násilí, agresivita dětí a mládeže

2013 - 2014 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy, program celoživotního vzdělávání - doplňující pedagogické studium Učitelství odborných předmětů SŠ, závěrečná práce: Environmentální vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj 

2015 - Asociace vzdělavatelů v sociální práci, seminář Mediace se zaměřením na rodinnou oblast

2015 - Univerzita Pardubice, Projekt inovace studijních programů, kurz Statistika v terénních průzkumech

2015 - Univerzita Pardubice, Projekt inovace studijních programů, kurz Realistické znázornění poranění

2015 - Univerzita Pardubice, Projekt inovace studijních programů, kurz Potřeby, hodnoty, zdroje, síly

2016 - Unipa - Unie porodních asistentek, Jak pracovat s výzkumy v oblasti mateřství

2017 - Univerzita Pardubice, seminář Management prevence násilí na pracovišti

2017 - Univerzita Pardubice, seminář Prof. PhDr. Ing. Věry Majerové, CSc. Úvod do metodologie vědy se zaměřením na obecnou konceptualizaci výzkumu a principy nejčastěji využívaných vědecko-výzkumných metod. 

2018 - Muzikoterapeutické centrum PaeDr. Lubomíra Holzera, Základy celostní muzikoterapie, metoda CMLH

2018 - Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. - vzdělávací program CŽV - Hodnocení dopadu a výsledků sociální práce

2020 - Univerzita Pardubice, kurz Umění komunikace s novými generacemi VŠ studentů

2020 - Univerzita Pardubice, kurz Learning Design: zefektivnění tvorby VŠ programů

2020 - 2022 akreditovaný dvouletý arteterapeutický kurz: Instituce VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii, M. Huptych

2021 - SocNet 98 International University Week 2021 at Humak University of Applied Sciences, Finland

2022 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, kurz Vyhodnocování a individuální plánování v SPOD 

2022 - University of Ostrava, International 15th Spring School of Social Work for Master´s and PhD Students