Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Kontakty

466 037 725
eva.hlavackova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0792-4567

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
14.00 - 16.00
,
Pátek: 
13.00 - 15.00
-
Všechny konzultace po předchozí domluvě. Možné jsou i konzultace v MS Teams a v jiném čase.
Předmět (Rok) Role
FZS/ASCP (2022) G - CV -
KKO/P3SBP (2022) G - CV -
KKO/P4SBC (2022) G - - -
KKO/P5ASD (2022) - - CV -
KOS/K1OSE (2022) G PR - -
KOS/K5ZPV (2022) G PR - -
KOS/K6BKP (2022) G - - -
KOS/K6ZPV (2022) G - - -
KOS/K7SHO (2022) G PR - -
KOS/K7SHP (2022) G - - -
KOS/K9SHO (2022) G PR CV -
KOS/P1OSE (2022) - PR - -
KOS/P5ZPP (2022) G PR - -
KOS/P5ZPV (2022) G PR - -
KOS/P6ZPP (2022) G - - -
KOS/P6ZPV (2022) G - - -
KOS/P7SHO (2022) G - - -
KOS/V9SHO (2022) G PR CV -
KPZ/K1SOC (2022) G PR - -
KPZ/P1SCG (2022) G PR - -
KPZ/P1SCL (2022) G PR - -
KPZ/P1SOC (2022) G PR - -
KPZ/P1TPA (2022) - PR - -

Zaměření na psychosociální souvislosti ošetřovatelské péče, komunikaci, principy family centered care, využití životního příběhu v ošetřovatelské péči, kvalitu a bezpečí zdravotní péče.

FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GLAJCHOVÁ, A. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Job satisfaction of general nurses in standard and intensive care units: "The nurse is a jack-of-all-trades!" Kontakt, 2021, vol. 23, no. 4, s. 289-296. ISSN: 1212-4117.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Česká verze dotazníku Child Care Quality at Hospital Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2021, vol. 1/2021, no. 01/2021, s. 51 - 56. ISSN: 1336-183X.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. - FISCHER, J. - VLTAVSKÁ, K. - MAZOUCH, P. Manažer kompetencí. 2021,
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Child Care Quality at Hospital questionnaire - the validation of the Czech version. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 23 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Post-anaesthesia care unit, initiation of acute postoperative pain evaluation. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 54 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
HLAVÁČKOVÁ, E. - BORTELOVÁ, A. - ČERVENKOVÁ, Z. Životní příběh pacienta – cesta ke kvalitnější ošetřovatelské péči. In Ružomberské zdravotnícke dni 2021 – XV. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2021. s. 326-335 s. ISBN 978-80-561-0903-8.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. ZKUŠENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ. In Sborník příspěvků 7. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1055-2.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Spokojenost pacientů s managementem akutní pooperační bolesti ve zdravotnickém zařízení Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 12-16. ISSN: 0032-6739.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - SRŠEŇ, M. - TVRDÍK, D. - VAŘEČKOVÁ, J. Monitoring of progress in postoperative pain intensity. In The 18th European Doctoral Conference in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2019. s. 54 s. ISBN nemá.
HLAVÁČKOVÁ, E. - KLINEROVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 4, no. ŘÍJEN 2018, s. 18-23. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 3, no. červenec 2018, s. 15-21. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Quality and Safety of Health Care Related to Pain Management. In 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 130–130 s.
ČERNOHORSKÁ, I. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza použití české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH). Trnava: Trnavská univerzita, 2018. ISBN 978-80-568-0151-2.
HODACOVA, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - SIGMUNDOVA, D. - KALMAN, M. - KOPCAKOVA, J. Trends in Life Satisfaction and Self-rated Health in Czech School-aged Children: HBSC Study Central European Journal of Public Health, 2017, vol. 25, no. Supplement 1, s. S51-S56. ISSN: 1210-7778.
HORÁČKOVÁ, K. - HRSTKA, Z. - GRULICH, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. INFEKČNÍ CHOROBY A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V PODMÍNKÁCH ŽIDOVSKÉHO GHETTA TEREZÍN Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, vol. 66, no. 1, s. 8-14. ISSN: 1210-7913.
RUSOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Suffering related to care. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 80-85 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Pain – a Quality Indicator. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 20 - 29 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Kvalitní a bezpečný magement bolesti – východiska do praxe. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 20-22 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERNOHORSKÁ, I. EXPERTS’ OPINION ON THE CZECH VERSION OF THE QUESTIONNAIRE ASSESSING THE CHILD CARE QUALITY AT HOSPITAL. In Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 37-40 s. ISBN 978-80-558-1185-7.
SAMŠEŇÁKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. - VODEHNALOVÁ, N. EDUKACE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY V EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL (ERC) GUIDELINES 2015 Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 1, no. 5, s. 50-53. ISSN: 1339-5920.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BUREŠOVÁ, R. - HLAVÁČKOVÁ, E. Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích Pediatrie pro praxi, 2016, vol. 17, no. 4, s. 263-266. ISSN: 1213-0494.
SAMŠEŇÁKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. - VODEHNALOVÁ, N. Edukace žáku střední zdravotnické školy v ERC Guidelines 2015. In Ošetrovateľstvo a porodná asistencia v procese zmien. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava, 2016. s. 54-54 s. ISBN 978-80-89542-62-8.
HODAČOVÁ, L. - ČERMÁKOVÁ, E. - ŠMEJKALOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - KALMAN, M. Prevalence kouření v populaci českých dětí Praktický lékař, 2015, vol. 95, no. 4, s. 148-153. ISSN: 0032-6739.
HLAVÁČKOVÁ, E. - URBANOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Herní terapie v českých nemocnicích Pediatrie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 3, s. 198-200. ISSN: 1213-0494.
SEDLÁČKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. Specifika a rizika podávání perorálních léků v pediatrii. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 137-145 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
SEDLÁČKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. EDUCATION OF NON-MEDICAL STAFF IN THE FIELD OF QUALITY AND SAFETY. In Nursing in the Process of Change. Rzeszów: University of Rzeszow, 2015. s. 67-73 s. ISBN 978-83-60942-37-6.
ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. Péče o děti v ghettu Terezín. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
HLAVÁČKOVÁ, E. Studie HBSC a možnosti jejího využití v ošetřovatelské péči. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 57-60 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
MALEŇÁKOVÁ, M. - NIEMCZYKOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Měření přesnosti axilárních teploměrů používaných na dětském oddělení Florence, 2014, vol. 2014, no. 9, s. 15-17. ISSN: 1801-464X.
PILNÝ, J. - ŠVARC, A. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Poranění flexorové ploténky proximálního interphalangeálního kloubu kloubu prstu ruky Ortopedie, 2014, vol. 1, no. 4, s. 185-188. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠTĚDRÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Diferenciální diagnostika bolesti zápěstí z pohledu ortopeda Neurologie pro praxi, 2014, vol. I, no. 5, s. 253-256. ISSN: 1213-1814.
SEDLÁČKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. Bezpečnější medikace je v rukou zdravotních sester. In Ošetrovateľstvo bez hraníc IV.. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. s. 228-231 s. ISBN 978-80-89542-45-1.
SEDLÁČKOVÁ, E. - HLAVÁČKOVÁ, E. První krok k bezpečnějšímu podávání léčiv. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 70-75 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Čich a význam čichu v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, vol. 1, no. 1, s. 5-7. ISSN: 1336-183X.
HLAVÁČKOVÁ, E. - KLEMENTOVÁ, M. - MACUROVÁ, S. Jak je sledováno riziko pádů u dětí v českých zdravotnických zařízeních? Pediatrie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 6, s. 412-414. ISSN: 1213-0494.
HODAČOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Sociální vztahy jako důležitý faktor kvality života dětí Československá psychologie, 2011, vol. 55, no. 1, s. 1-11. ISSN: 0009-062X.
KROUTILOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PITROVÁ, M. Screening rizika pádů v pediatrii Florence, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 25-27. ISSN: 1801-464X.
HODAČOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, E. - ŠMEJKALOVÁ, J. Sledování životní spokojenosti u českých dětí. In Výskum v nelekárskych študijných programoch. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 73-82 s. ISBN 978-80-88866-94-7.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. - SLEZÁK, R. - JACOB, V. - HLAVÁČKOVÁ, E. Oral Health-related Quality of Life in Czech Population Central European Journal of Public Health, 2010, vol. 18, no. 2, s. 76-80. ISSN: 1210-7778.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Kvalita života českých dětí. Československá psychologie, 2010, vol. LIV, no. 2, s. 138-146. ISSN: 0009-062X.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. TRANSLATING FOREIGN-DEVELOPED INSTRUMENTS TO GUIDE NURSING PRACTICE IN THE CZECH REPUBLIC: DO THEY ENCOURAGE EVIDENCE-BASED NURSING? Profese on-line, 2010, vol. 3, no. 3, s. 165-174. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Ošetřovatelství založené na důkazech - zahraniční databáze Sestra, 2009, vol. 19, no. 3, s. 19-20. ISSN: 1210-0404.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Základní vyšetření pacienta s edémem Diagnóza v ošetřovatelství, 2009, vol. 5, no. 7, s. 6-9. ISSN: 1801-1349.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Zdraví a zdravotní obtíže českých dětí Praktický lékař, 2009, vol. 88, no. 10, s. 252-255. ISSN: 0032-6739.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Životní spokojenost českých dětí jako významný koncept ovlivňující zdraví Kontakt, 2009, vol. 11, no. 1, s. 149-155. ISSN: 1212-4117.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ČERMÁKOVÁ, E. - ŠMEJKALOVÁ, J. The school environment and selected aspects of quality of life in Czech children. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 57-64 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Fyzikální vyšetření pro sestry: Glasgow coma scale Profese, 2008, vol. 3, no. 2, s. 4-5. ISSN: 1802-2081.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Promoting Evidence-Based Nursing Care in the Czech Republic. In Program a sborník konference ICEQ 2008. Pardubice: Stapro s.r.o., 2008. s. 36-39 s. ISBN 978-80-903879-1-1.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Vysokoškolské vzdělání v nelékařských oborech na univerzitě. In III. Pardubické ošetřovatelské dny a III. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví. Univerzita Pardubice: 2008. s. 35-36 s. ISBN 978-80-7395-069-9.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Research Utilization in the Czech Republic: Promoting the Development of Fall-Prevention Programs. In Abstractbook: The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) - Chronic Illness Management. Vídeň, Rakousko: 2008. s. 66 s. ISBN 978-3-200-01265-3.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. Životní styl a kvalita života českých dětí ve městě a na vesnici Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 92. ISSN: 1802-6281.
HODAČOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, E. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. Sledování životní spokojenosti u českých dětí. In Podpora zdravia prevencia a hygiena v teórii a praxi - V.. Martin: 2007. s. 380-384 s. ISBN 978-80-88866-58-9.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Jak lze zlepšit komfort trvalých nosičů tracheostomické kanyly. In Nové trendy v ošetřovatelství VI.. České Budějovice: 2007. s. 386-390 s. ISBN 978-80-7040-992-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Ovlivňuje uspokojování psychických a sociálních potřeb kvalitu života u trvalých nosičů tracheostomické kanyly?. In Ošetřovatelství, teorie, výzkum a vzdělávávní. Martin: 2007. s. 486-489 s. ISBN 978-80-88866-43-5.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Zdraví dětí v kontextu mezinárodní studie ?Health Behaviour in School-Aged Children?. In Ošetrovatelstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin: 2007. s. 141-145 s. ISBN 978-80-88866-43-5.
HODAČOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, E. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. Sledování kvality života českých dětí v rámci mezinárodní studie HBSC. In Krejčí (Ed.). Health Education and Quality of Life. České Budějovice: 2007. s. 57-62 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
HLAVÁČKOVÁ, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Mezinárodní mobility studentů a jejich význam pro ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 121-124 s. ISBN 80-7040-884-7.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. Studentská vědecká konference jako významný prvek bakalářského studia ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. s. 434-440 s. ISBN 80-7040-791-3.
HLAVÁČKOVÁ, E. Úloha sestry v prevenci a léčbě poruch příjmu potravy. In Nové trendy v ošetřovatelství - IV. jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: ZSF JCU v Českých Budějovicích, 2005. s. 140-145 s. ISBN 80-7040-791-3.
HLAVÁČKOVÁ, E. - BENDOVÁ, M. Zvládání pooperační bolesti u dětí Sestra, 2004, vol. XIV, no. 10, s. 8 - 9. ISSN: 1210-0404.
HLAVÁČKOVÁ, E. Komplexní přístup k bolesti u operovaných dětí na Dětském oddělení Krajské nemocnice Pardubice. In Nové trendy v ošetřovatelství III.. České Budějovice: neuveden, 2004. s. 146-150 s. ISBN 80-7040-705-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Implementace aplikace Manažer kompetencí pro ostatní nelékařské profese Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Zdravotní gramotnost - posuzování kvality informací týkajících se zdraví dostupných na internetu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.22
Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Technologická agentura České republiky 01.04.18 31.03.21
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Inovace předmětů zaměřených na péči o dítě Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.15 31.12.15
Historie ošetřovatelství Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.13 30.09.15
Historie a současnost ošetřovatelství Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.13
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.14
Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.12 31.12.13
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14
Technické prostředky a přístroje pro výuku nelékařských oborů 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Pády v pediatrii Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Screeningové metody a posouzení kvality poskytované péče ve vybraných klinických oborech Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 15.02.10 31.12.10
Zřízení a inovace odborných laboratoří pro praktickou výuku na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství FRVŠ - B d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Příprava výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce ve studijním programu Ošetřovatelství Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.07 31.12.07
Příprava a realizace předmětů výuky v anglickém jazyce ve studijním programu Ošetřovatelství. Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.05 31.12.05

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2010 Hygiena, preventivní lékařství Univerzita Karlova Kvalita života a životní styl českých dětí ve městě a na vesnici

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1993 - 2003 Střední zdravotnická škola Pardubice, odborná učitelka Střední zdravotnická škola Pardubice
1981 - dosud Dětské oddělení Pardubická nemocnice, NPK, a.s., dětská sestra Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice
2002 - dosud odborný asistent Univerzita Pardubice, Falulta zdravotnických studií

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2006 Hanzehogeschool Groningen Groningen Nizozemsko 0
2010 Gjovik University College Gjovik Norsko 0
2011 London South Bank University Londýn Spojené království 0
2005 Trinity College Dublin Irsko 0
2008 Salo Turku University Finsko 0

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká asociace sester

Školení a kurzy

 • Doplnění a rozšíření kompetencí pro vybrané vedoucí pracovníky, Pardubice, 2021
 • Biografický model péče u lidí s demencí, Pardubice, 2021
 • Komunikace s novými generacemi vysokoškolských studentů, Pardubice, 2020
 • Švýcarská metoda mapování kompetencí, kariérové poradenství na školách metodou mapování kompetencí CHQ, Praha, 2020
 • Storytelling, Praha, 2019
 • Týmová spolupráce a komunikace v Office 365, Praha, 2019
 • Psychosociální rehabilitace, Pardubice, 2014
 • Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, SAK, Praha, 2014
 • Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče, SAK, Praha, 2013
 • Kinestetická mobilizace, Pardubice, 2012
 • Kvalita péče v ošetřovatelství, Pardubice, 2012
 • Advanced Clinical Assessment Skills Workshop, Londýn, 2011
 • Projektové řízení, Pardubice, 2010
 • Efektivní vedení porad, Pardubice, 2010
 • Interaktivní didaktické metody, České Budějovice, 2008
 • Intraoseální přístup do krevního řečiště, Pardubice, 2008
 • Manažerské dovednosti, Pardubice, 2008
 • Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, Pardubice, 2007
 • Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, Hradec Králové, 2007
 • Ošetřovatelský proces v praxi akreditovaného zdravotnického zařízení, Praha, 2006
 • Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, NCO NZO Brno, 2005
 • Summer school Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání, Univerzita Palackého Olomouc, 2003
 • Základy optimální komunikace I a II, IDVPZ Brno, 2001

 

 

 

 • lektorka kurzů komunikace s pacientem a jeho rodinou a kurzů pro mentory
 • členka odborné komise Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice 
 • členka Rady studijních programů FZS 
 • recenzentka odborných časopisů Central European Journal Nursing and Midwifery, Kontakt, Profese on-line, MDPI Open Access Journal, Health and Caring
 • členka Ediční rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • členka České asociace sester (ČAS), členka výboru pedagogické sekce ČAS
 • certifikát Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče
 • certifikát Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení
 • participace na mezinárodní studii WHO The Health Behaviour in School Aged Children: A WHO Cross National Study (HBSC)