doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. | Fakulta zdravotnických studií

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Kontakty

edvard.ehler@upce.cz

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Klinika neurologická (70164)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KKO/K4NIN (2022) G PR - -
KKO/K9NPA (2022) G PR - -
KKO/P4NIN (2022) G PR - -
KKO/P4NRL (2022) G - - -
KKO/P8NPA (2022) G - - -
KKO/P9JIP (2022) G - - -
KKO/P9NPA (2022) G - - -
KOS/O9VST (2022) G - - -
KOS/P9VST (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Pokroky v léčbě autoimunitních neuropatií Neurologie pro praxi, 2021, vol. 22, no. 3, s. 201-205. ISSN: 1213-1814.
STETKAROVA, I. - EHLER, E. - BRABEC, K. - JELINKOVA, L. - CHYLOVA, M. - WEICHET, J. - UNGERMANN, L. - PEISKER, T. Spontaneous spinal epidural haematoma: management and main risk factors in era of anticoagulant/antiplatelet treatment Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2021, vol. 55, no. 6, s. 574-581. ISSN: 0028-3843.
STETKAROVA, I. - EHLER, E. Diagnostics of Amyotrophic Lateral Sclerosis: Up to Date Diagnostics, 2021, vol. 11, no. 2/231, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4418.
DRLÍK, J. - GEIER, P. - EHLER, E. Intoxikace etylenglykolem Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2021, vol. 3, no. 3, s. 286-287. ISSN: 1210-7859.
PRAX, T. - EHLER, E. - UNGERMANN, L. - STETKAROVA, I. Large-vessel occlusion in a patient with Emery-Dreifuss muscular dystrophy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2021, vol. 84, no. 5, s. 491-492. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - MEDOVÁ, N. - PEISKER, T. - VAŠKO, P. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. COVID-19 u nemocných s myasthenia gravis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2021, vol. 4, no. 4, s. 393-396. ISSN: 1210-7859.
ČENŠČÁK, D. - UNGERMANN, L. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. - EHLER, E. Guillan-Barré Syndrome after First Vaccination Dose against COVID-19: Case Report Acta Medica (Hradec Králové), 2021, vol. 3, no. 3, s. 183-186. ISSN: 1211-4286.
TRNKA, Š. - KAISER, M. - EHLER, E. - JANIGA, M. - MELEKOVÁ, A. Intramedulární absces Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2021, vol. 4, no. 4, s. 413-414. ISSN: 1210-7859.
KOPAL, A. - EHLER, E. - ROTH, J. Dropped head syndrom u pacientky s progredující bulbární paralýzou Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83, no. 4, s. 434-435. ISSN: 1210-7859.
CEPKOVÁ, J. - UNGERMANN, L. - EHLER, E. Acute Compartment Syndrome Acta Medica (Hradec Králové), 2020, vol. 63, no. 4, s. 124-127. ISSN: 1211-4286.
CEPKOVÁ, J. - KOPAL, A. - UNGERMANN, L. - EHLER, E. Diferenciální diagnostika amyotrofické laterální sklerózy Neurologie pro praxi, 2020, vol. 21, no. 5, s. 384-389. ISSN: 1213-1814.
CHROUSTOVÁ, I. - MAREŠ, M. - UNGERMANN, L. - EHLER, E. Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Associated Transverse Myelitis Acta Medica (Hradec Králové), 2019, vol. 62, no. 3, s. 123-126. ISSN: 1211-4286.
EHLER, E. - VINCENT, O. Diferenciální diagnostika bolestí zad. Část II-pohled neurologa Medicína po promoci, 2019, vol. 20, no. 2, s. 124-129. ISSN: 1212-9445.
CHUDOMEL, O. - RŮŽIČKA, F. - BRÁZDIL, M. - MARUSIČ, P. - RŮŽIČKA, E. - EHLER, E. - BEDNAŘÍK, J. Lehká mozková poranění – konsenzuální odborné stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, vol. 82, no. 1, s. 106-112. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. Kortikoidy – lečba prvni volby u CIDP? Neurologie pro praxi, 2019, vol. 20, no. 1, s. 43-48. ISSN: 1213-1814.
ČIŽMÁŘ, I. - VLČEK, M. - EHLER, E. Rekonstrukce paréz dolní končetiny po zlomeninách pánve svalovými transfery Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2019, vol. 86, no. 5, s. 348-352. ISSN: 0001-5415.
EHLER, E. Iatrogenní léze nervů Neurologie pro praxi, 2019, vol. 20, no. 4, s. 276-280. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - NAKLÁDALOVÁ, M. - URBAN, P. - ŠTĚPÁNEK, L. Zkušenosti s elektrofyziologickou diagnostikou profesionální léze loketního nervu v oblasti lokte Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, vol. 115, no. 3, s. 296-300. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - FENCLOVÁ, Z. - URBAN, P. Kompresivní neuropatie jako nemoc z povolání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, vol. 82, no. 5, s. 478-489. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Neuromuskulární choroby v kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2019. 232 s. ISBN: 978-80-7345-612-2.
MANDYSOVÁ, P. - HUBKOVÁ, K. - GEIER, P. - EHLER, E. Neglect syndrom u pacientů s cévní mozkovou příhodou – výsledky pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 82/115. Suppl. 2. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019. s. '2S109'-'2S109' s.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Diferenciální diagnostika míšních poruch Neurologie pro praxi, 2018, vol. 18, no. 6, s. 368-372. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Varianty akutní polyradikuloneuritidy Neurologie pro praxi, 2018, vol. 19, no. 3, s. 183-186. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikulopatie Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 3, s. 252-265. ISSN: 1210-7859.
KOPECKÁ, N. - EHLER, E. Neuropatická bolest u pacienta s autoimunitní polyneuropatií Neurologie pro praxi, 2018, vol. 19, no. 4, s. 298-301. ISSN: 1213-1814.
ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. - MATĚJ, R. - EHLER, E. Nové poznatky v diagnostice a léčbě amyotrofické laterální sklerózy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 5, s. 546-554. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - URBAN, P. - MAZANEC, R. - MATULOVÁ, H. - OTRUBA, P. - MANDYSOVÁ, P. - NAKLÁDALOVÁ, M. Prevalence of Martin-Gruber Anastomosis – an Electrophysiological Study Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, vol. 80/113, no. 4, s. 434-439. ISSN: 1210-7859.
MANDYSOVÁ, P. - NEDVĚDOVÁ, A. - EHLER, E. A Comparison of Three Self-Report Pain Scales in Czech Patients with Stroke Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2017, vol. 8, no. 1, s. 572-579. ISSN: 2336-3517.
EHLER, E. - PIŤHA, J. Myastenia gravis s protilátkami proti MuSK Neurologie pro praxi, 2017, vol. 18, no. 5, s. 314-317. ISSN: 1213-1814.
ŠKORŇA, M. - BEDNAŘÍK, J. - JUNKEROVÁ, J. - STANĚK, J. - EHLER, E. - MAZANEC, R. - HABERLOVÁ, J. - RIDZOŇ, P. - OTRUBA, P. - KUCHYŇKA, J. - STRMISKOVÁ, L. - BOŽOVSKÝ, T. - FORGÁČ, M. - VAŠKO, P. - MINKS, E. - KVASNIČKOVÁ, E. - PÁTÁ, M. - SUCHÝ, M. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, vol. 80/113, no. 4, s. 418-427. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. Loketní nerv Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, vol. 80, no. 2, s. 130-141. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - PIPKA, M. - MELEKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - JOHANIDESOVÁ, S. - MATĚJ, R. - RUSINA, R. The Heidenhain variant of Creutzfeldt-Jakob disease and concomitant tau pathology: A case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2017, vol. 51, no. 2, s. 197-200. ISSN: 0028-3843.
EHLER, E. - PRAX, T. - MELEKOVÁ, A. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Baclofen and Clonazepam Overdose in a Patient with Chronic Neck and Shoulder Pain Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, vol. 80/113, no. 6, s. 714-716. ISSN: 1210-7859.
BORIKOVÁ, A. - PELCLOVÁ, D. - URBAN, P. - EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - FENCLOVÁ, Z. - EICHLEROVÁ, A. - HEŘMAN, M. - LAŠTOVKOVÁ, A. - HLÁVKOVÁ, J. - PEŠÁKOVÁ, L. - NAKLÁDALOVÁ, M. Praktická aplikace klinických kritérií pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování za nemoc z povolání Praktický lékař, 2017, vol. 97, no. 2, s. 87-94. ISSN: 0032-6739.
JUŘÍČKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - MAREŠ, M. - EHLER, E. Preference škál bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – pilotáž. In Nové trendy ve zdravotnických vědách V. : sborník abstrakt. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. s. 34-35 s. ISBN 978-80-7561-084-3.
POEWE, W. - BURBAUD, P. - CASTELNOVO, G. - JOST, W. - CEBALLOS-BAUMANN, A. - BANACH, M. - POTULSKA-CHROMIK, A. - FERREIRA, J. - BIHARI, K. - EHLER, E. - BARES, M. - DZYAK, L. - BELOVA, A. - PHAM, E. - LIU, W. - PICAUT, P. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. Movement Disorders, 2016, vol. 31, no. 11, s. 1649–1657. ISSN: 0885-3185.
MANDYSOVÁ, P. - TRUNDOVÁ, H. - EHLER, E. INTER-RATER AGREEMENT OF THE BRIEF BEDSIDE DYSPHAGIA SCREENING TEST-REVISED IN PATIENTS WITH STROKE Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2016, vol. 7, no. 2, s. 412-419. ISSN: 2336-3517.
NOVOTNÁ, A. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. - JANSA, P. Pulmonary Arterial Hypertension in a Patient with Multiple Sclerosis Treated with Interferon Beta: A Case Report Journal of Neurology and Neuroscience, 2016, vol. 7, no. 1, s. 72-74. ISSN: 2171-6625.
EHLER, E. Primární laterální skleróza Neurologie pro praxi, 2016, vol. 17, no. 6, s. 370-372. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - KOPECKÁ, N. - MANDYSOVÁ, P. Diagnostic Significance of Distal Compound Muscle Action Potential (CMAP) Duration-A Case Report Journal of Neurology and Neuroscience, 2016, vol. 7, no. 2, s. 82-86. ISSN: 2171-6625.
EHLER, E. - ZÁMEČNÍK, J. Toxické myopatie Neurologie pro praxi, 2016, vol. 17, no. 6, s. 386-390. ISSN: 1213-1814.
HLÁVKOVÁ, J. - LEBEDA, T. - TICHÝ, T. - GAĎOUREK, P. - URBAN, P. - NAKLÁDALOVÁ, M. - LAŠTOVKOVÁ, A. - FENCLOVÁ, Z. - RIDZOŇ, P. - EHLER, E. - RICHTER, M. - PEŠÁKOVÁ, L. - PELCLOVÁ, D. Evaluation of Lumbar Spine Load by Computational Method in Order to Acknowledge Low-back Disorders as Occupational Diseases Central European Journal of Public Health, 2016, vol. 24, no. 1, s. 58-67. ISSN: 1210-7778.
EHLER, E. - FORMANOVÁ, L. - MELEKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - VALIŠ, M. Acute Ophthalmoplegia without Ataxia: A Case Report Journal of Clinical Case Reports, 2016, vol. 6, no. 5, s. 1-3. ISSN: 2165-7920.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Ošetřovatelská péče o pacienta se syndromem Guillaine-Barrého. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 119-125 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. VYUŽITÍ OSMIPOLOŽKOVÉ METODY PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 138-144 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
NEDVĚDOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Pilotní šetření na téma využití škály bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou. In Ošetrovateľstvo a porodná asistencia v procese zmien. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava, 2016. s. 42-44 s. ISBN 978-80-89542-62-8.
PAŘÍZKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Pilotní šetření na téma posuzování polykací funkce u seniorů s neurologickou diagnózou. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.
PAŘÍZKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Subjektivně vnímané potíže s polykáním a doba potřebná na konzumaci jídla u hospitalizovaných seniorů. In Nové trendy va zdravotnických vědách IV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. s. 89-90 s. ISBN 978-80-7561-018-8.
ŠKAROUPKOVÁ, L. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Edukace rodinných příslušníků v péči o pacienty s Amyotrofickou laterální sklerózou. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 48-48 s. ISBN 978-80-906205-2-0.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním myasthenia gravis v akutním stavu. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Hodnocení ventilační poruchy u nemocných s vybranými typy neuromuskulárních onemocnění z pohledu sestry. In Nové trendy va zdravotnických vědách IV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
HOGGART, B. - RATCLIFFE, C. - EHLER, E. - SIMPSON, K. - HOVORKA, J. - LEJČKO, J. - TAYLOR, L. - LAUDER, H. - SERPELL, M. A multicentre, open-label, follow-on study to assess the long-term maintenance of effect, tolerance and safety of THC/CBD oromucosal spray in the management of neuropathic pain Journal of Neurology, 2015, vol. 262, no. 1, s. 27-40. ISSN: 0340-5354.
LAŠTOVKOVÁ, A. - NAKLÁDALOVÁ, M. - FENCLOVÁ, Z. - URBAN, P. - GAD'OUREK, P. - LEBEDA, T. - EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - HLÁVKOVÁ, J. - BORIKOVÁ, A. - KUIJER, P. - BÁTORA, I. - SCHOLZ-ODERMATT, S. - MOLDOVAN, H. - GODDERIS, L. - LEIJON, O. - CAMPO, G. - VANĚČKOVÁ, M. - BONNETERRE, V. - STIKOVA, E. - PELCLOVÁ, D. LOW-BACK PAIN DISORDERS AS OCCUPATIONAL DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC AND 22 EUROPEAN COUNTRIES: COMPARISON OF NATIONAL SYSTEMS, RELATED DIAGNOSES AND EVALUATION CRITERIA. Central European Journal of Public Health, 2015, vol. 23, no. 3, s. 244-251. ISSN: 1210-7778.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. - PELLANT, A. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test – Revised: a Cross-Sectional Czech Study Acta Medica (Hradec Králové), 2015, vol. 58, no. 2, s. 49-55. ISSN: 1211-4286.
EHLER, E. - VYŠATA, O. - VČALÁK, R. - PAZDERA, L. Painful Lumbosacral Plexopathy: a case report Medicine, 2015, vol. 94, no. 17, s. nestránkovano. ISSN: 0025-7974.
VINAKURAU, N. - EHLER, E. - KANTA, M. Pseudotumor cerebri Praktický lékař, 2015, vol. 95, no. 2, s. 83-85. ISSN: 0032-6739.
EHLER, E. Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie Neurologie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 4, s. 215-218. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Spasticita – klinické škály Neurologie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 1, s. 20-23. ISSN: 1213-1814.
WINKLER, P. - WEISSOVÁ, A. - EHLER, E. Implementační věda Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, vol. 78, no. 5, s. 511-516. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - MELEKOVÁ, A. Neuromyotonia with polyneuropathy, prominent psychoorganic syndrome, insomnia, and suicidal behavior without antibodies: a case report Journal of Medical Case Reports, 2015, vol. 6, no. 9, s. nestránkováno. ISSN: 1752-1947.
EHLER, E. - VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií Neurologie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 2, s. 88-91. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Onemocnění periferního nervového systému. In Moderní farmakoterapie v neurologii. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 25 s. ISBN: 978-80-7345-453-1.
BOČEK, V. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. - EHLER, E. Neurogenetické a metabolické poruchy. In Moderní farmakoterapie v neurologii. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 13 s. ISBN: 978-80-7345-453-1.
EHLER, E. Toxická, karenční a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému.. In Moderní farmakoterapie v neurologii. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 13 s. ISBN: 978-80-7345-453-1.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Onemocnění kosterních svalů. In Moderní farmakoterapie v neurologii. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 17 s. ISBN: 978-80-7345-453-1.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Assessing patients with multiple sclerosis for dysphagia: Is a simple nursing neurological screening test the answer?. In II Congresso Internacional de Enfermagem em Esclerose Múltipla: Melhor Prática, Mais Qualidade de Vida. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 2015. s. 15-15 s.
PITHARTOVÁ, M. - EHLER, E. Spasticita u nemocných po CMP Diagnóza v ošetřovatelství, 2014, vol. VIII., no. 6/2012, s. 16-17. ISSN: 1801-1349.
LATTA, J. - ZÁMEČNÍK, J. - VOJTÍŠEK, P. - EHLER, E. - HONZÍK, T. - TESAŘOVÁ, M. Kearns–Sayreův syndrom Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuvedeno, no. 2, s. 102-104. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - LATTA, J. Miller Fisher syndrome with presynaptic neuromuscular transmission disorder Journal of Clinical Neuroscience, 2014, vol. neuvedeno, no. 21, s. 2025-2027. ISSN: 0967-5868.
EHLER, E. - NAKLÁDALOVÁ, M. Fyzikální příčiny nemocí z povolání Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuvedeno, no. 5, s. 232-233. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Farmakologický profil Cymbalty Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuvedeno, no. 3, s. 161-163. ISSN: 1213-1814.
VALIŠ, M. - ŠIMŮNEK, L. - CHROBOK, V. - PAVELEK, Z. - ČERNÝ, M. - EHLER, E. - KUNC, P. Poruchy polykání u neurologických onemocnění Praktický lékař, 2014, vol. 94, no. 6, s. 254-258. ISSN: 0032-6739.
EHLER, E. Farmakologický profil pregabalinu (Lyrica) Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuvedeno, no. 6, s. 350-354. ISSN: 1213-1814.
KANTA, M. - EHLER, E. - KOHOUT, A. - HABALOVÁ, J. - HANÁČEK, R. - VYŠATA, O. - BRTKOVÁ, J. - ŘEHÁK, S. - VALIŠ, M. Rare case of a localized radial nerve amyloid neuropathy Journal of Clinical Neuromuscular Disease, 2014, vol. neuvedeno, no. 1, s. 20-23. ISSN: 1522-0443.
ČIŽMÁŘ, I. - EHLER, E. - DUFEK, J. - PŘIKRYL, P. Význam elektromyografie v chirurgické rekonstrukci spasticity horní končetiny Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. neuvedeno, no. 1, s. 100-103. ISSN: 1210-7859.
RIDZOŇ, P. - EHLER, E. - URBAN, P. - PROCHÁZKA, B. - MAZANEC, R. - LATTA, J. - MATULOVÁ, H. - OTRUBA, P. Normativní hodnoty parametrů vedení pro nervus ulnaris a nervus medianus měřené standardizovaným způsobem Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. neuvedeno, no. 2, s. 210-215. ISSN: 1210-7859.
MANDYSOVÁ, P. - PETRŽÍLKOVÁ, K. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. An analysis of subjective assessment of swallowing function in older adults using the EAT-10 questionnaire Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 2, s. 72-77. ISSN: 2336-3517.
MANDYSOVÁ, P. - FIALOVÁ, J. - EHLER, E. - PELLANT, A. Criterion validity of the self-report dysphagia assessment tool EAT-10 among neurological patients Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 4, s. 137-144. ISSN: 2336-3517.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZAMECNIK, J. Stiff-person Syndrome Associated with Myotonic Dystrophy Type 2-a Case Report Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. 77, no. 1, s. 104-108. ISSN: 1210-7859.
VYŠATA, O. - PROCHAZKA, A. - KUNC, P. - KANTA, M. - EHLER, E. - YADOLLAHI, M. - VALIS, M. Age delays the recovery of distal motor latency after carpal tunnel syndrome surgery Acta Neurochirurgica, 2014, vol. 156, no. 7, s. 1335-1339. ISSN: 0001-6268.
DOSTÁL, V. - EHLER, E. - VYHNÁLEK, P. Léčba pozdního stadia Parkinsonovy nemoci kontinuálním podáváním Duodopy Neurologie pro praxi, 2014, vol. Neuveden, no. 6, s. 338-340. ISSN: 1213-1814.
MELEKOVÁ, A. - EHLER, E. - ADÁMKOVÁ, H. - UNGERMANN, L. Zánětlivý pseudotumor očnice Praktický lékař, 2014, vol. neuvedeno, no. 6, s. 279-281. ISSN: 0032-6739.
EHLER, E. - FENCLOVÁ, Z. - JANDÁK, Z. - URBAN, P. Vibrační neuropatie Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuveden, no. 5, s. 249-252. ISSN: 1213-1814.
SERPELL, M. - RATCLIFFE, C. - HOVORKA, J. - SCHOFIELD, M. - TAYLOR, L. - LAUSER, H. - EHLER, E. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of THC/CBD spray in peripheral neuropathic pain treatment European Journal of Pain, 2014, vol. 13, no. 7, s. 999-1012. ISSN: 1090-3801.
PILNÝ, J. - ŠTĚDRÝ, J. - ŠVARC, A. - EHLER, E. - ČIŽMÁR, I. - HOLUBOVÁ, M. - MACKOVÁ, M. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. neuvedeno, no. 3, s. 359-361. ISSN: 1210-7859.
NAKLÁDALOVÁ, M. - URBAN, P. - HLÁVKOVÁ, J. - EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - BORIKOVÁ, A. - LAŠTOVKOVÁ, A. - PELCLOVÁ, D. Bolesti v zádech jako nemoc z povolání Pracovní lékařství, 2014, vol. neuveden, no. 2-3, s. 94-97. ISSN: 0032-6291.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. - STOREY, K. - MATĚJ, R. - RUSINA, R. - DVOŘÁKOVÁ, V. - TESAŘOVÁ, M. - HONZÍK, T. - RIDZOŇ, P. - KRAUS, J. - VAJSAR, J. - ŠTĚRBOVÁ, K. Vzácná onemocnění II.. Olomouc: SOLEN, s. r. o., 2014. 100 s. ISBN: 978-80-7471-089-6.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Implementace nástroje pro screening dysfagie sestrou do praxe. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014. s. S99-S99 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. The development of a dysphagia screening tool: a multidisciplinary approach. 2014. s. 51-51 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Nurse-led dysphagia screening: implementing an eight-item screening tool in clinical practice. 2014. s. 99-99 s.
JAKUBÍKOVÁ, M. - PIŤHA, J. - LATTA, J. - EHLER, E. - SCHUTZNER, J. Myasthenia gravis, castleman disease, pemphigus, and anti-phospholipid syndrome Muscle and Nerve, 2013, vol. 47, no. 3, s. 447-451. ISSN: 0148-639X.
EHLER, E. - BEDNAŘÍK, J. - HÖSCHL, C. - WINKLER, P. - SUCHÝ, M. - PÁTÁ, M. Náklady na poruchy mozku v České republice Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76, no. 3, s. 282-291. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. Polyneuropatie v rámci průmyslové neurologie Neurologie pro praxi, 2013, vol. 14, no. 4, s. 193-196. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Použití botulotoxinu v neurologii Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76, no. 1, s. 7-21. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - URBAN, P. - MAZANEC, R. - NAKLÁDALOVÁ, M. - PROCHÁZKA, B. - MATULOVÁ, H. - LATTA, J. - OTRUBA, P. Ulnar nerve at the elbow - normative nerve conduction study Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury, 2013, vol. 8, no. 2, s. nestr.. ISSN: 1749-7221.
MANDYSOVÁ, P. - PECHOVÁ, J. - EHLER, E. Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů: inter-rater reliabilita. Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, vol. 4, no. 3, s. 609-613. ISSN: 1804-2740.
EHLER, E. Botulotoxin v léčbě neurologických poruch Remedia, 2013, vol. 23, no. 1, s. 54-60. ISSN: 0862-8947.
EHLER, E. - MELEKOVÁ, A. - LATTA, J. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZÁMEČNÍK, J. Myozitida s inkluzními tělísky se slabostí šíjových svalů a pozitivním efektem imunoglobulinu - kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76, no. 3, s. 362-366. ISSN: 1210-7859.
MELEKOVÁ, A. - LATTA, J. - EHLER, E. - SEDLÁČEK, F. - MRKLOVSKÝ, M. Transverzální myelitida jako izolovaná manifestace neuroborreliózy. Neurologie pro praxi, 2013, vol. 14, no. 5, s. 267-269. ISSN: 1213-1814.
KANTA, M. - PETERA, J. - EHLER, E. - PROCHÁZKA, E. - LAŠTOVIČKA, D. - HABALOVÁ, J. - VALIŠ, M. - ŘEHÁK, S. Malignant schwannoma of the obturator nerve Bratislava Medical Journal - Bratislavske Lekarske Listy, 2013, vol. 114, no. 10, s. 584-586. ISSN: 0006-9248.
EHLER, E. Polyneuropatie Neurologie pro praxi, 2013, vol. 14, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - MALINOVÁ, V. - LINHART, A. - JEŠINA, P. - KRAUS, J. - DOSTÁLOVÁ, G. - GOLÁŇ, L. Vzácná onemocnění. 1. vyd. Olomouc: SOLEN, s. r. o., 2013. 108 s. ISBN: 978-80-7471-052-0.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. The effectiveness of a nurse-led educational session focused on dysphagia screening. In Nursing of the 21st century in the proces of change. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 185-191 s. ISBN 978-80-558-0421-7.
LATTA, J. - ZÁMEČNÍK, J. - EHLER, E. Paraneoplastická polymyozitida u karcinomu prostaty – kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, vol. 75, no. 1, s. 80-83. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - LATTA, J. - VOJTÍŠEK, P. - MRKLOVSKÝ, M. Oboustranná léze n. phrenicus manifestující se jako ortopnoe – kazuistiky tří případů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, vol. 75, no. 3, s. 368-372. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - NAKLÁDALOVÁ, M. - URBAN, P. - MAZANEC, R. - FENCLOVÁ, Z. - MATULOVÁ, H. - OTRUBA, P. - LATTA, J. Neurofyziologická diagnostika poškození loketního nervu v oblasti lokte Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, vol. 75, no. 3, s. 320-325. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - LATTA, J. Bolestivá diabetická neuropatie – léčba založená na důkazech Neurologie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 5, s. 265-269. ISSN: 1213-1814.
VOS, P. - ALEKSEENKO, Y. - BATTISTIN, L. - EHLER, E. - GERSTENBRAND, F. - MURESANU, D. - POTAPOV, A. - STEPAN, C. - TRAUBNER, P. - VECSEI, L. - VON WILD, K. Mild traumatic brain injury European Journal of Neurology, 2012, vol. 19, no. 2, s. 191-198. ISSN: 1351-5101.
EHLER, E. Svalová onemocnění Neurologie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 4, s. 182. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Onemocnění hlavových nervů. Neurologie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 5, s. 247. ISSN: 1213-1814.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - KOTULEK, M. Tvorba osmipoložkového testu pro screening poruch polykání sestrou Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2012, vol. 2, no. 2, s. 45-50. ISSN: 1338-6263.
EHLER, E. - ZÁMEČNÍK, J. Zánětlivé myopatie Neurologie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 4, s. 204-209. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - NOVOTNÁ, A. - MAREŠ, M. - MUŠOVÁ, Z. - MRKLOVSKÝ, M. Myotonic dystrophy type 2 and multiple sclerosis: Case report Clinical Neurology and Neurosurgery, 2012, vol. 114, no. 10, s. 1358-1360. ISSN: 0303-8467.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - TREJBALOVÁ, L. Česká verze Škály Bradenové: metodika překladu a shoda mezi posuzovateli Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2012, vol. 2, no. 4, s. 137-142. ISSN: 1338-6263.
LATTA, J. - EHLER, E. Úžinové syndromy ruky Ortopedie, 2012, vol. 6, no. 4, s. 165-169. ISSN: 1802-1727.
PETRŽÍLKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. Subjektivní hodnocení polykací funkce u seniorů: využití zahraničního nástroje EAT-10 Kontakt, 2012, vol. 14, no. 3, s. 261-268. ISSN: 1212-4117.
ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. - EHLER, E. - JECH, R. - ČIŽMÁŘ, I. - GÁL, O. - HANINEC, P. - HOSKOVCOVÁ, M. - MENCL, L. - NOVÁKOVÁ, O. - POUL, J. - RODOVÁ, Z. Spasticita a její léčba.. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2012. 292 s. ISBN: 978-80-7345-302-2.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Educating nurses about simple dysphagia screening. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 156-167 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test in the Czech Republic Nursing and Health Sciences, 2011, vol. 13, no. 4, s. 388-395. ISSN: 1441-0745.
EHLER, E. - LATTA, J. - EICHLEROVÁ, A. - MRKLOVSKÝ, M. - URBAN, P. Exposure to Iodomethane and Dichlormethane Associated with a Confusional State Neurotoxicology, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 307-311. ISSN: 0161-813X.
BEDNAŘÍK, J. - VOHÁŇKA, S. - EHLER, E. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze. Neurologie pro praxi, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 207-209. ISSN: 1213-1814.
SÁKRA, L. - KOHOUTEK, L. - EHLER, E. - KOŠŤÁL, M. - KANTA, M. Poranění periferních nervů při laparoskopických operacích Rozhledy v chirurgii, 2011, vol. 2011, no. 4, s. 244-249. ISSN: 0035-9351.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MANDYSOVÁ, P. - LATTA, J. Komplikace ischemické cévní mozkové příhody. Neurologie pro praxi, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 129-134. ISSN: 1213-1814.
ŠTĚPÁNKOVÁ, V. - LATTA, J. - HÁJEK, J. - EHLER, E. Primární absces psoatu Neurologie pro praxi, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 201-203. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - LATTA, J. - MANDYSOVÁ, P. - HAVLASOVÁ, J. - MRKLOVSKÝ, M. Stiff-person syndrome following tick-born meningoencephalatis. Acta Medica (Hradec Králové), 2011, vol. 2011, no. 4, s. 170-174. ISSN: 1211-4286.
EHLER, E. - DERĎÁKOVÁ, M. - LATTA, J. - MRKLOVSKÝ, M. Akutní polyradikuloneuritida - diferenciální diagnostika Neurologie pro praxi, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 181-187. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - PILNÝ, J. - KANTA, M. Iatrogenní léze periferních nervů na horních končetinách Ortopedie, 2011, vol. 2011, no. 3, s. 127-133. ISSN: 1802-1727.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Porušené polykání: opomíjená ošetřovatelská diagnóza? Profese on-line, 2011, vol. 4, no. 1, s. 16-20. ISSN: 1803-4330.
STEHLÍKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Hodnocení vlivu zátěže stravou na polykání u pacientů s diagnózou myasthenia gravis: vyšetření polykací funkce sestrou. Profese on-line, 2011, vol. 4, no. 2, s. 22-26. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii Neurologie pro praxi, 2011, vol. 12, no. 6, s. 426-429. ISSN: 1213-1814.
KOPAL, A. - EHLER, E. - REKTOROVÁ, I. Progredující spasticita, kognitivní deficit a nevýbavné kortikální motorické evokované potenciály jako klinické příznaky pravděpodobné primární laterální sklerózy – kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, vol. 2011, no. 5, s. 579-583. ISSN: 1210-7859.
MANDYSOVÁ, P. - MATĚJČKOVÁ, M. - EHLER, E. Ošetřovatelská diagnóza „porucha polykání“ vs. screening pro poruchy polykání: subjektivně hodnocené znalosti. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 204-214 s. ISBN 978-80-89544-00-4.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - PRUSEK, O. Osmipoložkový nástroj pro skríning polykací funkce u pacientů s neurologickým onemocněním. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. 17-17 s.
EHLER, E. - LATTA, J. Toxické neuropatie Neurologie pro praxi, 2010, vol. 11, no. 4, s. 224-227. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - VOJTÍŠEK, P. - SEDLÁČKOVÁ, J. - FAJKUSOVÁ, L. - ZÁMEČNÍK, J. Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2010, vol. 2010, no. 11-12, s. 734-738. ISSN: 0010-8650.
VODIČKA, J. - PECKOVÁ, L. - EHLER, E. - KOPAL, A. - CHROBOK, V. Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 73/106, no. 1, s. 45-50. ISSN: 1210-7859.
BEDNAŘÍK, J. - VOHÁŇKA, S. - EHLER, E. - AMBLER, Z. - PIŤHA, J. - VENCOVSKÝ, J. - SUCHÝ, M. - PÁTÁ, M. - KOŽENÝ, P. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 2010, no. 5, s. 579-589. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MRKLOVSKÝ, M. - KOŠŤÁL, M. Cerebral venous thrombosis after a cesarean delivery Acta Medica (Hradec Králové), 2010, vol. 2010, no. 2, s. 109-113. ISSN: 1211-4286.
KOPAL, A. - EHLER, E. - KEREKES, Z. - MRKLOVSKÝ, M. Primární lymfom mozku Neurologie pro praxi, 2010, vol. 11, no. 2, s. 129-132. ISSN: 1213-1814.
KOPAL, A. - LATTA, J. - MRKLOVSKÝ, M. - EHLER, E. Stiff limb syndrom Neurologie pro praxi, 2010, vol. 11, no. 6, s. 418-421. ISSN: 1213-1814.
HABALOVÁ, J. - KANTA, M. - EHLER, E. - NÁHLOVSKÝ, J. - BARTOŠ, M. Využití regionální mozkové oxymetrie jako neinvazivní metody ke sledování pacientů v neurointenzivní péči. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 2010, no. 3, s. 285-293. ISSN: 1210-7859.
ČIŽMÁŘ, I. - EHLER, E. - PILNÝ, J. - IRA, D. - VIŠŇA, P. - DRÁČ, P. Léze radiálního nervu a možnosti pozdní rekonstrukce funkce šlachovým transferem Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 2010, no. 6, s. 701-705. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - KOŠŤÁL, M. Léze periferních nervů v porodnictví a gynekologii. Přehled Česká gynekologie, 2010, vol. 2010, no. 5, s. 423-428. ISSN: 1210-7832.
ČIŽMÁŘ, I. - EHLER, E. - CALABOVÁ, N. - VINTER, R. - PALČÁK, J. Obnova pohybu horní končetiny u pacientů s vysokou míšní lézí Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2010, vol. 2010, no. 6, s. 494-500. ISSN: 0001-5415.
EICHLEROVÁ, A. - EHLER, E. - ŠALANDOVÁ, J. - LATTA, J. Chronická intoxikace technickým benzinem profesionálního původu Neurologie pro praxi, 2010, vol. 11, no. 4, s. 232-235. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Neuropatická bolest u diabetické neuropatie Neurologie pro praxi, 2010, vol. 11, no. 2, s. 107-111. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - VOJTÍŠEK, P. - SEDLÁČKOVÁ, J. - FAJKUSOVÁ, L. - ZÁMEČNÍK, J. Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2010, vol. 2010, no. 11-12, s. 734-738. ISSN: 0010-8650.
KANTA, M. - EHLER, E. - LAŠTOVIŠKA, D. - HABALOVÁ, J. - BARTOŠ, M. - ŘEHÁK, S. Neobvyklé iatrogenní poranění n. musculocutaneus - dvě kazuistiky Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 2010, no. 4, s. 434-437. ISSN: 1210-7859.
SUCHÝ, M. - BEDNAŘÍK, J. - ŠKODA, O. - VOHÁŇKA, S. - EHLER, E. - PÁTÁ, M. - KOŽENÝ, P. - KLIKA, P. - DUŠEK, L. Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 2010, no. 5, s. 569-577. ISSN: 1210-7859.
KOPAL, A. - EHLER, E. - MRKLOVSKÝ, M. Spontánní intrakraniální hypotenze Praktický lékař, 2010, vol. 2010, no. 8, s. 486-489. ISSN: 0032-6739.
COLLIN, C. - EHLER, E. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis Neurological Research, 2010, vol. 32, no. 5, s. 451-459. ISSN: 0161-6412.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Creation of a 13-Item Bedside Dysphagia Screening Test Online Journal of Health and Allied Sciences, 2010, vol. 9, no. 4, s. časopis nečísluje strany. ISSN: 0972-5997.
HEGYI, L. - KRAJČÍK, Š. - EHLER, E. Geriatria. 1. vyd. Bratislava: Herba, s. r. o., 2010. 602 s. ISBN: 978-80-89171-73-6.
EHLER, E. Iatrogenní neurologické poruchy.. In Klinická neurologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2010. 30 s. ISBN: 978-80-7387-389-9.
MUŠOVÁ, Z. - MAZANEC, R. - KŘEPELOVÁ, A. - EHLER, E. - VALEŠ, J. - JAKLOVÁ, R. - PROCHÁZKA, T. - KOUKAL, P. - MAŘÍKOVÁ, T. - KRAUS, J. - HAVLOVIČOVÁ, M. - SEDLÁČEK, Z. Highly Unstable Sequence Interruptions of the CTG Repeat in the Myotonic Dystrophy Gene American Journal of Medical Genetics. Part A, 2009, vol. 1, no. 7, s. 1365-1374. ISSN: 1552-4825.
LATTA, J. - MRKLOVSKÝ, M. - EHLER, E. Occlusion of all cardinal cerebropetal arteries without causing ischemic stroke Clinical Neurology and Neurosurgery, 2009, vol. 2009, no. 111, s. 292-295. ISSN: 0303-8467.
EHLER, E. Periferní neuropatie v ambulantní praxi Neurologie pro praxi, 2009, vol. 2009, no. 1, s. 32-36. ISSN: 1213-1814.
KANTA, M. - EHLER, E. Compressive lesions of the suprascapular nerve - diagnostics and surgery European Journal of Neurology, 2009, vol. 16, no. 10, s. 216-216. ISSN: 1351-5101.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Botulotoxin v léčbě spasticity Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, vol. 72, no. 4, s. 317-321. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. Nové perspektivy botulotoxinu Neurologie pro praxi, 2009, vol. 2009, no. 2, s. 91-93. ISSN: 1213-1814.
KANTA, M. - EHLER, E. - LAŠTOVIČKA, D. - HABALOVÁ, J. - ADAMKOV, J. - ŘEHÁK, S. Kompresivní syndromy n. suprascapularis - zkušenosti s chirurgickou léčbou Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 9, s. 497-501. ISSN: 0035-9351.
EHLER, E. - VAŇÁSKOVÁ, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Standard komplexní léčby spasticity po cévní mozkové příhodě Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, vol. 72, no. 2, s. 179-181. ISSN: 1210-7859.
LATTA, J. - EHLER, E. - ZÁMEČNÍK, J. Získaná neuromyotonie s nevelkými centrálními příznaky s průkazem protilátek proti napěťově řízeným kaliovým kanálům - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, vol. 2009, no. 4, s. 373-377. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - LATTA, J. Kompresivní neuropatie loketního nervu České pracovní lékařství, 2009, vol. 10, no. 2, s. 77-80. ISSN: 1212-6721.
PILNÝ, J. - ČIŽMÁR, . - EHLER, E. - DRAČ, . Transpozice šlachy m. tribialis posterior- efektivní řešení plegie peroneálních svalů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, vol. 72, no. 3, s. 279-283. ISSN: 1210-7859.
KANTA, M. - EHLER, E. - HABALOVÁ, J. - KLZO, Ľ. Extrakraniální schwannom nervi hypoglossi - kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, vol. 72, no. 6, s. 563-565. ISSN: 1210-7859.
TEDLA, M. - EHLER, E. - GROFOVÁ, Z. - CHROBOK, V. - MANDYSOVÁ, P. Poruchy polykání. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009. 312 s. ISBN: 978-80-7311-105-2.
GARREN, H. - ROBINSON, W. - KRASULOVÁ, E. - HAVRDOVÁ, E. - EHLER, E. Phase 2 Trial of a DNA Vaccine Encoding Myelin Basic Protein for Multiple Sclerosis. Annals of Neurology, 2008, vol. 63, no. 5, s. 611-620. ISSN: 0364-5134.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Fyzikální vyšetření pro sestry: Glasgow coma scale Profese, 2008, vol. 3, no. 2, s. 4-5. ISSN: 1802-2081.
KANTA, M. - EHLER, E. - KREMLÁČEK, J. - LAŠTOVIČKA, D. Efekt endoskopické a klasické operace pro syndrom karpálního tunelu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, vol. 71/104, no. 2, s. 173-179. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. Traumata periferních nervů. Neurologie pro praxi, 2008, vol. 9, no. 1, s. 7-8. ISSN: 1213-1814.
KAPPOS, L. - GOLD, R. - MILLER, D. - MACMANUS, D. - EHLER, E. Efficacy and safety of oral fumarate in patients with remitting-relapsing multiple sclerosis: a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled Phase IIb study Lancet, 2008, vol. 372, no. 25, s. 1463-1472. ISSN: 0140-6736.
EHLER, E. - LATTA, J. Kompresivní neuropatie jako profesionální onemocnění Praktický lékař, 2008, vol. 88, no. 1, s. 515-520. ISSN: 0032-6739.
EHLER, E. Současné trendy v EMG. Neurologie pro praxi, 2008, vol. 9, no. 2, s. 65-68. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. Myasténie s pozitivními anti-MuSK protilátkami u mladého muže - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, vol. 71/104, no. 1, s. 101-104. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Patofyziologie bloku vedení u neuromuskulárních chorob Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, vol. 71/104, no. 2, s. 139-147. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - KANTA, M. Traumata periferních nervů u dětí. Neurologie pro praxi, 2008, vol. 9, no. 1, s. 23-24. ISSN: 1213-1814.
KANTA, M. - EHLER, E. - ŘEHÁK, S. - LAŠTOVIČKA, D. - ADAMKOV, J. Současné možnosti chirurgické léčby poranění periferních nervů Neurologie pro praxi, 2008, vol. 9, no. 1, s. 25-28. ISSN: 1213-1814.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Research Utilization in the Czech Republic: Promoting the Development of Fall-Prevention Programs. In Abstractbook: The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) - Chronic Illness Management. Vídeň, Rakousko: 2008. s. 66 s. ISBN 978-3-200-01265-3.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - EHLER, E. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁNKOVÁ, E. - MRKLOVSKÝ, M. - NĚMEC, V. Trombóza esovitého splavu - současný pohled na diagnostiku a léčbu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. N, no. 4, s. 424-428. ISSN: 1210-7859.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - EHLER, E. - PELLANT, A. Poúrazová porucha čichu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. 70, no. 6, s. 710-714. ISSN: 1210-7859.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ III (2010 - 2015) Ministerstvo zdravotnictví 01.05.13 31.12.15
Management diagnostiky a terapie poruch polykání Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ III (2010 - 2015) Ministerstvo zdravotnictví 01.04.12 31.12.15
Spasticita u nemocných po cévní mozkové příhodě Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Posturální instabilita a její komplikace u nemocných s Parkinsonovou chorobou Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Tvorba studijního předmětu Základy vybraných stimulačních technik FRVŠ - F3 b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Vývoj standardu diagnostiky profesionálního poškození ulnárního nervu v lokti Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ II (2008 - 2011) Ministerstvo zdravotnictví 01.01.09 31.12.11
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství FRVŠ - B d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Stanovení nenasycených mastných kyselin v plazmě diabetiků s neuropatií Priorita č. 3 - Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice Univerzita Pardubice 01.01.08 31.12.08

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1972 - 1975 Sekundární lékař, neurologie MÚNZ Ostrava
1990 - 2009 Primář neurologie PKN, a.s. Pardubice
1975 - 1990 Sekund. lékař, zástupce, neurologie OÚNZ Pardubice
Nyní Přednosta neurologické kliniky PKN, a.s. Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Výbor České neurologické společnosti (člen, předseda standardové komise, předseda sekce průmyslové neurologie a neurotoxikologie, člen výboru neuromuskulární sekce
Nyní Předseda Spolku lékařů Pardubice, ČLS JEP
Nyní EFNS (European Federation of Neurological Societies) ? national delegate, člen panelu pro Neurotraumatologii

Granty IGA (3, z nich 1 hlavní řešitel), Grant MU Brno (jeden), mezinárodní spolupráce (Edinburgh)
Člen redakční rady Neurologie pro praxi
Člen oborové rady neurologie MU Brno
Člen akreditační komise MZd (neurologie)
Člen ústřední znalecké komise MZd
Publikace, přednášky
Pedagogická činnost (FZS Univerzita Pardubice, LF HK, IPVZ Praha)
Aktivní účast na kongresech doma i v zahraničí (Barcelona -2011, Budapest 2011)
Kurzy (EMG kurz Uppsalla 2011, Pediatric EMG London 2011).