PhDr. Kateřina Horáčková, DiS. | Fakulta zdravotnických studií

PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Obrázek uživatele PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Kontakty

466 037 523
katerina.horackova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3256-2011

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství (70140)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
8:00 - 11:00
,
Úterý
8:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
KKO/K10DP (2019) G - - -
KKO/K5OPO (2019) - PR CV -
KKO/K6BPR (2019) G - - -
KKO/P5OPO (2019) - PR CV -
KKO/P6BPR (2019) G - - -
KOS/K10OP (2019) G - - -
KOS/K7LBO (2019) - PR - -
KOS/K8PAL (2019) G - - -
KOS/K9PTN (2019) G - - -
KOS/P10OI (2019) G - - -
KOS/P10OP (2019) G - - -
KOS/P10PX (2019) G - - -
KOS/P2ORV (2019) G - - -
KOS/P8ODP (2019) G - - -
KOS/P8OPI (2019) G - - -
KOS/P9KOS (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - OCHTINSKÁ, H. Pohled studentů a motivace při výběru nelékařských oborů. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Matině, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
PILNÝ, J. - BÁČA, V. - KOHOUTEK, L. - VODOVÁ, H. - HORÁČKOVÁ, K. - SUKOP, A. Perilunátní poškození zápěstí Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2018, vol. 83, no. 5, s. 332-335. ISSN: 0001-5415.
HORÁČKOVÁ, K. - ŠKAROUPKOVÁ, L. - HISEMOVÁ KALČÍKOVÁ, M. Precautionary measures of ventilator-associated pneumonia. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalye: ICCESEN, 2018. s. 99-102 s. ISBN 978-605-68728-0-8.
WICHSOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, K. - LIDÁKOVÁ, B. Hygiene and Epidemiology Nursing - Student Grant Competition. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalye: ICCESEN, 2018. ISBN 978-605-68728-0-8.
HORÁČKOVÁ, K. - HRSTKA, Z. - GRULICH, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. INFEKČNÍ CHOROBY A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V PODMÍNKÁCH ŽIDOVSKÉHO GHETTA TEREZÍN Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, vol. 66, no. 1, s. 8-14. ISSN: 1210-7913.
ŠKAROUPKOVÁ, L. - HORÁČKOVÁ, K. - CHRUDIMSKÁ, L. Zvláštní péče o dutinu ústní v intenzivní a resuscitační péči jako prevence ventilátorové pneumonie. In Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovatel´stva v zubnom lekárstve. Rožňava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2017. s. 60-68 s. ISBN 978-80-8132-171-9.
CHRUDIMSKÁ, L. - ŠKAROUPKOVÁ, L. - MATĚNOVÁ, M. - HORÁČKOVÁ, K. Postoje ošetřovatelského personálu k péči o orální zdraví pacientů. In Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovatel´stva v zubnom lekárstve. Rožňava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2017. s. 4 - 13 s. ISBN 978-80-8132-171-9.
TEPLÁ, S. - HORÁČKOVÁ, K. Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 7-7 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
HORÁČKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Život se vzpomínkou na holokaust. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 63 s. ISBN: 978-80-7395-996-8.
HOLUBOVÁ, M. - HOLMANOVÁ, S. - PILNÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - TALIÁNOVÁ, M. Kvalita života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2015, vol. 9, no. 1, s. 21-24. ISSN: 1802-1727.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Hygienická a epidemiologická péče v ghettu Terezín Vakcinologie, 2015, vol. 9, no. 3, s. 144-148. ISSN: 1802-3150.
ČERMÁKOVÁ, K. - KRČILOVÁ, M. - PILNÝ, J. Dopady holokaustu na zdraví přeživších Praktický lékař, 2015, vol. 95, no. 1, s. 16-19. ISSN: 0032-6739.
ČERMÁKOVÁ, K. - DUKOVÁ, I. VLIV HOLOCAUSTU NA SPIRITUALITU PŘEŽIVŠÍCH Testimonia theologica, 2015, vol. 9, no. 1, s. 58-71. ISSN: 1337-6411.
ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. Péče o děti v ghettu Terezín. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
DUKOVÁ, I. - ČERMÁKOVÁ, K. SPECIFIKA OŠETŘOVÁNÍ ŽIDOVSKÝCH KLIENTŮ V KONTEXTU HISTORICKÉHO VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. In Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru III: imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika. Praha: Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., 2015. s. 28-35 s. ISBN 978-80-87727-11-9.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Ošetřovatelská péče v ghettu Terezín Ortopedie, 2014, vol. 4, no. 4, s. 202-204. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠVARC, A. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Poranění flexorové ploténky proximálního interphalangeálního kloubu kloubu prstu ruky Ortopedie, 2014, vol. 1, no. 4, s. 185-188. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠTĚDRÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Diferenciální diagnostika bolesti zápěstí z pohledu ortopeda Neurologie pro praxi, 2014, vol. I, no. 5, s. 253-256. ISSN: 1213-1814.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Specifika terezínského zdravotnictví a ošetřovatelství. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. 1. vyd. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014. 19 s. ISBN: 978-80-260-7335-2.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holokaustu. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. 1. vyd. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014. 17 s. ISBN: 978-80-260-7335-2.
VYDRŽELOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, K. Vliv 2. světové války na kvalitu života. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 201-202 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. - TALIÁNOVÁ, M. - ČERMÁKOVÁ, K. Hodnocení bolesti před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2013, vol. 7, no. 4, s. 132 - 135. ISSN: 1802-1727.
ČERMÁKOVÁ, K. - KRČILOVÁ, M. Zásady poskytování péče o pacienty s prožitkem holokaustu.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 57-61 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
EGERMAJEROVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. Postoje a znalosti sester o antisemitismu.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 105-111 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
KRČILOVÁ, M. - ČERMÁKOVÁ, K. Postoj přeživších holokaustu ke zdraví.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 226-231 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
ČERMÁKOVÁ, K. - BLANAŘ, V. - HOLUBOVÁ, M. Posttraumatická stresová porucha u obětí holokastu. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 52-56 s. ISBN 978-80-87035-72-6.
HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - MALÍŠKOVÁ, L. Bolesti spojené s totální endoprotézou kolenního kloubu. In Podiel zdravotníckých pracovníkov na zdraví obyvatelstva, zborník príspevkov z 5. mezinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. s. 150-157 s. ISBN 978-80-89352-84-5.
ČERMÁKOVÁ, K. - SPRATEKOVÁ, L. - HOLUBOVÁ, M. Multikulturní aspekty v péči o umírající. In Podiel zdravotníckých pracovníkov na zdraví obyvatelstva, zborník príspevkov z 5. mezinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. s. 91-96 s. ISBN 978-80-89352-84-5.
ČERMÁKOVÁ, K. Úloha sestry v péči o oběti Holocaustu. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 50 - 57 s. ISBN 978-80-86571-15-7.
ČERMÁKOVÁ, K. - HOLUBOVÁ, M. - VALENTOVÁ, E. Úloha vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků na onkologickém pracovišti. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 119 - 123 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
VOZÁB GABRIELOVÁ, A. - ČERMÁKOVÁ, K. Týrání seniorů z pohledu sociálního patologa a všeobecné sestry Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, vol. VII, no. 1, s. 29-30. ISSN: 1801-1349.
VALENTOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, K. Etické principy ošetřovatelstké péče u onkologických pacientů. In Etické aspekty práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2011. 3 s. ISBN: 978-80-87386-13-2.
ČERMÁKOVÁ, K. Specifika v přístupu a péči o umírající židovské pacienty. In Aspekty veřejného zdravotnictva a ošetrovateľstva v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2011. 4 s. ISBN: 978-80-89088-95-9.
ČERMÁKOVÁ, K. Etika onkologické sestry. In Aspekty veřejného zdravotnictva a ošetrovateľstva v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2011. 5 s. ISBN: 978-80-89088-95-9.
ČERMÁKOVÁ, K. Specifika v přístupu a péči o umírající pacienty jiného etnika a náboženství. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 85-94 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
ČERMÁKOVÁ, K. Analýza kompletní péče o umírající. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: Manus, 2011. s. 53-56 s. ISBN 978-80-86571-12-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Safe Nursing Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
Hygiene and Epidemiology in nursing practice - part of the management of quality of care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
History of Nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The establishment of specialized laboratories for practical training of skills and competencies in communication, psycho-social and educational-therapeutic methods and techniques. HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Past and present of nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2011 31.03.2014

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2000 - 2002 Sestra specialistka Fakultní nemocnice Hradec Králové
2002 - 2009 Odborná učitelka střední zdravotnická škola Pardubice
2008 - 2010 Sestra specialistka Komplexní onkologické centrum Pardubice
Nyní akademický pracovník Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Turku University of Applied Sciences, Turku Turku University of Applied Sciences Finsko 0
2014 Univerzitní nemocnice Maastricht Maastricht Nizozemsko 0
2011 Gjovik University College, Gjovik Gjovik Norsko 0
2014 Fakulta zdravotních věd, Univerzita Ankara Ankara Turecko 0
2015 CESPU (Advanced Polytechnic and University Cooperative), Gandra Porto Portugalsko 0

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká asociace sester, Onkologická sekce