Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D.

Kontakty

466 037 731
608309044
kristyna.soukalova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5852-6214

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení ošetřovatelství (70141)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
od 9:00
-
pouze po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KKO/K4ZVY (2022) G - - -
KKO/K7ZSD (2022) G PR - -
KKO/K9DIA (2022) - - CV -
KKO/P3MEV (2022) G PR CV -
KKO/P3MVV (2022) G PR CV -
KKO/P3VKG (2022) - - CV -
KKO/P4ZVS (2022) G PR - -
KKO/P4ZVY (2022) G PR - -
KOS/K10OI (2022) - - CV -
KOS/K3KOI (2022) G - - -
KOS/K7ZZS (2022) - PR - -
KOS/K8ODP (2022) G - - -
KOS/K8OGE (2022) - - CV -
KOS/K8OPI (2022) G - - -
KOS/P2FYG (2022) - PR - -
KOS/P2FYP (2022) - PR - -
KOS/P2FYZ (2022) - PR - -
KOS/P2FZL (2022) - PR - -
KOS/P7ZZS (2022) - PR - -
KPZ/K1ZSP (2022) G PR CV -
KPZ/P1ZDP (2022) G PR - -
KPZ/P1ZSP (2022) G PR - -
KPZ/P1ZSR (2022) G PR - -
KPZ/P1ZSZ (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠOUKALOVÁ, K. - PRÁZNÝ, M. - DOLEŽALOVÁ, B. - HOLUBOVÁ, M. Tvorba českého znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem mellitem: vyhodnocení obtížnosti položek a jeho vnitřní konzistence Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2020, vol. 10, no. 1, s. 8-17. ISSN: 1338-6263.
ŠOUKALOVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. - HOLUBOVÁ, M. Hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně vybraných obecných znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu Florence, 2020, vol. 16, no. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-464X.
RIEGEROVÁ, M. - HOLUBOVÁ, M. - ŠOUKALOVÁ, K. Centrální venózní katétr a ošetřovatelská péče o něj Florence, 2020, vol. 16, no. 2, s. 8-11. ISSN: 1801-464X.
ŠOUKALOVÁ, K. - PRÁZNÝ, M. - DOLEŽALOVÁ, B. Vyhodnocení obtížnosti položek a vnitřní konzistence vytvořeného znalostního dotazníky pro pacienty s diabetem mellitem v České republice. 2020.
HOLUBOVÁ, M. - ČAPKOVÁ, M. - JIRÁSKOVÁ, L. - ŠOUKALOVÁ, K. Rizikové faktory vzniku artrózy kolenního a kyčelních kloubu u pacientů indokovaných k totální endoprotéze Česká revmatologie, 2019, vol. 27, no. 1, s. 10-15. ISSN: 1210-7905.
ŠOUKALOVÁ, K. - PRÁZNÝ, M. - DOLEŽALOVÁ, B. Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus Profese on-line, 2017, vol. 10, no. 1, s. 8-14. ISSN: 1803-4330.
ŠOUKALOVÁ, K. - PRÁZNÝ, M. - DOLEŽALOVÁ, B. Vývoj znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus. 2017.
CHRUDIMSKÁ, L. - ŠOUKALOVÁ, K. Význam znalostí v péči o orální zdraví. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 41 - 47 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
LEBEDINSKÁ, R. - BLANAŘ, V. - ŠOUKALOVÁ, K. Podtlaková léčba ran v ortopedii Ortopedie, 2015, vol. 9, no. 1, s. 26-30. ISSN: 1802-1727.
ŠOUKALOVÁ, K. - JEDLINSKÁ, M. - RABOVÁ, M. INTERNÍ KOMUNIKACE VE VYBRANÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Sestra, 2014, vol. 2, no. 2014, s. 26-27. ISSN: 1210-0404.
ŠOUKALOVÁ, K. - HOLÁ, J. - NEMŠOVSKÁ, M. Ageistické postoje a stereotypy u studentů středních zdravotnických škol Profese on-line, 2014, vol. 7, no. 2, s. 12-16. ISSN: 1803-4330.
MARKOVÁ, K. - JEDLINSKÁ, M. - ŠOUKALOVÁ, K. Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů v institucionální péči Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, vol. 4, no. 1, s. 520-527. ISSN: 1804-2740.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Psychologická charakteristika studentů FZS UPCE Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 28.02.27
Sestry a jejich vnímání vlastního zdraví ? vliv úrovně hardiness na zdraví sester Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.21 31.05.23
Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Ošetřovatelský proces založený na důkazech Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Geriatrické centrum Pardubická krajská nemocnice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2014 Universidad de Jaen Universidad de Jaen Španělsko 0
2012 SAMK Pori Finsko 0