MUDr. Jan Vodička, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Kontakty

jan.vodicka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2541-6286

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (70163)

Přednosta kliniky
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KKO/P6ORL (2022) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KNÍŽEK, Z. - MICHÁLEK, R. - VODIČKA, J. - ZDOBINSKÁ, P. Cribriform Plate Injury After Nasal Swab Testing for COVID-19 JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2021, vol. 147, no. 10, s. 915-917. ISSN: 2168-6181.
BLANAŘ, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - VODIČKA, J. - PRAISLER, J. - BOHÁČOVÁ, E. - DRŠATA, J. - ŠENKEŘÍK, M. - CHROBOK, V. Effectiveness of Neonatal Hearing Screening System: A 12-Year Single Centre Study in the Czech Republic Journal of Pediatric Nursing, 2021, vol. 59, no. July–August 2021, s. e32-e37. ISSN: 0882-5963.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - BAŽANT, J. The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment European Journal of Pediatrics, 2020, vol. 179, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 0340-6199.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - ŽILKOVÁ, V. Taste strips - metoda samovyšetření chuti Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83/116, no. 5, s. 521-534. ISSN: 1210-7859.
ŠKOLOUDÍK, L. - MEJZLÍK, J. - JANOUCH, M. - DRŠATA, J. - VODIČKA, J. - CHROBOK, V. Hearing screenings for preschool children: A comparison between whispered voice and pure tone audiogram tests International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2020, vol. 130, no. 3, s. nestránkováno. ISSN: 0165-5876.
LOUDOVÁ, J. - HOLÁ, J. - KARVAY, V. - VODIČKA, J. První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 188-193. ISSN: 1210-7867.
ŠTUK, J. - VAŇÁSEK, J. - ODRÁŽKA, K. - DOLEŽEL, M. - KOLÁŘOVÁ, I. - HLÁVKA, A. - VÍTKOVÁ, M. - VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. Giant locally advanced and metastatic squamous cell skin carcinoma of head and neck region: case report. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2019, vol. 25, no. 1, s. 20-22. ISSN: 1507-1367.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - JELÍNEK, J. - REŽNÝ, Z. Měření nosní průchodnosti pomocí flowmetrie a klasifikace endoskopického obrazu nosní dutiny Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 3, s. 143-149. ISSN: 1210-7867.
KRTIČKOVÁ, J. - LACO, J. - DĚDKOVÁ, J. - VODIČKA, J. - ŠATANKOVÁ, J. - ŠVEJDOVÁ, A. - RŮŽIČKA, J. - KORDAČ, P. - ČELAKOVSKÝ, P. - MEJZLÍK, J. - ŠKOLOUDÍK, L. - CHROBOK, V. Respirační epiteliální adenomatoidní hamartom Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 211-216. ISSN: 1210-7867.
SCHRIEVER, V. - AGOSIN, E. - ALTUNDAG, A. - AVNI, H. - VAN, H. - CORNEJO, C. - DE LOS SANTOS, G. - FISHMAN, G. - FRAGOLA, C. - GUAMEROS, M. - GUPTA, N. - HUDSON, R. - KAMEL, R. - KNAAPILA, A. - KONSTANTINIDIS, I. - LANDIS, B. - LARSSON, M. - LUNDSTROM, J. - MACCHI, A. - MARINO-SANCHEZ, F. - NOVAKOVA, L. - MORI, E. - MULLOL, J. - NORD, M. - PARMA, V. - PHILPOTT, C. - PROPST, E. - RAWAN, A. - SANDELL, M. - SOROKOWSKA, A. - SOROKOWSKI, P. - SPARING-PASCHKE, L. - STETZLER, C. - VALDER, C. - VODIČKA, J. - HUMMEL, T. Development of an International Odor Identification Test for Children: The Universal Sniff Test Journal of Pediatrics, 2018, vol. 198, no. neuveden, s. 265-272. ISSN: 0022-3476.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 1, s. 51-54. ISSN: 1210-7859.
CANTONE, E. - CIOFALO, A. - VODIČKA, J. - IACONO, V. - MYLONAKIS, I. - SCARPA, B. - RUSSO, M. - IENGO, M. - DE VINCENTIIS, M. - MARTINI, A. - OTTAVIANO, G. Pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants in different Italian regions European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2017, vol. 274, no. 11, s. 3907-3913. ISSN: 0937-4477.
HUMMEL, T. - WHITCROFT, K. - ANDREWS, P. - ALTUNDAGS, A. - CINGHI, C. - COSTANZO, R. - DAMM, M. - FRASNELLI, J. - GUDZIOL, H. - GUPTA, N. - HAEHNER, A. - HOLBROOK, E. - HONG, S. - HORNUNG, D. - HUETENBRINK, K. - KAMEL', R. - KOBAYASHI, M. - KONSTANTINIDIS, I. - LANDIS', B. - LEOPOLD, D. - MACCHI, A. - MIWA, T. - MOESGES, R. - MULLOL, J. - MUELLER, C. - OTTAVIANO, G. - PASSALI, G. - PHILPOTT, C. - PINTO, J. - RAMAKRISHNAN, V. - ROMBAUX, P. - ROTH, Y. - SCHLOSSER, R. - SHU, B. - SOLER, G. - STJARNE, P. - STUCK, B. - VODIČKA, J. - WELGE-LUESSEN, A. Position paper on olfactory dysfunction Rhinology, 2017, vol. 54, no. Supplement 25, s. 1-30. ISSN: 0300-0729.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. - SHEJBALOVÁ, H. Čich u pacientů podstupujících endonazální endoskopickou chirurgii Časopis lékařů českých, 2017, vol. 4, no. 156, s. 187-191. ISSN: 0008-7335.
BROTHÁNKOVÁ, P. - NEDOMOVÁ, E. - VODIČKA, J. Kvalita života osob s poruchou čichu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2017, vol. 2, no. 30.4.2017, s. 51-55. ISSN: 1339-5920.
POSPÍCHALOVÁ, K. - VODIČKA, J. - KOPAL, A. New test of odor pleasantness in Parkinson's disease Functional Neurology, 2016, vol. 31, no. 3, s. 1-7. ISSN: 0393-5264.
ČEGAN, L. - NĚMEC, Z. - ROLEČEK, J. - VODIČKA, J. - BLANAŘ, V. - ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. CZ: Univerzita Pardubice.
EHLER, E. - VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií Neurologie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 2, s. 88-91. ISSN: 1213-1814.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Normální hodnoty Nového Testu libosti pachů u zdravé populace Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, vol. 78/111, no. 1, s. 78-82. ISSN: 1210-7859.
CROY, I. - HOFFMANN, H. - PHILPOTT, C. - ROMBAUX, P. - WELGE-LUESSEN, A. - VODIČKA, J. - KONSTANTINIDIS, I. - MORERA, E. - HUMMEL, T. Retronasal testing of olfactory function: an investigation and comparison in seven countries European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, vol. 271, no. 5, s. 1087-1095. ISSN: 0937-4477.
PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Is the sense of smell important in nursing as well?. 2014. s. 142-142 s.
BROTHÁNKOVÁ, P. - FUKSOVÁ, T. - VODIČKA, J. PORUCHY ČICHU - SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ PACIENTY Profese on-line, 2013, vol. VI, no. 1, s. 1-5. ISSN: 1803-4330.
SVATOŇOVÁ, K. - FAITLOVÁ, H. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. HODNOCENÍ ÚROVNĚ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U NEMOCNÝCH PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. In XXXVII. Brněnské onkologické dny: sborník abstrakt. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2013. s. 83 s. ISBN 978-80-904596-9-4.
BROTHÁNKOVÁ, P. - KOSTKOVÁ, Z. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vliv věku na čich a na hodnocení libosti pachů Kontakt, 2012, vol. 2, no. 14, s. 152-158. ISSN: 1212-4117.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
VODIČKA, J. Odor detection threshold, but not odor identification, is impaired in children with autism European Child and Adolescent Psychiatry, 2011, vol. 17, no. 7, s. 333-340. ISSN: 1018-8827.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu. Sestra, 2011, vol. 2011, no. 11, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
VODIČKA, J. Fyziologické hodnoty čichových testů v české populaci Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, vol. 60, no. 3, s. 119-124. ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Zamyšlení nad významem čichu pro diagnostiku v medicíně. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: SAMEDI, s.r.o., 2011. s. 39-39 s.
VODIČKA, J. - JELÍNKOVÁ, H. - CHROBOK, V. Smell impairment after tick-borne encephalitis vaccination: Case report. Vaccine, 2010, vol. 28, no. 4, s. 886-888. ISSN: 0264-410X.
LANDIS, B. - VODIČKA, J. - HUMMEL, T. Olfactory dysfunction following herpetic meningoencephalitis Journal of Neurology, 2010, vol. 257, no. 3, s. 439-443. ISSN: 0340-5354.
VODIČKA, J. Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 2010, vol. 136, no. 9, s. 901-7. ISSN: 0886-4470.
VODIČKA, J. - PECKOVÁ, L. - EHLER, E. - KOPAL, A. - CHROBOK, V. Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 73/106, no. 1, s. 45-50. ISSN: 1210-7859.
VODIČKA, J. BriefReport: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD Journal of Autism and Developmental Disorders, 2010, vol. srpen, no. 2010, s. 1-4. ISSN: 1573-3432.
VODIČKA, J. Vliv vizuálního podnětu na identifikaci pachových látek u Parkinsonovy choroby. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. s. 54-54 s.
RACKOVÁ, R. - SHEJBALOVÁ, H. - VODIČKA, J. Vyšetření čichu po úrazu hlavy parfémovanými fixy Profese on-line, 2009, vol. 2, no. 1, s. 51-64. ISSN: 1803-4330.
CHROBOK, V. - KASTNER, J. - VODIČKA, J. Diagnostika a léčba akutních rinosinusitid u dospělých Zdravotnické noviny, 2009, vol. 2009, no. 17, s. 16-17. ISSN: 1214-7664.
VODIČKA, J. - JELÍNKOVÁ, H. - ŠVESTKOVÁ, E. - NYKODÝMOVÁ, P. Hyposmia after vaccination against tick-borne encefalitis - case story. In Abstrakt Band. 2009. ISBN 978-3-93897531-8.
VODIČKA, J. - ŠALANDOVÁ, P. - IVANČÁKOVÁ, I. - PELLANT, A. Čich u pracujících v chemickém provozu po vystavení vysokým koncentracím chemických látek České pracovní lékařství, 2008, vol. 9, no. 1, s. 8-11. ISSN: 1212-6721.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. Terminologický slovník.. In Cholesteatom spánkové kosti. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2008. 2 s. ISBN: 978-80-7311-104-5.
VODIČKA, J. - MELOUN, M. - PŘÍHODOVÁ, L. - POKORNÝ, K. - PELLANT, A. Vícerozměrná analýza výsledků testů parfémovaných fixů. In Sborník 71. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc 2008. Kostelec na Hané, 2008: JOLA, v.o.s.- nakladatelství a vydavatelství, Kostelec na Hané, 2008, 2008. s. 81-81 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
VODIČKA, J. - BÁRTOVÁ, I. Léčba peritonzilárního abscesu. In Program sborník abstrakt XII. kongres mladých otorinolaryngologů. Brno: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 2008. s. 30 s. ISBN 978-80-254-2028-7.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - EHLER, E. - PELLANT, A. Poúrazová porucha čichu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. 70, no. 6, s. 710-714. ISSN: 1210-7859.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - MATOUŠEK, P. - DEJDAR, D. - CHALUPA, J. Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie - retrospektivní studie Časopis lékařů českých, 2007, vol. 146, no. 6, s. 546-550. ISSN: 0008-7335.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Screening of olfactory function using odourized markers. Rhinology, 2007, vol. neuveden, no. 45, s. 164-168. ISSN: 0300-0729.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. Conservative treatment of nasal polyposis.. In Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium. Wroclaw: ENT Department of Medical University of Wroclaw, 2007. s. Neuvedeno s. ISBN N.
VODIČKA, J. Self-administered smell test using odorized markers. In Abstract book - 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists. Pardubice: 2007. s. 39-40 s. ISBN 978-80-86472-29-4.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - POKORNÝ, K. Hodnocení čichu u osob se sinonazálním onemocněním.. In Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy, 2007. s. 44 s. ISBN 978-80-969696-9-2.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Screening anosmia using a self-administration technique of The Odorized Markers Test.. In European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Heidelberg: Springer, 2007. s. 264-264 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vyšetření čichu v klinické praxi.. In Rinologie nosa a prinosových dutin.. Martin, Slovenská republika: Kozák-Press, 2006. 25 s. ISBN: 80-969292-1-6.
VODIČKA, J. - MELOUN, M. - PŘÍHODOVÁ, L. Rating of Pleasantness of the Odorants as an Olfactory Screening.. In Abstraktband Dezembertagung der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie.. Rostock, Německo.: HNO - Klinik Rostock, 2006. s. 17 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Influence of Colours on Results of Perfumed Markers Test.. In Abstractband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.;. Manheim;Germany: Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 2006. s. 128 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. První zkušenosti vyšetření čichu testem UPSIT ? srovnání s testem parfémovaných fixů.. In Sborník 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.. Plzeň, Česká republika.: Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku, 2006. s. 72 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Sniffin´ Sticks and Perfumed Markers Test in Czech Population. In Abstracts of the 5th Czech-german workshop Dresden. Dresden: neuveden, 2005. s. 1 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Kvalitativní poruchy čichu v souvislosti s onemocněním COVID 19 Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Průzkum diagnostických a prognostických markerů pro včasnou detekci a sledování léčby u pacientů s nádory orofaryngu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Posouzení test- retest reliability čichových testů (OMT, NTOP) Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
Implementace metodiky screeningu sluchu u rizikových novorozenců v klinickém prostředí Pardubické nemocnice Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.22
Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.01.21 31.10.22
Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.09.20 31.12.20
Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.21
Přenosný audiometr Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 30.06.17
Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž Technologická agentura České republiky 01.07.14 31.12.17