doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. | Fakulta zdravotnických studií

doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.

Kontakty

jindra.smejkalova@upce.cz

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PAPRŠTEINOVÁ, M. - ŠMEJKALOVÁ, J. Percepce zdravotních rizik vyplývajících ze životního stylu a pracovní zátěže u učitelů různých stupňů škol. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 52-62 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Zdraví a zdravotní obtíže českých dětí Praktický lékař, 2009, vol. 88, no. 10, s. 252-255. ISSN: 0032-6739.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. Životní spokojenost českých dětí jako významný koncept ovlivňující zdraví Kontakt, 2009, vol. 11, no. 1, s. 149-155. ISSN: 1212-4117.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ČERMÁKOVÁ, E. - ŠMEJKALOVÁ, J. The school environment and selected aspects of quality of life in Czech children. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 57-64 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
JACOB, V. - VELLAPPALLY, S. - ŠMEJKALOVÁ, J. The influence of cigarette smoking on various aspects of periodontal health Acta Medica (Hradec Králové), 2008, vol. 50, no. 1, s. 3-5. ISSN: 1211-4286.
HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. Životní styl a kvalita života českých dětí ve městě a na vesnici Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 92. ISSN: 1802-6281.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - SKALSKÁ, H. - BENDOVÁ, M. Rozdíly ve vnímání pracovní psychické zátěže u vybraných profesí Lékařské zprávy Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, 2007, vol. 52, no. 2, s. 93-103. ISSN: 0457-4206.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - SLEZÁK, R. Kvalita života související s orálním zdravím Praktický lékař, 2007, vol. 87, no. 6, s. 347-351. ISSN: 0032-6739.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - SKALSKÁ, H. - BORSKÁ, L. - FIALOVÁ, D. Hodnocení pracovní psychické zátěže u zaměstnanců různých profesí Československá psychologie, 2007, vol. 51, no. 4, s. 335-346. ISSN: 0009-062X.
VELLAPPALLY, S. - FIALA, Z. - ŠMEJKALOVÁ, J. - JACOB, V. - SHRIHARSHA, P. Influence of tobacco use in dental caries development Central European Journal of Public Health, 2007, vol. 15, no. 3, s. 112-117. ISSN: 1210-7778.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. - SLEZÁK, R. - MAREŠ, J. Hodnocení kvality života související s orálním zdravím u české populace Praktický lékař, 2007, vol. 87, no. 7, s. 421-425. ISSN: 0032-6739.
VELLAPPALLY, S. - FIALA, Z. - ŠMEJKALOVÁ, J. - JACOB, V. - SOMANATHAN, R. Smoking related systemic and oral diseases Acta Medica (Hradec Králové), 2007, vol. 50, no. 3, s. 161-166. ISSN: 1211-4286.
HODAČOVÁ, L. - HLAVÁČKOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, E. - CSÉMY, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. Sledování životní spokojenosti u českých dětí. In Podpora zdravia prevencia a hygiena v teórii a praxi - V.. Martin: 2007. s. 380-384 s. ISBN 978-80-88866-58-9.
FIALA, Z. - BORSKÁ, L. - PASTORKOVÁ, A. - KREMLÁČEK, J. - ČERNÁ, M. - ŠMEJKALOVÁ, J. - HAMAKOVÁ, K. Genotoxic Effect of Goeckerman Regimen of Psoriasis Archives of Dermatological Research, 2006, vol. 298, no. neuveden, s. 243-251. ISSN: 0340-3696.
BORSKÁ, L. - FIALA, Z. - KREJSEK, J. - HAMÁKOVÁ, K. - ANDRÝS, C. - ŠMEJKALOVÁ, J. - VOKURKOVÁ, D. - KREMLÁČEK, J. Cytogenetic and Immunological Changes after Dermal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and UV Radiation. Physiological Research, 2006, vol. 55, no. neuveden, s. 317-323. ISSN: 0862-8408.
ŠMEJKALOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, E. - VIMAL, J. - SLEZÁK, R. - VELLAPPALLY, S. Smoking and Oral Health - a Pilot Study. In Community Dental Health. Suffolk, United Kingdom: The British Association for the Study of Community Dentistry, 2006. s. 190-191 s.
HODAČOVÁ, L. - ŠMEJKALOVÁ, J. - SKALSKÁ, H. - BORSKÁ, L. - FIALOVÁ, D. Hodnocení pracovní psychické zátěže u zaměstnanců různých profesí.. In XII. Královéhradecké ošetřovatelské dny (Sborník přednášek). Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2006. s. 33-34 s. ISBN 80-87009-08-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vliv kouření na onemocnění dutiny ústní Resortní program výzkumu a vývoje - MZ Ministerstvo zdravotnictví 01.01.06 31.12.08

Výzkumné zaměření