Mgr. Kateřina Kmentová | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Kateřina Kmentová

Mgr. Kateřina Kmentová

Kontakty

466 037 734
katerina.kmentova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5577-8288

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotně sociální práce (70152)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Čtvrtek
8:00-10:00 CB 03042
Předmět (Rok) Role
KOS/P6KRI (2022) G - - -
KPZ/P1SZB (2022) G PR CV -
KPZ/P2SCP (2022) G - - -
KPZ/P3PZS (2022) - - CV -
KPZ/P3SPZ (2022) G PR CV -
KPZ/P4ETE (2022) G - - -
KPZ/P5SOL (2022) G PR CV -
KPZ/P5SPV (2022) G PR CV -
KPZ/P5ZP2 (2022) - - CV -
KPZ/P6SPS (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PEŘINOVÁ, K. VYUŽITÍ VYBRANÝCH TERAPIÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2013, vol. 2, no. prosinec 2013, s. 60-71. ISSN: 1804-9095.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením - zajištění lektorských služeb V Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 10.03.21 31.12.22
Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.23
Vybraná témata porodnictví a gynekologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2010 - 2014 Sociální pracovník DC Veská
2013 - nyní Asistent Univerzita Pardubice