prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. | Fakulta zdravotnických studií

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Kontakty

466 670 410, 466 037 545
arnost.pellant@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6845-0660

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Profesor
professor

Etická komise (5)

Člen etické komise
Member of the Ethical Commitee
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KKO/K6OSD (2022) G - - -
KKO/K9OPS (2022) G PR CV -
KKO/K9ORL (2022) G PR - -
KKO/P5ZKL (2022) G - - -
KKO/P6OPS (2022) G - - -
KKO/P6OSD (2022) G PR - -
KKO/P6ZKL (2022) G - - -
KKO/P8ORL (2022) G - - -
KKO/P9OPS (2022) G - - -
KKO/V6ORL (2022) G - - -
KKO/V8ORL (2022) G - - -
KOS/K7SHP (2022) G - - -
KOS/K8FVK (2022) G - - -
KOS/P8FVO (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BLANAŘ, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - VODIČKA, J. - PRAISLER, J. - BOHÁČOVÁ, E. - DRŠATA, J. - ŠENKEŘÍK, M. - CHROBOK, V. Effectiveness of Neonatal Hearing Screening System: A 12-Year Single Centre Study in the Czech Republic Journal of Pediatric Nursing, 2021, vol. 59, no. July–August 2021, s. e32-e37. ISSN: 0882-5963.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BENEŠOVÁ, I. - PELLANT, A. Hodnocení kvality života a hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2020, vol. 10, no. 2, s. 48-54. ISSN: 1338-6263.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 110 s. ISBN: 978-80-7560-341-8.
PELLANT, A. - DRŠATA, J. - BLANAŘ, V. - BENDOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - CHROBOK, V. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu oboustranné vrozené ztráty sluchu Listy klinické logopedie, 2019, vol. 3, no. 2, s. 75-79. ISSN: 2570-6179.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - MEJZLÍK, J. - DĚDKOVÁ, J. - ČELAKOVSKÝ, P. Rhinogenic Orbital Inflammation - What Has Changed over the Past 50 Years? Acta Medica (Hradec Králové), 2019, vol. 62, no. 3, s. 94-98. ISSN: 1211-4286.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - KOTULEK, M. Ošetřovatelská péče o pacienta s OSA. In Porucha dýchání ve spánku – chirurgická léčba. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2019. 9 s. ISBN: 978-80-7311-197-7.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - UNGROVÁ, P. - BLANAŘ, V. Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy. In Závratě. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2017. 11 s. ISBN: 978-80-7311-165-6.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - BLANAŘ, V. - ROĎANOVÁ, I. Dušnost a dyšnost - příznaky poruchy hybnosti hlasivek a jejich léčba. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016. s. 126-126 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. - PELLANT, A. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test – Revised: a Cross-Sectional Czech Study Acta Medica (Hradec Králové), 2015, vol. 58, no. 2, s. 49-55. ISSN: 1211-4286.
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče po operaci a aktinoterapii dutiny ústní a hltanu. In Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-7311-153-3.
PELLANT, A. - MICHÁLEK, R. - ŽÁČKOVÁ, M. - JUNGWIRTHOVÁ, I. - MEJZLÍK, J. - MEJZLÍKOVÁ, E. Multioborová péče o sluchově postižené. In Foniatrie : sluch. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2015. 13 s. ISBN: 978-80-7311-159-5.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BUREŠOVÁ, R. - BOHÁČOVÁ, E. - PELLANT, A. Screening sluchu u novorozenců. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 103-105 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
MANDYSOVÁ, P. - FIALOVÁ, J. - EHLER, E. - PELLANT, A. Criterion validity of the self-report dysphagia assessment tool EAT-10 among neurological patients Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 4, s. 137-144. ISSN: 2336-3517.
BLANAŘ, V. - MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - BÁRTOVÁ, I. - KRČMÁŘ, P. - LOVAS, M. Česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults Otorinolaryngologie a foniatrie, 2014, vol. 63, no. 1, s. 50-56. ISSN: 1210-7867.
KOMÍNEK, P. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - KRAUS, J. - ČERNÝ, V. - BETKA, J. Krvácení po tonzilektomii – literární přehled (epidemiologie, rizikové faktory život ohrožující krvácení) Otorinolaryngologie a foniatrie, 2014, vol. 63, no. 1, s. 41-49. ISSN: 1210-7867.
MEJZLÍK, J. - DVOŘÁKOVÁ, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. Ošetřovalská péče při endoskopiských operacích spodiny lební, prevence komplikací. In Transnazální endoskopická chirurgie spodiny lební. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2014. 14 s. ISBN: 978-80-7311-139-7.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. The development of a dysphagia screening tool: a multidisciplinary approach. 2014. s. 51-51 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Nurse-led dysphagia screening: implementing an eight-item screening tool in clinical practice. 2014. s. 99-99 s.
PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Is the sense of smell important in nursing as well?. 2014. s. 142-142 s.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MICHÁLEK, R. - MEJZLÍK, J. - ŠILLER, J. Všeobecná sestra a tracheostomie Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, vol. 62, no. 3, s. 145-148. ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - MICHÁLEK, R. - MEJZLÍK, J. - MEJZLÍKOVÁ, E. Hluchoslepota ze zdravotně-sociálního a legislativního pohledu Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, vol. 62, no. 3, s. 111-116. ISSN: 1210-7867.
ZELENÍKOVÁ, R. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S MIMOJÍCNOVÝMI PROJEVY REFLUXNÍ CHOROBY. In Mimojícnové projevy refluxní choroby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2013. 12 s. ISBN: 978-80-7311-138-0.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - KARÁSKOVÁ, L. PORUCHY POLYKÁNÍ. In Nové trendy ve zdravotnických vědách. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 142-143 s. ISBN 978-80-7414-614-5.
PELLANT, A. Co by měla znát všeobecná sestra o ošetřovatelské péči, obtížích nemocných, pomůckách, technikách a zásadách pro edukaci pacientů. In Nové trendy ve zdravotnických vědách. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 139-139 s. ISBN 978-80-7414-614-5.
BROTHÁNKOVÁ, P. - KOSTKOVÁ, Z. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vliv věku na čich a na hodnocení libosti pachů Kontakt, 2012, vol. 2, no. 14, s. 152-158. ISSN: 1212-4117.
PELLANT, A. - KABELKA, Z. - KOMÍNEK, P. - ŠLAPÁK, I. - JANOUCH, J. - CHROBOK, V. - ŠATANKOVÁ, J. Současný pohled na adenotomii a tonzilektomii v České republice Otorinolaryngologie a foniatrie, 2012, vol. 61, no. 2, s. 83-94. ISSN: 1210-7867.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. Interfascial pressure – predictor of wound healing complications in head and neck surgery GMS Current Posters in Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 2011, vol. 7, no. 1, s. 29-30. ISSN: 1865-1038.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. ZMĚNA KOMUNIKACE JE U PACIENTŮ S TRVALOU TRACHEOSTOMIÍ NEJVĚTŠÍM HENDIKEPEM Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, vol. 60, no. 2, s. 85-90. ISSN: 1210-7867.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu. Sestra, 2011, vol. 2011, no. 11, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PREISLER, J. Ošetřovatelská péče ve foniatrii a fonochirurgii. In Foniatrie - hlas. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2011. 6 s. ISBN: 978-80-7311-116-8.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MICHÁLEK, R. TRVALÁ TRACHEOSTOMIE OVLIVŇUJE PACIENTA V PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ OBLASTI. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 353-365 s. ISBN 978-80-89544-00-4.
PRAISLER, J. - MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Chirurgická léčba oboustranných obrn zvratného nervu laterofixací dle Ejnella a spol.. In XXII. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové: 9. česko-slovenský foniatrický kongres. Brno: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 2011. s. 34-34 s. ISBN 978-80-7177-994-0.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Zamyšlení nad významem čichu pro diagnostiku v medicíně. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: SAMEDI, s.r.o., 2011. s. 39-39 s.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - PELLANT, K. Acoustic properties of the ear and their influence on hearing loss. In Abstracts 10th Czech German days. Brno: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 2011. s. 4 s. ISBN 0-000-00000-0.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ošetřování zevního zvukovodu Medicína po promoci, 2010, vol. 11, no. 4, s. 27-32. ISSN: 1212-9445.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - MEJZLÍK, J. Anterior orbital meningoencephalocele European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2010, vol. 267, no. 9, s. 1475-1476. ISSN: 0937-4477.
SEDLÁČKOVÁ, A. - PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - ROZSÍVAL, P. Metodika měření podtlaku ve sběrných láhvích Redonovy drenáže Kontakt, 2010, vol. 12, no. 4, s. 500-503. ISSN: 1212-4117.
ČERVINKA, V. - ŠŤASTNÝ, K. - NECHVÁTAL, L. - PELLANT, A. Nové trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu na přelomu tisíciletí Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 2, s. 79-83. ISSN: 0035-9351.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. - MANDYSOVÁ, P. Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media Journal of International Advanced Otology, 2009, vol. 5, no. 3, s. 310-317. ISSN: 1308-7649.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Množství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2009, vol. 3, no. 2, s. 85-93. ISSN: 1337-2181.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. Komentář k publikaci Samková A. et al.: Význam předoperačního vyšetření hemostázy u dětí před adenotomií a tonzilektomií Česko-slovenská pediatrie, 2009, vol. 64, no. 9, s. 391-391. ISSN: 0069-2328.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. - MANDYSOVÁ, P. Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media Journal of International Advanced Otology, 2009, vol. 5, no. 3, s. 310-317. ISSN: 1308-7649.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - JANOUCH, J. - KOMÍNEK, P. - KABELKA, Z. - ŠLAPÁK, I. Problematika předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, vol. 58, no. 4, s. 232-236. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - POKORNÝ, K. Otogenní zánětlivé komplikace Remedia, 2009, vol. 19, no. 6, s. 438-443. ISSN: 0862-8947.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. - MANDYSOVÁ, P. Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media Journal of International Advanced Otology, 2009, vol. 5, no. 3, s. 310-317. ISSN: 1308-7649.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. Ovlivňuje tracheostomie polykání?. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve a v pôrodnej asistencii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. s. 722-729 s. ISBN 978-80-88866-61-9.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2008, vol. 6, no. 4, s. 20-23. ISSN: 0972-5997.
VODIČKA, J. - ŠALANDOVÁ, P. - IVANČÁKOVÁ, I. - PELLANT, A. Čich u pracujících v chemickém provozu po vystavení vysokým koncentracím chemických látek České pracovní lékařství, 2008, vol. 9, no. 1, s. 8-11. ISSN: 1212-6721.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu 3. část - pooperační faktory Otorinolaryngologie a foniatrie, 2008, vol. 57, no. 1, s. 3-15. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - ŠRAM, F. - FRIČ, M. - PRAISLER, J. - PRYMULA, R. - ŠVEC, J. Medialization thyroplasty with a customized silicon implant: Clinical experience Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2008, vol. 429, no. 60, s. 91-96. ISSN: 1021-7762.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - NOVÁK, J. - BROŽÍK, J. Reconstruction of an orbital floor fracture in a 4-year-old child Acta Medica (Hradec Králové), 2008, vol. 4, no. 51, s. 229-231. ISSN: 1211-4286.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu - 3. část - pooperační faktory Otorinolaryngologie a foniatrie, 2008, vol. 57, no. 1, s. 3-15. ISSN: 1210-7867.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Kompartment syndrom - jedna z možných příčin pooperačních komplikací po větších chirurgických výkonech v oblasti krku Otorinolaryngologie a foniatrie, 2008, vol. 57, no. 1, s. 40-43. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - POLLAK, A. - ŠIMÁKOVÁ, E. Záněty vnitřního ucha na podkladě chronického hnisavého středoušního zánětu s cholesteatomem (Histologická studie) Otorinolaryngologie a foniatrie, 2008, vol. 57, no. 3, s. 123-127. ISSN: 1210-7867.
ČERVINKA, V. - PELLANT, A. Význam imunohistochemického vyšetření při detekci metastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu Onkológia, 2008, vol. 4, no. 4, s. 268. ISSN: 1336-8176.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Kompartment syndrom - jedna z možných příčin pooperačních komplikací po větších chirurgických výkonech v oblasti krku? (Literární přehled) Otorinolaryngologie a foniatrie, 2008, vol. 57, no. 1, s. 40-43. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - PROFANT, M. Cholesteatom spánkové kosti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2008. 315 s. ISBN: 978-80-7311-104-5.
VODIČKA, J. - MELOUN, M. - PŘÍHODOVÁ, L. - POKORNÝ, K. - PELLANT, A. Vícerozměrná analýza výsledků testů parfémovaných fixů. In Sborník 71. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc 2008. Kostelec na Hané, 2008: JOLA, v.o.s.- nakladatelství a vydavatelství, Kostelec na Hané, 2008, 2008. s. 81-81 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Vysokoškolské vzdělání v nelékařských oborech na univerzitě. In III. Pardubické ošetřovatelské dny a III. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví. Univerzita Pardubice: 2008. s. 35-36 s. ISBN 978-80-7395-069-9.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠIMÁKOVÁ, E. - VONDRÁČKOVÁ, K. - PITRMANOVÁ, R. Méně obvyklé nádory slinných žláz.. In 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 59-60 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - EHLER, E. - PELLANT, A. Poúrazová porucha čichu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. 70, no. 6, s. 710-714. ISSN: 1210-7859.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2007, vol. 6, no. 4, s. 1-4. ISSN: 0972-5997.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu: 2. část - Způsob chirurgické léčby Otorinolaryngologie a foniatrie, 2007, vol. 56, no. 4, s. 208-219. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu: 1. část - předoperační faktory Otorinolaryngologie a foniatrie, 2007, vol. 56, no. 4, s. 195-207. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - EHLER, E. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁNKOVÁ, E. - MRKLOVSKÝ, M. - NĚMEC, V. Trombóza esovitého splavu - současný pohled na diagnostiku a léčbu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. N, no. 4, s. 424-428. ISSN: 1210-7859.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ušní maz známý i neznámý. Sestra, 2007, vol. 17, no. 5, s. 24-25. ISSN: 1210-0404.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Screening of olfactory function using odourized markers. Rhinology, 2007, vol. neuveden, no. 45, s. 164-168. ISSN: 0300-0729.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, M. Middle ear risk index and hearing loss in children. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2007, vol. Neuvedeno, no. 264, s. 187-187. ISSN: 0937-4477.
MEJZLÍK, J. - POKORNÝ, K. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Zevní zvukovod.. 1. vyd. Praha: Galén s.r.o., 2007. 270 s. ISBN: 978-80-7311-092-5.
CHROBOK, V. - ŠIMÁKOVÁ, E. - PELLANT, A. - POKORNÝ, K. - MELOUN, M. 5. Cholesteatoma Pathophysiology Shown by Immunohistochemic Test. In Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy, 2007. s. 5,5 s. ISBN 978-80-969696-9-2.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. 17. Middle ear risk index and hearing loss. In Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 28-29 s. ISBN 978-80-86472-29-4.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Ovlivňuje Kompartment syndrom hojení ran v oblasti krku?. In Ošetrovateľstvo teoria, výskum a vzdelávanie. Martin: Osveta, 2007. s. 324-327 s. ISBN 978-80-8886-643-5.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. Conservative treatment of nasal polyposis.. In Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium. Wroclaw: ENT Department of Medical University of Wroclaw, 2007. s. Neuvedeno s. ISBN N.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. Účast studentů na klinickém výzkumu kompartment syndromu.. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí - VI. Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 279-288 s. ISBN 978-80-7040-992-3.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - HLAVÁČKOVÁ, E. - PELLANT, A. Ovlivňuje uspokojování psychických a sociálních potřeb kvalitu života u trvalých nosičů tracheostomické kanyly?. In Ošetřovatelství, teorie, výzkum a vzdělávávní. Martin: 2007. s. 486-489 s. ISBN 978-80-88866-43-5.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - POKORNÝ, K. Hodnocení čichu u osob se sinonazálním onemocněním.. In Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy, 2007. s. 44 s. ISBN 978-80-969696-9-2.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Screening anosmia using a self-administration technique of The Odorized Markers Test.. In European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Heidelberg: Springer, 2007. s. 264-264 s.
PELLANT, A. - STRÁNSKÝ, P. - ŠTEINER, I. Karcinom hrtanu u manželů z nepříbuzenského sňatku Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, vol. 55, no. 1, s. . ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - SPITZER, D. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou Zenkerova divertiklu Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, vol. 55, no. 1, s. 23-28. ISSN: 1210-7867.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Péče o zvukovod a odstraňováni cerumina Florence, 2006, vol. 2, no. 9, s. . ISSN: 1801-464X.
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - CHROBOK, V. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Drenáž a pooperační komprese rány jako důležité faktory prevence vzniku kompartment syndromu v oblasti krku. Florence, 2006, vol. 2, no. 3, s. 33-35. ISSN: 1801-464X.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - PELLANT, A. I. Pardubické ošetřovatelské dny a I. Celostátní studentská vědecká konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství Multidisciplinární péče, 2006, vol. 2, no. 2, s. . ISSN: 1801-0199.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Poznámky k fyziologii ušního mazu Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, vol. 55, no. 1, s. . ISSN: 1210-7867.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vyšetření čichu v klinické praxi.. In Rinologie nosa a prinosových dutin.. Martin, Slovenská republika: Kozák-Press, 2006. 25 s. ISBN: 80-969292-1-6.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. Extra Abdominal Fibromatosis (Desmoid Tumor): Case Report.. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006. s. 174 s.
MEJZLÍK, J. - DOBEŠ, D. - PELLANT, A. Interfascial Pressure Monitoring after Neck Oncological Surgery.. In Book of abstracts of 3 rd World Congres of International Federation of Head and Neck Oncologic Societies.. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006. s. 205 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Influence of Colours on Results of Perfumed Markers Test.. In Abstractband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.;. Manheim;Germany: Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 2006. s. 128 s.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. The Interfascial Pressure Assessment in Neck Oncological Surgery.. In Abstraktband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.;. Manheim;Germany: Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,, 2006. s. 54 s.
MEJZLÍK, J. - PELLANT, A. Bandage - the Potential Factor of Wound Healing Failure after Neck Oncological Surgery.. In Abstractband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.;. Mannheim; Germany: neuveden, 2006. s. 54 s.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁNKOVÁ, E. Prognostic Factors of Chronic Otitis Media.. In Sborník přednášek 4th International symposium on middle ear mechanics in research and otology. Zurich: 4th International symposium on middle ear mechanics in resea, 2006. s. 23 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. První zkušenosti vyšetření čichu testem UPSIT ? srovnání s testem parfémovaných fixů.. In Sborník 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.. Plzeň, Česká republika.: Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku, 2006. s. 72 s.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁNKOVÁ, E. Prognostické faktory úspěšnosti chirurgické léčby chronického středoušního zánětu.. In Sborník přednášek 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku.. Plzeň: Česká spol. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku., 2006. s. 23 s. ISBN 80-7177-926-1.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - PRAISLER, J. - ŠRAM, F. - FRIČ, M. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou oboustranné obrny zvratného nervu.. In Sborník přednášek 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku. Plzeň: Česká společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku, 2006. s. 34 s. ISBN 80-7177-926-1.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. Ošetřovatelská péče o dusícího se nemocného Ošetřovatelství: teorie a praxe moderního ošetřovatelství, 2005, vol. , no. 1-2, s. 31-33. ISSN: 1212-723X.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - FALTÝNEK, L. Indikace k operaci čelistní dutiny podle Caldwella-Luca v době endonazální chirurgie Otorinolaryngologie a foniatrie, 2005, vol. 54, no. 3, s. 142-148. ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - FALTÝNEK, L. Současné názory na operaci dle Caldwella-Luca z pohledu tří generací Otorinolaryngologie a foniatrie, 2005, vol. 54, no. 3, s. 149-154. ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Tonzilektomie a ošetřovatelská péče. In Záněty hltanu. . vyd. Havlíčkův Brod, nakladatel Tobiáš: V. Chrobok, 2005. 10 s. ISBN: 70-7311-064-4..
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Adenotomie a ošetřovatelská péče. In Záněty hltanu. . vyd. Havlíčkův Brod, nakladatel Tobiáš: V. Chrobok, 2005. 9 s. ISBN: 70-731-064-4..
PELLANT, A. - MEJZLÍK, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Kompartment-syndrom krční krajiny z pohledu ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelství IV. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí IV.. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovivích, 2005. s. 291-295 s. ISBN 80-7040-791-3.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - ET. AL., . Our Experience with Cricothyroid Approximation in Transsexual Male to Female Patients (poster). In Abstracts of the 6th Pan European Voice Conference PEVOC 6.. London: D.M. Howard., A. Abberton, J.S. Rubin, 2005. s. 103 s. ISBN 1-905351-01-1.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Sniffin´ Sticks and Perfumed Markers Test in Czech Population. In Abstracts of the 5th Czech-german workshop Dresden. Dresden: neuveden, 2005. s. 1 s.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. Ošetřovatelské diagnózy vycházející z psychosociálních potřeb u trvalých nosičů tracheostomické kanyly. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárská fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva SR, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství ČR, 2005. s. 193-196 s. ISBN 80-88866-32-4.
HAVLÍČEK, K. - SÁKRA, L. - VYHNÁLEK, P. - KVASNIČKA, J. - PELLANT, A. - , . Surgical procedure in bleeding into the upper GIT of peptic etiology that cannot be treated by endoscopy J. Kyoto Pref. Univ. Med., 2004, vol. , no. 77, s. 467-476. ISSN: 0023-6012.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Metody vyšetření čichu v klinické praxi Otorinolaryngologie a foniatrie, 2004, vol. 53, no. 1, s. 7-10. ISSN: 1210-7867.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. Otoskleróza včera a dnes Postgraduální medicína, 2004, vol. 6, no. 4, s. 390-394. ISSN: 1212-4184.
PELLANT, A. - ASTL, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - A SPOL., . Ošetřovatelská péče o nemocného s tracheostomií. In Tracheostomie a koniotomie. první. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 16 s. ISBN: 80-7345-031-3.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - ČERNÝ, V. Shrnutí pro praxi. In Tracheostomie a koniotomie. první. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 4 s. ISBN: 80-7345-031-3.
POKORNÝ, . - PELLANT, A. Fyziologické vlastnosti ušního mazu. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2003, vol. 52, no. 4, s. 167-169. ISSN: 1210-7867.
MEJZLÍK, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - ŠIMÁKOVÁ, . Eoxostózy a osteomy zevního zvukovodu. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2003, vol. 52, no. 3, s. 139-141. ISSN: 1210-7867.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - ŠIMÁKOVÁ, . - POLLAK, . - POKORNÝ, . Cholesteatom za celistvým bubínkem ? vrozený nebo získaný? Otorinolaryngologie a foniatrie, 2003, vol. 52, no. 2, s. 59-64. ISSN: 1210-7867.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MOSEROVÁ, V. - PELLANT, A. Bakalářský studijní program na Univerzitě Pardubice, první zkušenosti s organizací odborné blokové praxe Ošetřovatelství: teorie a praxe moderního ošetřovatelství, 2003, vol. 5, no. 3-4, s. 84-86. ISSN: 1212-723X.
PELLANT, A. - ŠKEŘÍK, . - BETKA, . Historie otorinolaryngologie ve východních Čechách.. In Historie Otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě.. 1. vyd. Rudolfov u Českých Budějovic: Medea, 2003. 8 s. ISBN: N.
PELLANT, A. - CHROBOK, V. - POKORNÝ, . Resekce soscovitého výběžku jako první krok k malé trepanační dutině. In : 66. Kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP s mezinárodní účastí. Pardubice. 19.-21.6.2003. Hradec Králové: Tiskárna Aldis, 2003. s. 21 s. ISBN 80-86255-37-2.
PELLANT, A. Historie otorinolaryngologie v Pardubicích a v Krajské nemocnici Pardubice. In Sborník abstrakt 66. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2003. s. 106-110 s. ISBN 80-86225-37-2.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - ASTL, . Tracheostomovaný nemocný z pohledu ošetřovatelské péče.. In Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003. s. 104 s. ISBN 80-86225-37-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14
Dispenzární péče o ORL nemocné se zhoubnými nádory hlavy a krku Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Screeningové metody a posouzení kvality poskytované péče ve vybraných klinických oborech Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 15.02.10 31.12.10
Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Rozvoj spolupráce s Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Německo Podpora spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí Pardubický kraj 01.06.06 30.11.06
Využití moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj studijních programů ošetřovatelství Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Příprava nelékařského studijního oboru Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Rozšíření nabídky distanční formy studia v oblasti zdravotnictví ? ošetřovatelství Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.06 31.12.06
Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu Zdraví obyvatel (Národní program výzkumu) Ministerstvo zdravotnictví 01.08.05 31.12.08
Kompartment syndrom krční krajiny po rozsáhlejších onkochirurgických výkonech na krku. Resortní program výzkumu a vývoje - MZ Ministerstvo zdravotnictví 01.01.05 31.12.07

Výzkumné zaměření