MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. | Fakulta zdravotnických studií

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.

Kontakty

petr.vojtisek@upce.cz

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Klinika interní (70161)

Přednosta kliniky
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KKO/C962 (2022) G - - -
KKO/K2INP (2022) G PR - -
KKO/K3VLS (2022) G PR - -
KKO/K4VLS (2022) G PR - -
KKO/K5VLS (2022) G PR - -
UOCHT/CA119 (2022) G - - -
UOCHT/CD119 (2022) G - - -
UOCHT/C567 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MATĚJKA, J. - VARVAŘOVSKÝ, I. - TUŽIL, J. - DOLEŽAL, T. - BOBÁK, M. - POSPÍCHAL, J. - GEIER, P. - VONDRÁK, J. - BLÁHA, K. - MÁLEK, J. - STAŇKOVÁ, A. - BUJDÁK, J. - ROZSÍVAL, V. - NOVOTNÝ, V. - LAZARÁK, T. - PLÍVA, M. - VEČEŘA, J. - VOJTÍŠEK, P. Accession Site Does Not Influence the Risk of Stroke after Diagnostic Coronary Angiography or Intervention: Results from a Large Prospective Registry Cerebrovascular Diseases Extra, 2021, vol. 11, no. 3, s. 122-130. ISSN: 1664-5456.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - BOBÁK, M. - MATĚJKA, J. A comparison of health-related quality of life and disease severity in patients with stable coronary artery disease Kontakt, 2018, vol. 20, no. 3, s. 256-262. ISSN: 1212-4117.
POSPÍCHAL, J. - POSPÍCHALOVÁ, K. - VOJTÍŠEK, P. POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 3, no. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1339-5920.
MATĚJKA, J. - VARVAŘOVSKÝ, I. - ROZSÍVAL, V. - HERMAN, A. - BLÁHA, K. - VEČEŘA, J. - LAZARÁK, T. - NOVOTNÝ, V. - MUŽÁKOVÁ, V. - VOJTÍŠEK, P. Heart failure is the strongest predictor of acute kidney injury in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), 2016, vol. 74, no. 1, s. 18-24. ISSN: 0022-9032.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - MATĚJKA, J. Quality of life in patients with stable coronary artery disease: a qualitative study. In Exploring new horizons in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2015. ISBN nemá.
LATTA, J. - ZÁMEČNÍK, J. - VOJTÍŠEK, P. - EHLER, E. - HONZÍK, T. - TESAŘOVÁ, M. Kearns–Sayreův syndrom Neurologie pro praxi, 2014, vol. neuvedeno, no. 2, s. 102-104. ISSN: 1213-1814.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZAMECNIK, J. Stiff-person Syndrome Associated with Myotonic Dystrophy Type 2-a Case Report Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. 77, no. 1, s. 104-108. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - MELEKOVÁ, A. - LATTA, J. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZÁMEČNÍK, J. Myozitida s inkluzními tělísky se slabostí šíjových svalů a pozitivním efektem imunoglobulinu - kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76, no. 3, s. 362-366. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - LATTA, J. - VOJTÍŠEK, P. - MRKLOVSKÝ, M. Oboustranná léze n. phrenicus manifestující se jako ortopnoe – kazuistiky tří případů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, vol. 75, no. 3, s. 368-372. ISSN: 1210-7859.
EHLER, E. - VOJTÍŠEK, P. - SEDLÁČKOVÁ, J. - FAJKUSOVÁ, L. - ZÁMEČNÍK, J. Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2010, vol. 2010, no. 11-12, s. 734-738. ISSN: 0010-8650.
EHLER, E. - VOJTÍŠEK, P. - SEDLÁČKOVÁ, J. - FAJKUSOVÁ, L. - ZÁMEČNÍK, J. Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2010, vol. 2010, no. 11-12, s. 734-738. ISSN: 0010-8650.
MYJAVEC, A. - KVASNIČKA, J. - HAVLÍČEK, A. - VOJTÍŠEK, P. Popis jedné zástavy sinu Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2009, vol. 51, no. 4, s. 285-289. ISSN: 0010-8650.
KUBRYCH, M. - KŘÍŽOVÁ, A. - VARVAŘOVSKÝ, I. - VOJTÍŠEK, P. Akutní infarkt myokardu u mladé ženy Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2009, vol. 51, no. 11-12, s. 821-823. ISSN: 0010-8650.
PAVOLKO, M. - VOJTÍŠEK, P. - HERMAN, A. - VARVAŘOVSKÝ, I. Intramurální hematom levé věnčité tepny Intervenční a akutní kardiologie, 2009, vol. 8, no. 5, s. 260-263. ISSN: 1213-807X.
VEČEŘA, J. - VOJTÍŠEK, P. - VARVAŘOVSKÝ, I. - KVASNIČKA, J. Stenóza kmene levé věnčité tepny a její klinický obraz Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti, 2009, vol. 51, no. 6, s. 392-396. ISSN: 0010-8650.
MUŽÁKOVÁ, V. - VOJTÍŠEK, P. - MELOUN, M. - VAŇKOVÁ, R. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Antioxidant Vitamin Levels Do Not Exhibit Negative Correlation with the Extent of Acute Myocardial Infarction Physiological Research, 2005, vol. 54, no. neuveden, s. 623-629. ISSN: 0862-8408.
ŽÁKOVÁ, P. - SKALICKÝ, J. - VOJTÍŠEK, P. - KANĎÁR, R. Comparison of levels of total plasma homocysteine in patients with positive coronarography and patients with negative coronarography. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 107 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. - ČERVINKOVÁ, Z. Suboptimal levels of antioxidant vitamins increase the risk of myocardial infarction in Czech population. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 179 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Antioxidant vitamin pool in senior population Central European Journal of Public Health, 2004, vol. 12, no. suppl, s. S64-S66. ISSN: 1210-7778.
KVASNIČKA, J. - KITTNAR, O. - VOJTÍŠEK, P. Klinické parametry oběhových funkcí. In Kardiologie. první. vyd. Praha: Galén, 2004. 14 s. ISBN: 80-762-290-0.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Vliv stravovacích zvyklostí na výskyt infarktu myokardu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 161-170 s. ISBN 80-7194-722-9.
MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Přispívají nízké hladiny alpha-tokoferolu, beta-karotenu a vitamínu C k vyššímu riziku infarktu myokardu?. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 143-149 s. ISBN 80-7194-617-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC