Mgr. Adéla Michková, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Kontakty

466 037 734
+420 727 941 707
adela.michkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4933-9473

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotně sociální práce (70152)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
12:30 - 14:30 v učebně CB-03043 (nám. Čs. legií)
,
Čtvrtek
10:30 - 12:30 na FZS (Průmyslová) -
po předchozí domluvě i jindy
Předmět (Rok) Role
KOS/P6KOP (2022) G - - -
KOS/V5SVO (2022) G - CV -
KPZ/P1MS1 (2022) G PR CV -
KPZ/P1PZS (2022) G - - -
KPZ/P1SZP (2022) G PR CV -
KPZ/P2PIS (2022) G - - -
KPZ/P2PZS (2022) G - - -
KPZ/P3PZS (2022) G - - -
KPZ/P4PIS (2022) G - - -
KPZ/P4PZS (2022) G - - -
KPZ/P5PZS (2022) G - - -
KPZ/P6PZS (2022) G - - -

Šilarová, K., Michková, A. Participace dítěte na rozhodování a její limity v současné praxi sociální práce. In: Logos Polytechnikos, 9(2), 184-196. 2018.

Michková, A., Čermák, Z. Současná teorie a praxe doprovázení pěstounů v České republice. In: LABOR SOCIALIS „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“, 46-52, 2017.

Michková, A. Position of Supervision in Healthcare and in Practical Training of Students of Healthcare Programs. In: Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time, 59-64, 2017.

Michková, A. Místo supervize ve zdravotně sociální práci. In: Logos Polytechnikos, 8(2), 122-128. 2017.

Michková, A. Supervize. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 106 s. ISBN 978-80-7394-145-1

Michková, A., Mojžíšová,A.: Supervize v sociální práci. In: Kapitoly sociální práce v praxi. 1.vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 108-116. ISBN 978-80-7394-074-4

Hanáková, A. Supervize v sociálních službách. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 117 - 130. ISBN 978-80-7394-090-4

Hanáková, A. Supervize v sociálních služách. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 238 – 250. ISBN 978-80-7394-064-5 3

Hanáková, A. Supervize ve zdravotně sociální oblasti – pohled uživatele supervize. In: Supervízia v sociálnej práci – súčasná prax a perspektívy [CD-ROM]. Prešov: PBF PU v Prešove, Katedra krestanskej antropologie a sociálnej práce. 2007. ISBN 978-80-8068-577-5

Hanáková, A. Supervize odborné praxe – její místo ve vzdělávacím procesu. In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. 1. vyd., Bratislava: OZ Sociálna práca, 2007. s. 62-65. ISBN 978-80-89185-27-6

Hanákova, A. Supervize a etika sociální práce. In: Zborník z Medzinárodnej konference doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca [CD-ROM]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. ISBN 80-8050-963-8

Mojžíšová A., Hanáková A. Zooterapie u seniorů. In: Moje Zdraví, 12/2005. 2005. ISSN 81214-3871

Hanáková, A., Mojžíšová, A. Natural Disaster Consequences, Handling of These by Residents in the Affected Areas and the Part of Detached Social Work During Each Phase of Process. In: Sborník z mezinárodní konference s názvem: 5th International Conference of PhD. Students. Miskolc: University of Miskolc, 2005. s. 87 – 91. ISBN 963 661 675 2

Ehrlichová, M., Hanáková, A. Specifické aspekty supervize studentských praxí. In: Supervize v sociální práci a její institucionální souvislosti (sborník z mezinárodní konference). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. s. 67 – 73. ISBN 80-7044-698-6

Ханакова А. Жестокое обращение с детьми. Interdisciplinary Scientific Student Conference Nizhni Novgorod State University, April 26th, 2002. – Nizhni Novgorod: NNSU, 2002. – 80 p., p. 72 – 79

RUČNĚ VEPSANÝ TEXT: ZOBRAZENÍ?

FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MICHKOVÁ, A. - ČERMÁK, Z. Výpomoc studentů FZS UP v sociálních službách během pandemie covid-19 v kontextu institutu pracovní povinnosti Logos Polytechnikos, 2022, vol. 13, no. 1, s. 45-57. ISSN: 1804-3682.
LEDVINOVÁ, E. - PŮLPÁNOVÁ, A. - MICHKOVÁ, A. Supervize ve zdravotnictví. In Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech : sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-549-6.
MICHKOVÁ, A. Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize Sociální práce/Sociálna práca, 2019, vol. 2019, no. 5, s. 5-14. ISSN: 1213-6204.
ŠILAROVÁ, K. - MICHKOVÁ, A. Participace dítěte na rozhodování a její limity v současné praxi sociální práce Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 184-195. ISSN: 1804-3682.
MICHKOVÁ, A. Místo supervize ve zdravotně sociální práci Logos Polytechnikos, 2017, vol. 8, no. 2, s. 122-128. ISSN: 1804-3682.
MICHKOVÁ, A. Position of Supervision in Healthcare and in Practical Training of Students of Healthcare Programs. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
MICHKOVÁ, A. - ČERMÁK, Z. Současná teorie a praxe doprovázení pěstounů v České republice. In LABOR SOCIALIS „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. s. 46-52 s. ISBN 978-80-558-1252-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.21 28.02.23
Klinická sociální práce s dětmi ohroženými sy CAN Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.21
Zdravotní gramotnost - posuzování kvality informací týkajících se zdraví dostupných na internetu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.22
Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2002 - 2002 terénní asistent Diecézní charita České Budějovice
Nyní terénní sociální pracovník Farní charita Třeboň
2004 - 2015 odborný asistent Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
2009 - 2011 koordinátor a sociální pracovník NZDM Leccos o.s., Český Brod
2013 - 2014 koordinátor a sociální pracovník Sociálně-aktivizačních služeb pro rodinu a Služeb náhradní rodinné péče SKP-CENTRUM, o.p.s., Pardubice
2015 - dosud odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2002 Lobachevsky University Lobachevsky University Ruská federace 5

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci (předsedkyně Výkonné rady)
Nyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci (zástupce FZS)
Nyní Asociace supervizorů pomáhajících profesí

Doplňující text: POKUS

Lektorská činnost

  • další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků

  • semináře pro dobrovolné pracovníky s dětmi (oblast komunikace, prevence syndromu vyhoření)

    Poskytování supervize v sociální sféře (od r. 2007)