doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Kontakty

466 037 737
jana.hola@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2671-0855

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Fakulta zdravotnických studií (70)

Děkan
dean

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení managementu a radiologie (70166)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pátek: 
8 až 10
-
Případně po domluvě
Předmět (Rok) Role
FZS/ACHM (2022) G - - -
FZS/ARHP (2022) G - CV SE
KKO/K5MAE (2022) G - - -
KKO/K6MAE (2022) G - - -
KKO/K7MED (2022) G PR CV -
KKO/K7MRZ (2022) G PR - -
KKO/K8ZDS (2022) G PR CV -
KKO/P7MRZ (2022) G PR - -
KKO/P7ZIN (2022) G - - -
KKO/P8ZDS (2022) - PR CV -
KKO/P9ZDS (2022) G - - -
KKO/V7ZIN (2022) G - - -
KKO/V8ZDS (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GLAJCHOVÁ, A. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Job satisfaction of general nurses in standard and intensive care units: "The nurse is a jack-of-all-trades!" Kontakt, 2021, vol. 23, no. 4, s. 289-296. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. - FISCHER, J. - VLTAVSKÁ, K. - MAZOUCH, P. Manažer kompetencí. 2021,
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠKAROUPKOVÁ, L. Compliance with the principles of the perioperative safety process in the context of the work of perioperative nurses Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2019, vol. 10, no. 4, s. 1125-1133. ISSN: 2336-3517.
LOUDOVÁ, J. - HOLÁ, J. - KARVAY, V. - VODIČKA, J. První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 188-193. ISSN: 1210-7867.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. Information System Architecture for Competency Model. In IDIMT-2019 Innovation and Transformation in a Digital World. Linz: Trauner Verlag, 2019. s. 369-376 s. ISBN 978-3-99062-590-3.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. Employees´ Satisfaction with Education and Professional Development in a Selected Acute Care Hospital. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 71-80 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. Interní komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 159 s. ISBN: 978-80-7560-099-8.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. Factors influencing satisfaction of non-medical healthcare personnel. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 94-101 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - ZÁHOROVÁ, V. Increasing Employee Engagement by Assessment of Their Satisfaction. In Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th International Conference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. s. 188-195 s. ISBN 978-80-7494-349-2.
KSANDROVÁ, K. - HOLÁ, J. Sociální klima na pracovišti a jeho vliv na hodnocení kvality péče očima pacientů. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 14-14 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Studie návrhu, ověření a evaluace nástroje ošetřovatelského auditu v perioperační péči Profese on-line, 2016, vol. 9/1, no. duben 2016, s. 23-30. ISSN: 1803-4330.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠILLER, J. Historické mezníky ošetřovatelské perioperační péče od poloviny 20. století po současnost: literární přehled Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 6, no. prosinec, s. 49-53. ISSN: 1339-5920.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. EVIDENCE-BASED PRACTICE AS A PART OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NURSING. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 221-228 s. ISBN 978-3-99033-869-8.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
POKORNÁ, B. - HOLÁ, J. Hodnocení kvality spokojeností pacientů. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 78-85 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. CYBERSECURITY WITHIN CYBERSPACE. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 325 - 332 s. ISBN 978-3-99033-869-8.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠILLER, J. HISTORICKÉ MEZNÍKY OŠETŘOVATELSKÉ PERIOPERAČNÍ PÉČE OD POLOVINY 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED. In Ošetrovateľstvo a porodná asistencia v procese zmien. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava, 2016. s. 45-47 s. ISBN 978-80-89542-62-8.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - PAVLOVÁ, P. Quality management in hospital – Evaluation of quality care by patient’s satisfaction Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2015, vol. XXIII, no. 1, s. 53-62. ISSN: 1310-3946.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Negative Impact of ICT on the Economy and Society. In IDIMT-2015 Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Linz: Trauner Verlag, 2015. s. 89-96 s. ISBN 978-3-99033-395-2.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Hodnocení ošetřovatelské perioperační péče během gynekologické operativy. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 105 - 115 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
HOLÁ, J. - PIKHART, M. THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 2, s. 161-169. ISSN: 1212-3609.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
ŠOUKALOVÁ, K. - HOLÁ, J. - NEMŠOVSKÁ, M. Ageistické postoje a stereotypy u studentů středních zdravotnických škol Profese on-line, 2014, vol. 7, no. 2, s. 12-16. ISSN: 1803-4330.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. Internal Communication as a Neglected Part of ICT Management. In IDIMT-2014 Networking Societies-Cooperation and Conflict 22nd Interdisciplinary Infoprmation Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2014. s. 249 - 258 s. ISBN 978-3-99033-340-2.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Perioperační ošetřovatelská péče z pohledu managementu operačních sálů. In Ošetrovateľstvo bez hraníc IV.. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. s. 216-219 s. ISBN 978-80-89542-45-1.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, H. Internal communication of the hospital Sociálno-ekonomická revue, 2013, vol. 04-2013, no. 04, s. 57-64. ISSN: 1336-3727.
HOLÁ, J. - KOBLÍŽKOVÁ, A. - LUKEŠOVÁ, M. Technology transfer and insufficient students´ language competences barrier Sociálno-ekonomická revue, 2013, vol. 04-2013, no. 4, s. 86-93. ISSN: 1336-3727.
HOLÁ, J. - PAVLOVÁ, P. Řízení kvality v perioperační péči Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, vol. 4, no. 4/2013, s. 693-699. ISSN: 1804-2740.
HOLÁ, J. - PIKHART, M. Internal communication management : methods and processes. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 139 s. ISBN: 978-80-7435-340-6.
HOLÁ, J. Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. Praha: Oeconomica, 2013. s. 151-157 s. ISBN 978-80-245-1959-3.
HOLÁ, J. Internal Communication in the small and medium sized enterprises E+M Ekonomie a Management, 2012, vol. 15, no. 3, s. 32-45. ISSN: 1212-3609.
HOLÁ, J. Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení Profese on-line, 2012, vol. V/1, no. neuveden, s. 5-10. ISSN: 1803-4330.
VAVROUŠKOVÁ, M. - HOLÁ, J. Metody hodnocení manažerských kompetencí Sestra, 2012, vol. 22, no. 9, s. 31-32. ISSN: 1210-0404.
HOLÁ, J. Internal Communication Essential: Preconditions for Effective Communication. In Trends in economics and management for the 21st century. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 36-38 s. ISBN 978-80-214-4581-9.
MORAVCOVÁ, H. - VOJTOVÁ, A. - HOLÁ, J. Komunikace zdravotnického zařízení. In Inovácie v ošetrovateľstve. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2012. s. 61-69 s. ISBN 978-80-89542-28-4.
VAVROUŠKOVÁ, M. - HOLÁ, J. Hodnocení manažerských kompetencí staničních a vrchních sester. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 102-104 s. ISBN 978-80-7248-806-3.
HOLÁ, J. Jak zlepšit interní komunikaci. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 317 s. ISBN: 978-80-251-2636-3.
HOLÁ, J. Internal Communication and Its Importance for Company. In People and Sustainable Organization. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2011. 21 s. ISBN: 978-3-631-62113-4.
HOLÁ, J. The Communication -Way to achieve Goals. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 195-202 s. ISBN 978-80-7372-755-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Communication and Human Resources Management Within Virtual Organization. In IDIMT-2011, Interdisciplinary in Complex Systems, 19th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings. Linz: Trauner Verlag, 2011. s. 35-42 s. ISBN 978-3-85499-873-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Communication and Human Resources Management Within Virtual Organization. In IDIMT-2011, Interdisciplinary in Complex Systems, 19th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings. Linz: Trauner Verlag, 2011. s. 35-42 s. ISBN 978-3-85499-873-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Virtual Enterprise Management - Some Remarks. In Proceedings of the 18th Interdisciplinary Talks. Linz: Trauner Verlag, 2010. s. 107-114 s. ISBN 978-3-85499-760-3.
HOLÁ, J. Řízení výkonu Moderní řízení, 2009, vol. 2009, no. XLIV, s. 16-18. ISSN: 0026-8720.
HOLÁ, J. Co je interní komunikace a její vliv na fungování firmy Controller News, 2009, vol. 15, no. 2, s. 16-18. ISSN: 1214-5149.
IKEDA, M. - MAKITA, H. - NISHIKAWA, T. - YAMASHITA, Y. - ČAPEK, J. - HOLÁ, J. - ŠIMONOVÁ, S. Originální titul je v japonštině. NAIS Journal, 2009, vol. 4, no. 4, s. 38-42. ISSN: 1882-9392.
HOLÁ, J. Interní marketing v praxi Controller News, 2009, vol. 15, no. 3, s. 15-17. ISSN: 1214-5149.
HOLÁ, J. - MORAVČÍKOVÁ, M. Význam a využitie informačných systémov v zdravotníctve Zdravotníctvo a sociálna práca, 2009, vol. 4, no. 3-4, s. 23-26. ISSN: 1336-9326.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. - ŠIMONOVÁ, S. The Decicion Making Process for the Selection of IT Studies at the University. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. 207 s. ISBN: 978-80-248-2031-6.
HOLÁ, J. Komunikační strategie, výchozí bod komunikace. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: Výzkumný ústav textilních strojů, 2009. s. 18-21 s. ISBN 978-80-87184-07-3.
HOLÁ, J. The importance of internal marketing communication to build a stable business. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 118-125 s. ISBN 978-80-7372-523-5.
HOLÁ, J. Matice typických konfliktů procesu implementace podnikových informačních systémů. In Liberecké informatické fórum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 28-35 s. ISBN 978-80-7372-408-5.
HOLÁ, J. Základem spolupráce je komunikace Reseller magazine IT, 2007, no. 10, s. 85-89. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Interní Public Relations Reseller magazine IT, 2007, vol. 5, no. 12, s. 100-101. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Interní školení a workshopy v praxi Reseller magazine IT, 2007, vol. 5, no. 11, s. 92-93. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Význam interního školení v rámci řízení firmy. In sborník konference Liberecké ekonomické fórum. In Liberecké ekonomické fórum 2007 - sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. N s. ISBN 978-80-7372-244-9.
HOLÁ, J. - HLOUŠKOVÁ, J. Defining a New Internet Communication Strategy at the University of Pardubice. In Virtual University Preceedings. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 78-82 s. ISBN 978-80-89316-09-0.
HOLÁ, J. - HUDEC, T. Principy a pravidla při nastavení ochrany počítačové sítě před vnitřními uživateli. In Internet a bezpečnost organizací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. N s. ISBN 978-80-7318-548-0.
HOLÁ, J. The Importance of Internal Company Communication. In Scientific journal Economics and management. Siauliu: University of Siauliu, 2007. s. 107-111 s.
HOLÁ, J. - SLÁNSKÝ, L. Výuka nástrojů e-commerce ve virtuálním prostředí. In Infotech 2007: Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 1 s. ISBN 978-80-7220-301-7.
HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 176 s. ISBN: 80-251-1250-0.
HOLÁ, J. - SLÁNSKÝ, L. Příklad využití open source produktu ? php Easy Survey Package. In Sborník konference Internet a konkurenceschopnost podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. n s. ISBN 80-7318-393-5.
ČEGAN, L. - HOLÁ, J. Virtual Laboratory for the Support of Teaching Subjects of Electrical Engineering and Informatics. In Sborník konference Virtual University. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 239-241 s. ISBN 80-227-2542-0.
HOLÁ, J. Rozumíme si? Komunikace zdola nahoru a naopak. INSIDE, 2005, no. 10, s. 8-12. ISSN: 1214-1305.
HOLÁ, J. Intranet ve firemní komunikaci. In Sborník mezinárodního sympózia České podnikatelství v evropském prostoru. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2005. s. N s. ISBN 80-7083-925-2.
HOLÁ, J. Internet in company communication process. In Sborník doktorské konference IMEA. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2005. s. N s. ISBN 80-7083-929-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Implementace aplikace Manažer kompetencí pro ostatní nelékařské profese Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Bezpečná ošetřovatelská péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Technologická agentura České republiky 01.04.18 31.03.21
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Doktorský studijní program Ošetřovatelství Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.17 30.09.22
Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.13 30.09.15
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.14
Komunikace zdravotnického zařízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.12 31.12.12
Zdravotnické studijní programy v inovaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.11 31.03.14
Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Manažerské kompetence středního článku řízení v ošetřovatelské péči ve zdravotnickém zařízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Výzkum rozhodovacího procesu volby studia studentek oboru IT v ČR a Japonsku Priorita č. 2 - Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce UPa se zahraničními institucemi Univerzita Pardubice 01.03.08 31.12.08
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT FRVŠ - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií FRVŠ - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Průzkum firemní komunikace Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.05 31.12.05

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1988 Ekonomika spotřebního průmyslu Technická univerzita v Liberci Cenová tvorba v podmínkách experimentu
Ph.D. 2004 Ekonomika a řízení podniku Technická univerzita v Liberci Interní komunikace
doc. 2017 Ekonomika a management Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Interní komunikace v teorii a praxi

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2004 - 2009 Odborný asistent Univerzita Pardubice, FEI
2009 - 2014 Vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Univerzita Pardubice, FZS
2014 - 2019 Proděkanka pro vědu a výzkum Univerzita Pardubice, FZS
2019 - dosud děkanka Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Institut interní komunikace
2022 - dosud European Health Management Association

Profesní zaměření: Interní komunikace  a manažerská komunikace. V současné době lektroka manažerské komunikace v projektu Přátelská nemocnice organizace Nemocnice Pardubického kraje a.s.

V letech 2018-2021 hlavní řešitelka projektu TA ČR Kompetentní sestra 21 století, ve spolupráci s FIS VŠE a aplikačními garanty: Česká asociace sester, Spojená akreditační komise a Nemocnice Pardubického Kraje a.s. Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem řešitelů byla analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester. Projekt proběhnul ve dvou oblastech, a to v oblasti analýzy kompetencí (odborné způsobilosti) a v oblasti stanovení a predikce potřebného počtu všeobecných sester. Analýza kompetencí vedla k optimalizaci a celoživotní vzdělávání všeobecných sester. s konkrétním výstupem sw aplikace Kompetenční model pro efektivnější využívání pracovní kapacity a celoživotní vzdělávání. Certifikovaná metodika odkrývá možnosti optimalizace počtu přijímaných studentů v rámci nastaveného vzdělávání dle společenských potřeb.