doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. | Fakulta zdravotnických studií

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Kontakty

karel.havlicek@upce.cz

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Klinika chirurgická (70162)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KKO/K3CHI (2022) G PR - -
KKO/K4CHI (2022) G PR - -
KKO/K7HCH (2022) G PR - -
KKO/K8HCH (2022) G PR - -
KKO/P4ART (2022) G - - -
KKO/P8RAD (2022) G - - -
KKO/P9SOA (2022) G - - -
KOS/K1ANT (2022) G PR - -
KOS/K2ANT (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. - ČERNÝ, M. - SÁKRA, L. - ČERVINKA, V. Iatrogenic hemothorax and its treatment – case report Journal of Japanese College of Surgeons, 2010, vol. 2010, no. 4, s. 555-559. ISSN: 0385-7883.
HAVLÍČEK, K. - ČERVINKA, V. - SÁKRA, L. - MOTYČKA, J. - MENCL, K. Preemptive Antimycotic Treatment in Critically Ill International Surgery, 2010, vol. 93, no. 1, s. 244-246. ISSN: 0020-8868.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Intrapulmonální komplikace po plicních resekcích Hojení ran, 2010, vol. 4, no. 1, s. 48-49. ISSN: 1802-6400.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. - SÁKRA, L. Dysphagia after laparoscopic antireflux surgery. In 17th Czech-Japan Surgical Symposium. Kanazawa: Kanazawa Medical University, 2010. s. 25-25 s.
HAVLÍČEK, K. Rozhledy v chirurgii - 88 roků od jejich založení a 40 let práce prof. MUDr Miloše Hájka, Dr Sc. Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 9, s. 487-487. ISSN: 0035-9351.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Úrazy hrudní stěny a plicní kontuze Slovenská chirurgia, 2009, vol. 4, no. 1, s. 24-29. ISSN: 1336-5975.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Hemotorax při tupém poranění hrudníku Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 5, s. 277-281. ISSN: 0035-9351.
ŠILLER, J. - SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. - MACHAČOVÁ, R. Traumatická perforace duodena - kazuistika Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 2, s. 55-58. ISSN: 0035-9351.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. - ČERVINKA, V. Hemobilie,vzácná příčina krvácení do GIT Rozhledy v chirurgii, 2008, vol. 25, no. 2, s. 89-91. ISSN: 0035-9351.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Plicní kontuze při hrudním poranění Hojení ran, Suplementum, 2008, vol. 2008, no. 2, s. 32-33. ISSN: 1802-6400.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. - TURNOVSKÝ, P. - ŠÁCHA, M. - ČERVINKA, V. Hemobilie, vzácná příčina krvácení do GIT Rozhledy v chirurgii, 2008, vol. 2008, no. 87, s. 89-91. ISSN: 0035-9351.
ČERVINKA, V. - ŠŤASTNÝ, K. - ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Changing Pattern of The Treatmen of Breast Cancer in The Czech Republic in Last Fifteen Years Chinese Journal of Clinical Oncology, 2007, vol. 10, no. 1, s. 11. ISSN: 1000-8179.
ŠILLER, J. - SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. Laparoscopic vs laparotomic Approach for Colorectal Carcinoma Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2007, vol. 11, no. 2, s. 30. ISSN: 1086-8089.
SÁKRA, L. - ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Laparoscopic Surgery for Colorectal Carcinoma Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2007, vol. 11, no. 2, s. 29. ISSN: 1086-8089.
MOTYČKA, V. - HAVLÍČEK, K. - ŠILLER, J. - GROFOVÁ, Z. - FOŘTOVÁ, M. - LINDA, B. SIRS u závažných tupých poranění hrudníku Rozhledy v chirurgii, 2006, vol. 85, no. 8, s. 408-415. ISSN: 0035-9351.
ŠILLER, J. - BRDIČKOVÁ, A. - HAVLÍČEK, K. Pooperační analgezie po hrudních výkonech Profese, 2006, vol. 1, no. 2, s. 10-11. ISSN: 1802-2081.
ŠILLER, J. - BRDIČKOVÁ, A. - HAVLÍČEK, K. Rehabilitace u pacientů po torakochirurgických operacích Profese, 2006, vol. 1, no. 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2081.
ČERVINKA, V. - HAVLÍČEK, K. - NECHVÁTAL, L. - ŠŤASTNÝ, K. Axilární metastáza jako první projev karcinomu prsu - kazuistika Časopis lékařů českých, 2006, vol. 85, no. 2, s. 71-73. ISSN: 0035-9351.
SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. - HÁCOVÁ, M. - ROTHROCKEL, P. Experimentální ověření nežádoucích účinků nesteroidních antirevmatik Slovenská chirurgia, 2006, vol. 3, no. 2, s. 12-21. ISSN: 1336-5975.
SÁKRA, L. - ŠÁCHA, M. - HAVLÍČEK, K. - RAJMAN, M. K-ras Mutation as a Prognostic Factor in Colorectal Cancer Procedures: Laparoscopic vs. Laparotomic Approach Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2006, vol. , no. 3, s. 9-10. ISSN: 1086-8089.
MOTYČKA, V. - GROFOVÁ, Z. - HAVLÍČEK, K. - ŠILLER, J. - FOŘTOVÁ, M. - LINDA, B. Tupé poranění hrudníku a oxidační stres Rozledy v chirurgii, 2006, vol. 85, no. 8, s. 404-407. ISSN: 0035-9351.
MOTYČKA, V. - ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Urgentní chirurgická intervence u úrazů hrudníku. In sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 29-30 s. ISBN 80-239-7432-7.
ČERVINKA, V. - ŠŤASTNÝ, K. - HAVLÍČEK, K. - NECHVÁTAL, L. Význam sentinelové uzliny v léčbě karcinomu prsu. In IV. slovenský chirurgický kongres - zborník abstraktov. Nitra: Environment, a.s., 2006. s. 108 s. ISBN 80-969120-5-4.
ČERVINKA, V. - ŠŤASTNÝ, K. - ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. - NECHVÁTAL, L. Změna léčby karcinomu prsu za posledních 20 let. In Sborník chirurgického kongresu. Šafránkův Pavilón: Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň, 2006. s. 27 s. ISBN 80-7177-962-8.
ŠILLER, J. - SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. Dysphagia after Laparoscopic Antireflux Surgery. In Sborník 2nd AsianAmerica Multispecialty Summit of Laparoscopy and Minimally Invassive Surgery. Hawai, USA: SLS, 2006. s. xx s.
SÁKRA, L. - MOTYČKA, V. - DANĚK, T. - HAVLÍČEK, K. - ŠILLER, J. Complications of Laparoscopic Cholecystectomy Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2005, vol. , no. 3, s. 10-11. ISSN: 1086-8089.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Pooperační plicní infekční komplikace ? význam výživy a imunitního systému. Experimentální část Slovenská chirurgie, 2005, vol. , no. 2, s. 10-12. ISSN: 1336-5975.
MOTYČKA, V. - SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. - ŠILLER, J. - DANĚK, T. Approaches to Recurrences After TAPP Laparoscopic Hernioplasty, Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2005, vol. , no. 3, s. 15. ISSN: 1086-8089.
HAVLÍČEK, K. - MOTYČKA, V. - ŠILLER, J. - ČERVINKA, V. Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) in Serious Chest Injuries: Is a Pharmacological Blockade Effective? Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2005, vol. , no. 4, s. 232-237. ISSN: 1341-1098.
HAVLÍČEK, K. - SÁKRA, L. - VYHNÁLEK, P. - KVASNIČKA, J. - PELLANT, A. - , . Surgical procedure in bleeding into the upper GIT of peptic etiology that cannot be treated by endoscopy J. Kyoto Pref. Univ. Med., 2004, vol. , no. 77, s. 467-476. ISSN: 0023-6012.
ŠILLER, J. - HAVLÍČEK, K. Pooperační plicní komplikace po resekcích plic Slovenská chirurgia, 2004, vol. I, no. 1, s. 9-14. ISSN: 1336-5975.
SÁKRA, L. - HAVLÍČEK, K. - VYHNÁLEK, P. Možnosti chirurgické terapie krvácejících peptických lézí gastroduodena Rozhl. Chir., 2004, vol. 83, no. 7, s. 314-319. ISSN: 0035-9351.
ŠÁCHA, . - HAVLÍČEK, K. - ČERVINKA, . - CARDA, . Kdy operujeme úrazové hemoperitoneum. Rozhledy v chirurgii, 2003, vol. 82, no. 7, s. 4. ISSN: 0035-9351.
HAVLÍČEK, K. - SÁKRA, L. - MOTYČKA, . - MENCL, . Pre- emptive therapy of infections caused by yeasts in surgical ICU. Buletin HPB, 2003, vol. 11, no. 11, s. 160-163. ISSN: 1210-6755.
HAVLÍČEK, K. - CERVINKA, . - BOSEK, . Nosocomial Infection in the ICU. Curr Rev Clin Anesth, 2003, vol. neuveden, no. 8, s. 81-92.
DANĚK, . - HAVLÍČEK, K. - MAIXNER, . - DEJDAR, . Pedální bypass-výkon zachraňující kriticky ohroženou končetinu. Slovenský chirurg, 2003, vol. 7, no. 4, s. 19-21. ISSN: 1335-2954.
HAVLÍČEK, K. - ŠŤASTNÝ, . - ČERVINKA, . Diagnostika a léčba karcinomu prsu v Krajské nemocnici Pardubice. Slovenský chirurg, 2003, vol. 7, no. 4, s. 12-18. ISSN: 1335-2954.
HAVLÍČEK, K. - MOTYČKA, . - SÁKRA, L. - MENCL, K. - NINGER, . - ŠAFUSOVÁ, . Preemptivní antimykotická terapie kriticky nemocných. Rozhledy v chirurgii, 2003, vol. neuveden, no. 11, s. 67-71. ISSN: 0035-9351.
FORMÁNEK, . - NINGER, . - HAVLÍČEK, K. Laparoskopická cholecystektomie s ultrazvukovým skalpelem versus s použitím klasické koagulace. Rozhledy v chirurgii, 2003, vol. 82, no. 7, s. 365-367. ISSN: 0035-9351.
SÁKRA, L. - ŠILLER, J. - VYHNÁLEK, . - BOK, . - HAVLÍČEK, K. - JANOUŠEK, . Komplikace ERCP a jejich řešení. Rozhledy v chirurgii, 2003, vol. 82, no. 7, s. 361-364. ISSN: 0035-9351.
MOTYČKA, . - HAVLÍČEK, K. - ŠILLER, J. - GROFOVÁ, Z. - VANÁČ, . - FOŘTOVÁ, M. Farmakologická blokáda SIRS u závažných poranění hrudníku. Rozhledy v chirurgii, 2003, vol. 82, no. 9, s. 473-479. ISSN: 0035-9351.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC