Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Kontakty

466 037 800
jan.pospichal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5680-7124

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Proděkan pro internacionalizaci a rozvoj FZS (73000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
8:00 - 11:00
,
Čtvrtek
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
FZS/AECG (2022) G PR CV SE
FZS/AIP1 (2022) G - - -
FZS/AIP2 (2022) G - - -
FZS/AIP3 (2022) G - - -
FZS/AIP4 (2022) G - - -
FZS/ARHP (2022) - - CV -
KKO/K4SBC (2022) G - - -
KKO/K9KAO (2022) - - CV -
KKO/K9NHE (2022) - - CV -
KKO/P3INT (2022) G - CV -
KKO/P3OPZ (2022) G PR - -
KKO/P4INT (2022) G - - -
KKO/P4VLS (2022) G - - -
KKO/P5INT (2022) G - CV -
KKO/P6BPP (2022) G - - -
KKO/P6BPR (2022) G - - -
KKO/V4SBP (2022) G - - -
KKO/V5SBP (2022) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MATĚJKA, J. - VARVAŘOVSKÝ, I. - TUŽIL, J. - DOLEŽAL, T. - BOBÁK, M. - POSPÍCHAL, J. - GEIER, P. - VONDRÁK, J. - BLÁHA, K. - MÁLEK, J. - STAŇKOVÁ, A. - BUJDÁK, J. - ROZSÍVAL, V. - NOVOTNÝ, V. - LAZARÁK, T. - PLÍVA, M. - VEČEŘA, J. - VOJTÍŠEK, P. Accession Site Does Not Influence the Risk of Stroke after Diagnostic Coronary Angiography or Intervention: Results from a Large Prospective Registry Cerebrovascular Diseases Extra, 2021, vol. 11, no. 3, s. 122-130. ISSN: 1664-5456.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
POSPÍCHAL, J. Kvalita života pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 126 s. ISBN: 978-80-7560-334-0.
HOLEKOVÁ, J. - KALUŽOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Efektivita rozložení sil dvou zachránců během resuscitace: Simulační studie Urgentní medicína, 2018, vol. 20, no. 3, s. 17 - 21. ISSN: 1212-1924.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - BOBÁK, M. - MATĚJKA, J. A comparison of health-related quality of life and disease severity in patients with stable coronary artery disease Kontakt, 2018, vol. 20, no. 3, s. 256-262. ISSN: 1212-4117.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic Malta Journal of Health Sciences, 2016, vol. 3, no. 2, s. 46-51. ISSN: 2312-5705.
BLANAŘ, V. - POSPÍCHAL, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů Profese on-line, 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-4330.
POSPÍCHAL, J. - POSPÍCHALOVÁ, K. - VOJTÍŠEK, P. POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 3, no. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1339-5920.
POSPÍCHAL, J. - DOČEKALOVÁ, K. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7414-993-1.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 124 - 129 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - MATĚJKA, J. Quality of life in patients with stable coronary artery disease: a qualitative study. In Exploring new horizons in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2015. ISBN nemá.
DOČEKALOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu pomocí imunochemických testů. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89544-76-9.
POSPÍCHAL, J. - JEDLINSKÁ, M. Přítomnost vybraných rizikových faktorů pádu u hospitalizovaných geriatrických pacientů Praktický lékař, 2013, vol. 93, no. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Průzkum diagnostických a prognostických markerů pro včasnou detekci a sledování léčby u pacientů s nádory orofaryngu Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Psychologická charakteristika studentů FZS UPCE Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 28.02.27
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Skill lab pro simulační medicínu v odborné výuce Interní rozvojový fond 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 30.11.22
INVENTHEI - INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs HE - Kolaborativní projekty Evropská unie 01.07.21 30.06.23
Skill Lab pro praktickou výuku profesních studijních programů Interní rozvojový fond 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15.03.21 30.11.21
Determinanty ovlivňující míru stresu u studentů Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.20 28.02.23
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Inovace předmětů zaměřených na modelové situace Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 30.11.19
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.13 30.09.15

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2012 - 2013 Všeobecná sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nyní vedoucí Katedry klinických oborů Univerzita Pardubice
2007 - 2012 Všeobecná sestra Mělnická zdravotní a.s.

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Univerzita aplikovaných věd Vaasa Vaasan Ammattikorkeakoulu Finsko 4

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká kardiologická společnost
Nyní Česká resuscitační rada
Nyní Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester