Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Obrázek uživatele japo0522

Kontakty

466 037 800
jan.pospichal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5680-7124

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
8:00 - 11:00
,
Čtvrtek
9:00 - 11:00
KKO/P4AKS Akutní a kritické stavy 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/K8AAP Anestezie a analgezie v perioperační péči 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P6BPP Bakalářská práce 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P6BPR Bakalářská práce 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/AECG EKG dovednosti pro zdravotnické profese 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/AIP2 Individuální praxe pro zdravotnické záchr. 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/AIP1 Individuální praxe pro zdravotnické záchranáře 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4INT Interna 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P5INT Interna 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P3INT Interna 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P2INP Interní propedeutika 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P2IPZ Interní propedeutika 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P3OPZ Ošetřovatelské postupy 2018/2019 G    Cv  Se  
KKO/V4SBP Seminář k bakalářské práci 2018/2019 G    Cv  Se  
KKO/K9KAO Specializované ošetřovatelství v kardiologii 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P3VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/K3VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P5VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/K5VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/P4VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
KKO/K4VLS Vnitřní lékařství I. 2018/2019 G   Cv  Se  
FZS/ARHP Výzkum pro pomáhající profese 2018/2019 G   Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - BOBÁK, M. - MATĚJKA, J. A comparison of health-related quality of life and disease severity in patients with stable coronary artery disease Kontakt, 2018, vol. 20, no. 3, s. 256-262. ISSN: 1212-4117.
HOLEKOVÁ, J. - KALUŽOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Efektivita rozložení sil dvou zachránců během resuscitace: Simulační studie Urgentní medicína, 2018, vol. 20, no. 3, s. 17 - 21. ISSN: 1212-1924.
BLANAŘ, V. - POSPÍCHAL, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů Profese on-line, 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-4330.
POSPÍCHAL, J. - POSPÍCHALOVÁ, K. - VOJTÍŠEK, P. POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 3, no. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1339-5920.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic Malta Journal of Health Sciences, 2016, vol. 3, no. 2, s. 46-51. ISSN: 2312-5705.
POSPÍCHAL, J. - DOČEKALOVÁ, K. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7414-993-1.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 124 - 129 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
DOČEKALOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu pomocí imunochemických testů. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89544-76-9.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - MATĚJKA, J. Quality of life in patients with stable coronary artery disease: a qualitative study. In Exploring new horizons in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2015. ISBN nemá.
POSPÍCHAL, J. - JEDLINSKÁ, M. Přítomnost vybraných rizikových faktorů pádu u hospitalizovaných geriatrických pacientů Praktický lékař, 2013, vol. 93, no. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Inovace předmětů zaměřených na modelové situace Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace) (spoluřešitel) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2012 - 2013 Všeobecná sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nyní vedoucí Katedry klinických oborů Univerzita Pardubice
2007 - 2012 Všeobecná sestra Mělnická zdravotní a.s.

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Univerzita aplikovaných věd Vaasa Vaasan Ammattikorkeakoulu Finsko 4

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká kardiologická společnost
Nyní Česká resuscitační rada
Nyní Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester