Mgr. Helena Poláčková | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Helena Poláčková

Mgr. Helena Poláčková,

Kontakty

466 037 803
+420 725 442 248
helena.polackova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3543-6002

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce (70150)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
9:30 - 10:30
,
Úterý
9:00 - 10:00
Předmět (Rok) Role
KKO/K10DP (2020) G - - -
KKO/P6BPP (2020) G - - -
KKO/P6BPR (2020) G - - -
KPZ/P3NEO (2020) - - CV -
KPZ/P3PPA (2020) G - - -
KPZ/P4NEO (2020) - - CV -
KPZ/P4PA1 (2020) - - CV -
KPZ/P4PIP (2020) G - - -
KPZ/P4PPA (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PETRŽÍLKOVÁ, H. - ČERMÁK, Z. - MALINOVÁ, L. Health and Social Issues Related to Confidential Births. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 65-71 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Adnátní sepse u novorozenců. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 91-97 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
BAČKOVSKÁ, M. - PETRŽÍLKOVÁ, H. Sledování incidence sepsí novorozence ve vybraných zdravotnických zařízeních Nemocnic Pardubického kraje, a. s.. In XXIII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: Hanso production, 2017. s. 41 -41 s. ISBN 978-80-906205-7-5.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - PETRŽÍLKOVÁ, H. - SOBOTKOVÁ, L. Subjektivní pocity klientek po absolvování kurzu psychoprofylaxe. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 101-109 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
TOBIÁŠKOVÁ, L. - PETRŽÍLKOVÁ, H. Screening otoakustických emisí u novorozenců Profese on-line, 2015, vol. 8, no. 2, s. 11-17. ISSN: 1803-4330.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. - PŮLPÁNOVÁ, M. Význam screeningu antierytrocytárních protilátek u těhotných žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 110-117 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Laktační poradenství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 41-45. ISSN: 1339-5920.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - BOUŠKOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o novorozence s ikterem. In Sborník abastrakt - II. Pardubické ošetřovatelské dny. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 68-69 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
nerelevantní Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 10.03.2022 31.12.2022
Model Situations as a Teaching Method and the Implementation into Midwife Education Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2021 28.02.2022
The quality of care in health facilities in 2016 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Quality of care in hospitals 2015 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Innovation of subjects focused on child care Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Bc. 2006 Porodní asistentka Univerzita Pardubice Informovanost žen o diagnostice a léčbě manželské sterility
Mgr. 2012 Učitelství odborných předmětů Univerzita Palackého v Olomouci Laktační poradenství

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní Porodní asistentka (Oddělení fyziologických novorozenců, Oddělení intermediární péče) Pardubická nemocnice
2007 - 2012 Samostatný instruktor Univerzita Pardubice
2012 - 2020 Asistentka Univerzita Pardubice
2020 - dosud vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2014 Univerzity of Vaasa Vaasa Finsko 0

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká komora porodních asistentek
Nyní Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. - Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny

Konference aktivní účast

Květen 2017 - Normální porod = přirozený porod, Plzeň

Listopad 2016 - Pacient je naší prioritou, Slezská univerzita v Opavě, Opava

Červen 2016 - Lidé a prostředí jako faktor bezpečí zdravotnických služeb, SAK, Praha

Říjen 2015 - Ošetřovatelství napříč obory, Chrudimská nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje

Červen 2015 - Udržitelnost kvality ve zdravotnictví, SAK, Praha

Duben 2015 - II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Péče o ženu a dítě, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Únor 2010 - Zimní pardubická konference, Pardubice

 

Konference pasivní účast

Říjen 2017 - Těhotenství, porod a mateřství, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Duben 2017 - IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Pomáhající profese v proměnách času, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Prosinec 2016 - V porodnici jako doma, Praha

Květen 2016 - Celostátní kongres porodních asistentek, ČKPA, Brno

Duben 2016 - III. Mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy, Péče o psychiku ve zdraví a nemoci, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Únor 2016 - Dezinfekce, Sterilizace, Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, Praha

Červen 2014 - 30. kongres ICM, Praha

Květen 2014 - 175. doškolovací den v gynekologii a porodnictví, Praha

Duben 2014 - I. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Květen 2013 - Světový týden respektu k porodu, Praha

Listopad 2011 - Kam kráčí porodní asistence v ČR, Olomouc

Červen 2010 - Antiadheziva v gynekologické operativě, PKN

Březen 2010 - Inkontinence moči v kontextu jiných onemocnění, PKN

Únor 2010 - Venózní tromboembolismus v gynekologii a porodnictví, PKN

Listopad 2008 - Novinky v péči o novorozence, Brno

Červen 2008 - Laktační a výživové poradenství, Praha

Duben 2007 - II. Pardubické ošetřovatelské dny a II. Celostátní vědecká konference bakalářských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví s mezinárodní účastí, PKN

Leden 2007 - Vrozené vývojové vady. Předčasný porod, Brno

Leden 2007 - Péče o novorozence a pohled do historie neonatologie, Chrudimská nemocnice

Prosinec 2006 - III. konference studujících ošetřovatelství při Lékařské fakultě v HK Univerzity Karlovy v Praze, Hradec Králové

 

Osvědčení, kurzy

Březen 2018 - Interpretace fetálního kardiotokogramu, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Říjen 2017 - Prevence a monitoring HAI, NCONZO, Brno

Říjen 2017 - Baby motýlí masáže, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Květen 2017 - Využití masáží v těhotenství a při porodu, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Březen 2017 - Motýlí masáž pro novorozeňátka, Brno, Centrum Majka, Ing. Eva Kopasová

Únor 2017 - Využití akupunktrury v těhotenství a při porodu, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Prosinec 2016 - Tvrdé dovednosti v práci PA, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Listopad 2016 - Jak pracovat s výzkumy v oblasti mateřství, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Červen 2016 - Kvalita a bezpečí zdravotní péče aneb neznalost doporučených postupů neomlouvá, NCONZO, Brno

Duben 2016 - Porodní asistence ve Finsku a ČR, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Únor 2016 - Nové trendy v porodní asistenci II, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Září 2015 - Literární a systematické přehledy a jejich role v ošetřovatelském výzkumu

Září 2015 - Nové trendy v porodní asistenci I, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Září 2015 - školení Práce se softwarem ATLAS.ti

Květen 2015 - Vedení závěrečných prací: Práce s Metodickým manuálem, výzkumný design

Květen 2015 - Práce s odbornou literaturou jako předpoklad pro úspěšnou závěrečnou práci, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Duben 2015 - Sexuologie, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Leden 2015 - Statistika v terénních průzkumech (dotazníkové šetření), Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Duben 2014 - Využití Bachovy terapie v porodní asistenci, Centrum Radmily Dorazilové, Zlín

Leden 2014 - Hluboký stabilizační systém II, Centrum Radmily Dorazilové, Zlín

Prosinec 2013 - Kvalitativní výzkum, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Září 2013 - Rozšířená první pomoc pro akademické pracovníky - Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Červen 2013 - Kurz masáží dětí a kojenců, Praha

Duben 2013 - Hluboký stabilizační systém, Centrum Radmily Dorazilové, Zlín

Únor 2013 - Masáže dětí a kojenců, Mgr. Jana Hašplová, KMC Barrandov, Praha

Únor 2013 - Resuscitace NOVO a první pomoc - kurz pro PA, UNIPA, Brno

Duben 2010 - Andrologický faktor sterility, PKN

Květen 2010 - Perinatální výsledky za rok 2009, PKN

Květen 2009 - Seminář těhotenského cvičení, Plzeň

2009 - Kurz cvičení s kojencema, Plzeň

Květen 2008 - II. Péče porodní asistentky o těhotnou ženu v komunitním prostředí, Praha

Duben 2008 - I. Péče porodní asistentky o těhotnou ženu v komunitním prostředí, Praha

Duben 2008 - Resuscitace novorozence, PKN

Únor 2007 - Speciální kurz pro laktační poradce – zdravotník, Praha