Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D. | Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.

Kontakty

466 037 523
zuzana.cervenkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5465-0541

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Katedra klinických oborů (70160)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
14:00 až 15:00
,
Pátek: 
8:30 až 9:30.
-
Vždy po předchozí domluvě e-mailem. Je možné domluvit i jiný termín podle rozvrhu vyučující a studenta.
Předmět (Rok) Role
FZS/AIHM1 (2022) G - - -
FZS/AIHM2 (2022) G - - -
FZS/AIHM3 (2022) G - - -
FZS/AIHM4 (2022) G - - -
KKO/K7ODB (2022) G - CV -
KKO/P3PZZ (2022) - - CV -
KKO/P4PIZ (2022) G - - -
KKO/P4PZZ (2022) G - - -
KKO/P7ODB (2022) G - CV -
KKO/V3MKV (2022) G PR - -
KOS/K1ANT (2022) - - CV -
KOS/K7LBO (2022) - PR CV -
KOS/K7SHO (2022) - - CV -
KOS/P1ANS (2022) G PR - -
KOS/P1FZI (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HLAVÁČKOVÁ, E. - BORTELOVÁ, A. - ČERVENKOVÁ, Z. Životní příběh pacienta – cesta ke kvalitnější ošetřovatelské péči. In Ružomberské zdravotnícke dni 2021 – XV. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2021. s. 326-335 s. ISBN 978-80-561-0903-8.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Post-anaesthesia care unit, initiation of acute postoperative pain evaluation. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 54 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Spokojenost pacientů s managementem akutní pooperační bolesti ve zdravotnickém zařízení Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 12-16. ISSN: 0032-6739.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
ŠOUKALOVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. - HOLUBOVÁ, M. Hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně vybraných obecných znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu Florence, 2020, vol. 16, no. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-464X.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. - HOLEKOVÁ, J. Zahájení hodnocení akutní pooperační bolesti na dospávací jednotce Logos Polytechnikos, 2020, vol. 1, no. 11, s. 113–123. ISSN: 1804-3682.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. Model Idy Jean Orlandové a jeho využití v praxi Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2020, vol. 2, no. duben, s. 38–40. ISSN: 1339-5920.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - SRŠEŇ, M. - TVRDÍK, D. - VAŘEČKOVÁ, J. Monitoring of progress in postoperative pain intensity. In The 18th European Doctoral Conference in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2019. s. 54 s. ISBN nemá.
HLAVÁČKOVÁ, E. - KLINEROVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 4, no. ŘÍJEN 2018, s. 18-23. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní apsekty Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 2018, vol. 9, no. 1, s. 8-13. ISSN: 1804-3836.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 3, no. červenec 2018, s. 15-21. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOUTSKÁ, R. - ČERVENKA, L. Výživa dětí s cystickou fibrózou pohledem rodičů Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 21-30. ISSN: 1804-3682.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Is Air-drying of Plant-based Food at Low Temperature Really Favorable? A Meta-analytical Approach to Ascorbic Acid, Total Phenolic, and Total Flavonoid Contents Food Reviews International, 2018, vol. 34, no. 5, s. 434-446. ISSN: 8755-9129.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní aspekty. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspevků z jedenácté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2018. s. 106-110 s. ISBN 978-80-87300-96-1.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Quality and Safety of Health Care Related to Pain Management. In 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 130–130 s.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Je nízká teplota sušení ovoce a zeleniny výhodnější? Meta-analýza dat. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspevků z desáté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2017. s. 11-16 s. ISBN 978-80-87300-95-4.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Kvalitní a bezpečný magement bolesti – východiska do praxe. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 20-22 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Vliv teploty sušení na karotenoidy a antokyany: meta analýza dat. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2017. s. 259-263 s. ISBN 978-80-552-1649-2.
KOPECKÝ, M. - ČERVENKOVÁ, Z. Výskyt stresu a úzkosti u pacientů s kardioverter-defibrilátorem (ICD). In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 52-54 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Pain – a Quality Indicator. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 20 - 29 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - BENCOVÁ, P. Aditiva v nealkoholických nápojích a jejich vliv na zdraví: mýty a fakta. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků z deváté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016. s. 13-20 s. ISBN 978-80-87300-89-3.
ČERNOHORSKÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. - OTÁHALOVÁ, K. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 41 s. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Management bolesti a kvalita poskytovaných služeb. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 47-50 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vliv úpravy vnějších podnětů na vznik deliriózních stavů u pacientů hospitalizovaných na neurologické JIP Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Implementace aplikace Manažer kompetencí pro ostatní nelékařské profese Vnitřní granty FZS Univerzita Pardubice 01.03.22 29.02.24
Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Inovace předmětů Anatomie a Urgentní medicína a medicína katastrof Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní asistent Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra klinických oborů.
Nyní všeobecná sestra Nemocnice Pardubického kraje
2013 - 2014 staniční sestra Chrudimská nemocnice, a.s., interní oddělení
2012 - 2013 učitelka odborného výcviku Střední zdravotnická škola, Pardubice
2011 - 2012 učitelka druhého stupně základní a speciální školy, zástup za RD Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim
2006 - 2011 odborná učitelka, externí spolupráce v rámci rodičovské dovolené Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
2004 - 2005 všeobecná sestra na úseku domácí péče, externí spolupráce v rámci rodičovské dovolené Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
1995 - 2011 všeobecná sestra, staniční sestra Chrudimská nemocnice, a.s.
1994 - 1995 zdravotní sestra, urologické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2015 University of Malta University of Malta Malta 0

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Společnost pro studium a léčbu bolesti

2011: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

2011: Způsobilost vykonávat činnost pedagogického pracovníka školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči.