Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice:

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ/PRACOVNIC

 

 

Katedra ošetřovatelství

  • 1 místo vedoucího katedry – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

  • 1 místo vedoucího katedry – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedra klinických oborů

  • 1 místo vedoucího katedry – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Požadujeme: Organizační schopnosti a předpoklady pro koncepční řídící práci. Uchazeči, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky UPa, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků). Uchazeči doloží doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech, projektech, vědecké a pedagogické činnosti a návrh koncepce rozvoje útvaru a stručnou koncepci rozvoje katedry.

 

Ukončené VŠ vzdělání příslušného zaměření; na místo profesora / docenta habilitace v oboru, na místo odborného asistenta akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.

Odpovídající přednáškovou a publikační činnost v oboru, uživatelskou úroveň ICT, zájem o pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,  komunikativní znalost světového jazyka, občanskou a morální bezúhonnost.

 

Nabízíme: tvůrčí práci v perspektivním týmu, maximální podporu osobnostního a profesního růstu, pravidelné odborné i jazykové vzdělávání, možnost zahraničních mobilit, příjemné pracovní prostředí, kvalitní materiálně-technické vybavení kanceláří i učeben, 8 týdnů dovolené, možnost čerpání studijního a tvůrčího volna.

 

K písemné přihlášce připojte kopie dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech či vědeckých hodnostech, motivační dopis, strukturovaný životopis, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

 

Přihlášku s doklady je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění inzerátu (t. j. do 3. 5. 2021) na adresu:

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Mgr. Drahomíra Ciberová

Průmyslová 395

532 10 Pardubice

 

nebo na e-mail drahomira.ciberova@upce.cz

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false