Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice:

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ/PRACOVNIC

 

 

Katedra ošetřovatelství

  • 1 místo profesora nebo docenta pro obor ošetřovatelství na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta pro obor ošetřovatelství se zaměřením na perioperační péči na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo asistenta pro obor ošetřovatelství na částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta pro obor ošetřovatelství na plný pracovní úvazek

 

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

  • 2 místa odborného asistenta nebo asistenta pro oblast porodní asistence se zaměřením na perioperační péči v gynekologii a porodnictví na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 2 místa odborného asistenta nebo asistenta pro oblast porodní asistence na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo profesora nebo docenta pro obor oblast porodní asistence na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedra klinických oborů

  • 1 místo vedoucího katedry – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta pro oblast ošetřovatelství se zaměřením na intenzivní péči na částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta pro oblast radiologické asistence na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání příslušného zaměření; na místo profesora / docenta habilitace v oboru, na místo odborného asistenta akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., na místo asistenta ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně.

Odpovídající přednáškovou a publikační činnost v oboru, uživatelskou úroveň ICT, předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, komunikativní znalost světového jazyka, občanskou
a morální bezúhonnost.

Na pozici vedoucího katedry požadujeme návrh koncepce rozvoje útvaru a stručnou koncepci rozvoje katedry.

Uchazeči na pozici vedoucího katedry, kteří doposud nejsou akademickými pracovníky UPCE, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

 

Nabízíme: tvůrčí práci v perspektivním týmu, maximální podporu osobnostního a profesního růstu, pravidelné odborné i jazykové vzdělávání, možnost zahraničních mobilit, příjemné pracovní prostředí, kvalitní materiálně-technické vybavení kanceláří i učeben, 8 týdnů dovolené, možnost čerpání tvůrčího volna.

 

K písemné přihlášce připojte kopie dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech či vědeckých hodnostech, motivační dopis, strukturovaný životopis, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

 

Přihlášku s doklady je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění inzerátu (tj. do 20. 10. 2022) na adresu:

 

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Soňa Kučerová

Průmyslová 395

532 10 Pardubice

 

nebo na e-mail sona.kucerova@upce.cz

 

Lhůta pro podání přihlášky se prodlužuje o 8 dní - do 28. 10. 2022. 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false