Barbora Faltová

Mgr. Barbora Faltová

e-mail barbora.faltova@upce.cz

phone +420 466 037 799

 

Professional background:

Barbora Faltová studied the bachelor and the master studies in Social Pedagogy at the Faculty of Education, at Masaryk University in Brno (2013). She graduated from complementary studies in the field of pedagogical sciences at the Faculty of Education, at Charles University in Prague (2014).

Since 2014, she has been working as an assistant at the Faculty of Health Studies, University of Pardubice. She gives lectures on bachelor levels in the field of health and social care. At the same time, she is a student of a doctoral study program Rehabilitation at the University of South Bohemia in České Budějovice. In her dissertation, she focuses on the topic of school social work from the perspective of eco social theory.

Her professional interest focuses on supporting people's life situation in the context of social and educational issues with research activities in the field of education, social work, school social work and art therapy.

Research Interests:

  • Education
  • Social work
  • School social work
  • Sociology
  • Communication in helping professions
  • Art Therapy
  • Multiculturalism

Selected Publications (since 2014):

FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - REIMUNDOVÁ, A. Edukační realita ambulantních pacientů indikovaných ke kolonoskopii. Logos Polytechnikos, 2020, vol. 11, no. 1, s. 124-133. ISSN: 1804-3682.

PAPRŠTEINOVÁ, M. - FALTOVÁ, B. - HOLÁ, B. Hodnocení psychické zátěže u všeobecných sester pracujících na oddělení dětské onkologie. Hygiena, 2019, vol. 64, no. 4, s. 141-146. ISSN: 1802-6281.

PAPRŠTEINOVÁ, M. - KAVIČKOVÁ, A. - FALTOVÁ, B. - ŠPAČKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti. Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 62-80. ISSN: 1804-3682.

FALTOVÁ, B. - ČERMÁK, Z. - MĚSÍČKOVÁ, K. Activation of seniors in Residential Care Facility. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives: multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27 - 34. ISBN 978-80-7560-149-0.

FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - PECHOVÁ, V. The Process of Education in Health and Social Work. In Quality and Its Perspectives: Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. S. 30 – 37. ISBN 978-80-7560-114-8.

FALTOVÁ, B. Rodina v životě klienta Domu na půli cesty. In Rodina, zdraví, nemoc : recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 34-42. ISBN 978-80-7454-615-0.

ŠÁNDOROVÁ, Z. - FALTOVÁ, B. Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika, 2015, vol. 3, no. 2, s. 51-63. ISSN: 1805-8825.

Rozšířit fotografii: 
false