Eva Šalanská - Researcher Profile

Mgr. Eva Šalanská

Faculty of Health Studies, University of Jan Evangelista Purkyně
in Ústí nad Labem

Velká Hradební 13, Ústí nad Labem, 400 01, Czech Republic

Email: eva.salanska@ujep.cz, tel. +420 776 778 179

 

Professional background:

Eva Šalanská has a degree in two professions: a nurse and a teacher in nursing. She was formally trained in Midwifery, completing her bachelor’s degree in Midwifery at the Faculty of Health Studies, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, Czech Republic (2014), and master’s degree in the teaching vocational subjects for secondary schools and colleges, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, Czech Republic (2016). At present, she studies the Nursing PhD programme at the University of Pardubice, Czech Republic.

She started to work as a midwife (2014) in the regional Masaryk Hospital in Ústí nad Labem (Department of gynaecology and obstetrics) where she lives and works today. She began her PhD studies in 2016 and in her doctoral thesis, she focuses on a woman with labour pain.

In the same year she started working as an assistant at Faculty of Health Studies, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, at the Department of midwifery. She concentrates on primary and community care for midwives, psychoprophylaxis of women for childbirth and labour, theory of midwifery. She presents this topic at various nursing and midwifery domestic and international conferences.

She is certified in lactation counseling (2016) and leads antenatal courses. She is a member of the Czech Chamber of Midwives.

Research Interests:

  • Applied research, Evidence based Midwifery
  • Primary and community care in Midwifery
  • Education in midwifery
  • Management of labour pain

Selected Publications:

ŠALANSKÁ, Eva, Ivana LAMKOVÁ. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. 2016 In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

LAMKOVÁ Ivana, ŠALANSKÁ Eva. Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika.2016 In: Sborník příspěvků III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Šalanská, E. Komparace využití hodnotících technik PainMatcher a VAS škály při sledování vnímání akutní bolesti v pooperační péči. 2017. FZS UJEP v Ústí nad labem.

ŠALANSKÁ Eva The assessment techniques of labour pain. 2018. V. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem v péči o pacienta. Fakulta zdravotnických studií, Pardubice.

ŠALANSKÁ Eva, LUŽÁKOVÁ Štěpánka. Pain Perception in women after a planned caesarean section according to the applied anesthesia method. In sborník Procceedings of the international Scientific Conference for Ph.D. students and assistants – Quaere 2018. Hradec Králové.

ŠALANSKÁ Eva. Aplikace preskripčního modelu Wiedenbachové v porodní asistenci u rodící ženy s porodní bolestí. Profesonalita v ošetřovatelství. 2018. Fakulta zdravotnických věd. Olomouc.

ŠALANSKÁ Eva. Péče porodní asistentky o ženu s porodní bolestí. In sborník abstrakt Mezinárodní vědecká konference: Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. 2018. Fakulta zdravotnických studií UJEP. Ústí nad Labem

ROZESÍNOVÁ A., DITRICHOVÁ, P., ŠALANSKÁ, Eva. Strach z porodu. In sborník abstrakt Mezinárodní vědecká konference: Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. 2018. Fakulta zdravotnických studií UJEP. Ústí nad Labem.

ŠALANSKÁ Eva. Péče porodní asistentky o ženu s porodní bolestí. Mezinárodní vědecká konference. 2018. FZV: Trnava. Slovensko. Sborník.

LAMKOVÁ, I. ŠALANSKÁ, Eva. 2018. The Impact of Gypsy Women's Drug Dependence on Pregnancy. mezinárodní celoevropskou konferenci ETNA (European Transcultural Nursing Association). České Budějovice.

ŠALANSKÁ, Eva., MADAROVÁ, K. LAMKOVÁ, I.  2018.  Deník odborné praxe - obor Porodní asistentka. Logbook  pro prezenční  formu studia. Ústí nad Labem: UJEP.

Šalanská Eva. Péče porodní asistentky o ženu s porodní bolestí s využitím copingových strategií. 2019. Fakulta zdravotnických studií, Pardubice. FZS UPCE. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice.

Šalanská Eva., Lamková, I. Hodnocení prožívání těhotenství a porodu. 2019. Mezinárodní kongres, Cesta poznávání a vzdělávání v Ošetřovatelství X a jarní konference ČAS region plzeňský „Péče o pečující“. Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Plzeň.

Mixová, Jana, Šalanská, Eva. Kvalita života pacientů s karcinomem prostaty. Mezinárodní vědecká konference. Teoria, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lékarska fakulta v Martine, Ústav Ošetřovatelstva. 2019. Slovensko

Šalanská, Eva., Fraňková, T. Péče porodní asistentky o ženu s gestozami. In sborník Procceedings of the international Scientific Conference for Ph.D. students and assistants – Quaere 2019. Scopus. Hradec Králové.

Šalanská Eva., Moravcová M. Coping strategies in midwifery care for women with labour pain. 2019. České Budějovice. Kontakt. Journal of nursing and social sciences related to health and illness

 

 

Rozšířit fotografii: 
false