Hana Ochtinská - Researcher Profile

Mgr. Hana Ochtinská

Faculty of Health Studies, University of Pardubice

Prumyslova 395, Pardubice 532 10, Czech Republic

Email: hana.ochtinska@upce.cz, tel. +420-466-037-735

 

Professional Background:

Hana Ochtinská has a degree in two professions: a nurse and a teacher. She graduated at the Secondary Nursing School in Chrudim in 1997. She started to work as a nurse in the University Hospital in Hradec Králové (the urology ward), later she moved to the regional hospital in Chrudim (the medical ward).

During her nursing career, she studied the bachelor studies (Nursing, teaching in healthcare) at the Charles University, the Faculty of Medicine in Hradec Králové, later she continued studying the master studies (Teaching of specialties at secondary nursing schools) at the Palacký University in Olomouc.

Hana works at the FHS UPa as an assistant since October 2011. She gives lectures on nursing theory and leads tutorials of internal medicine focused on gastroenterology and on basal stimulation.

At present, she studies the Nursing PhD programme. She focuses on life quality monitoring of the Crohn disease patients. She presents the topic at various professional conferences in the Czech Republic.

Research Interests:

  • Evidence-based practice
  • Life quality
  • Nursing in internal medicine – gastroenterology
  • Health care quality

Selected Publications:

OCHTINSKÁ, H. - BUREŠ, J. - GABALEC, L. Sledování kvality života pacientů s Crohnovou chorobou. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7560-209-1.

MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - OCHTINSKÁ, H. Pohled studentů a motivace při výběru nelékařských oborů. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Martině, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.

OCHTINSKÁ, H. - GABALEC, L. - BUREŠ, J. Kvalita života nemocných s Crohnovou chorobou a intervence nelékařského zdravotnického pracovníka Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 51-61. ISSN: 1804-3682.

PAPRŠTEINOVÁ, M. - KAVIČKOVÁ, A. - FALTOVÁ, B. - ŠPAČKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 62-80. ISSN: 1804-3682.

OCHTINSKÁ, H. - KNOBLOCHOVÁ, V. Model životních aktivit s praktickou aplikací zhodnocení zdravotního stavu pacienta s Crohnovou chorobou Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 159-172. ISSN: 1804-3682.

MARKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Ošetřovatelská péče o pacienty s degenerativním onemocněním páteře. In Sborník abstraktů. Ústí nad Labem: BOS, s.r.o., 2018. s. 78 s. ISBN 978-80-87562-82-6.

MARKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Nový studijní obor - perioperační péče. In Nové trendy v ošetrovateľstve IV : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2017. s. 56 s. ISBN 978-80-568-0089-8.

OCHTINSKÁ, H. - MARKOVÁ, I. Adaptace nemocného s Crohnovu chorobou v oblasti biologických, psychických. In Nové trendy v ošetrovateľstve IV : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2017. s. 68-68 s. ISBN 978-80-568-0089-8.

OCHTINSKÁ, H. Ošetřovatelská péče o pacienta s Crohnovou chorobou. In XXIII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: Hanso production, 2017. s. 57-57 s. ISBN 978-80-906205-7-5.

OCHTINSKÁ, H. - PAPRŠTEINOVÁ, M. Interní audity z pohledu všeobecných sester. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 71-77 s. ISBN 978-80-7395-979-1.

OCHTINSKÁ, H. Crohnova choroba a její vliv na život nemocných. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 83-83 s. ISBN 978-80-906205-2-0.

Projects:

  • International Conference of Students Ph.D. Study Programmes in Nursing, 2019, student.
Rozšířit fotografii: 
false