Iveta Černohorská - Researcher Profile

Mgr. Iveta Černohorská, RN

Faculty of Health Studies, University of Pardubice

Prumyslova 395, Pardubice 532 10, Czech Republic

Email: iveta.cernohorska@upce.cz, tel. +420-466-037-802

 

 

Professional background:

Iveta Černohorská graduated in Bachelor´s programme Nursing/Nursing – pedagogy in Health Service at the Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic (2008), Master's degree Teaching vocational subjects at nursing schools at the Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, Czech Republic (2011), now studying Ph.D. at the Faculty of Health Studies, University of Pardubice, Czech Republic. Her research is focused on evaluating the quality of nursing care from the perspective of hospitalized children and the transcultural transfer of tools for this assessment.

After obtaining the qualification the general nurse, she worked from 1996 to 2000 at the Department of Cardiology (Arrhythmology Unit), then acquired a specialized nursing qualification and worked from 2000 to 2010 at the Children's Department (Intensive Care Unit) of the Pardubice Hospital. Since 2012 he works as an assistant at the Faculty of Health Studies of the University of Pardubice (now at the Department of Clinical Subspecialties).

Research Interests:

  • Quality of health care
  • Patient satisfaction

Selected Publications (since 2016):

ČERNOHORSKÁ IVETA; ČERVENKOVÁ ZUZANA; OTÁHALOVÁ KRISTINA. 2016. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. Sborník abstrakt: Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. Plzeň.

HLAVÁČKOVÁ Eva; ČERNOHORSKÁ Iveta. 2017. Experts’ opinions on the Czech version of the questionnaire assessing the child care quality at the hospital. Článek ve sborníku: Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017. Nitra (SR).

ČERNOHORSKÁ Iveta; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2018. Quality nursing care from the perspective of hospitalized children. Sborník abstrakt: 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht (Nizozemsko).

ČERNOHORSKÁ Iveta; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2018. Analýza použití české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH). Sborník abstrakt: Mezinárodní konference Nové trendy v ošetrovateľstve V. Trnava (SR)

ČERNOHORSKÁ IVETA; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2019. Česká verze Child Care Quality
at Hospital - analýza dotazníkového šetření. Sborník abstrakt: Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice

HLAVÁČKOVÁ Eva; ČERNOHORSKÁ Iveta. 2019. Ošetřovatelská péče v pediatrii. Skripta. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-204-6

Scopus:

CHRUDIMSKÁ Lucie; ČERNOHORSKÁ Iveta; KRATOCHVÍLOVÁ Věra. 2019. Informovanost rodičů dětí do 10 let o péči o chrup aneb možnosti ambulantní praxe. Pediatrie pro praxi, 20/1. ISSN 1213-0494 

Projects:

  • International Conference of Students Ph.D. Study Programmes in Nursing, 2019, student.
  • Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies, 2018, student.
Rozšířit fotografii: 
false