Kristýna Šoukalová - Researcher Profile

Mgr. Kristýna Šoukalová

Faculty of Health Studies, University of Pardubice

Prumyslova 395, Pardubice 532 10, Czech Republic

e-mail: Kristyna.Soukalova@upce.cz,

telefon +420 466 037 731

Professional Background:

Kristýna Šoukalová graduated from the Bachelor of General Nursing at the Institute of Health Studies of the Technical University of Liberec (2009), the Master of Nursing in selected clinical fields at the University of Pardubice (2011) and the Doctor in Nursing at the University of Pardubice (2021). Her doctoral thesis focused on diabetes mellitus, knowledge assessment, and development of new measurement tools and validation of psychometric knowledge.

Since 2011, Kristýna Šoukalová has been working at the Faculty of Health Studies, University of Pardubice as an assistant professor. She teaches students at both undergraduate and graduate level. From 2009 to 2011, she worked as a general nurse in the Department of Geriatrics.

Her current research interests include the development of new measurement tools in nursing, their translation and validation of the psychometric properties, education and health literacy.

Research Interests:

  • Care of patients with diabetes mellitus
  • Education
  • Development of tools for nursing clinical practice
  • Health literacy

Selected Publications:

ŠOUKALOVÁ, K., J. HOLÁ a M. NEMŠOVSKÁ. Ageistické postoje a stereotypy u studentů středních zdravotnických škol. Profese online [online]. 2014, 7(2), s. 12-16.

DVOŘÁKOVÁ, E. a K. ŠOUKALOVÁ. Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení. Florence: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické obory. 2015, 11(5), s. 28-31.

LEBEDINSKÁ, R, V. BLANAŘ a K. ŠOUKALOVÁ. Podtlaková léčba ran v ortopedii. Ortopedie. 2015, (1), s. 23-27.

ŠOUKALOVÁ, K., M. PRÁZNÝ a B. DOLEŽALOVÁ. Vývoj a zhodnocení obsahové validity pro pacienty s diabetes mellitus. Profese online: recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické obory [online], 2017, 10(1), s. 8-14.

ŠOUKALOVÁ, K., Z. KRÁLOVÁ a L. CHRUDIMSKÁ. Hodnocení znalostí u pacientů s diabetes mellitus ve vybraném zdravotnickém zařízení. [online]. 2017, 2017(1-2), 28-30.

ŠOUKALOVÁ, K., M. PRÁZNÝ, P. MANDYSOVÁ, P. a B. DOLEŽALOVÁ. Assessing the clarity and readability of knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus. In Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie [online], 2018, 8(1), pp. 26-31.

HOLUBOVÁ, M., M. ČAPKOVÁ, L. JIRÁSKOVÁ a K. ŠOUKALOVÁ. Rizikové faktory vzniku artrózy kolenního a kyčelního kloubu u pacientů indikovaných k totální endoprotéze. Česká revmatologie. 2019, 27(1), s. 10-15.

ŠOUKALOVÁ, K. et al. Development of a knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus in Czech Republic and evaluation of its psychometric properties. In: EGLSEER, D. (ed) Power of the Past-Force of the Future. Graz: Medical University of Graz, 2019, pp. 46.

ŠOUKALOVÁ, K., Z. ČERVENKOVÁ a M. HOLUBOVÁ. Hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně vybraných obecných znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Florence. 2020, (5), s. 16-18.

ŠOUKALOVÁ, K. a kol. Tvorba českého znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem mellitem: vyhodnocení obtížnosti položek a jeho vnitřní konzistence. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2020, 10(1), s. s. 8-17.

Selected Research Project:

Innovation and internationalization, 2013-2015, University of Pardubice, Faculty of Health Studies, Co-investigator

SGS_2019_013 – Evidence-based Nursing Process, 2019, Co-investigator

SGS_2020_020 – Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies, 2020, Co-investigator

Development of a platform for intelligent health protection and research into the impact of its deployment on the private and public sector economies, Ministry of Industry and Trade, 2021-2023, Co-investigator

Rozšířit fotografii: 
false