Blanar Vit - Researcher Profile

Mgr. Vít Blanař, RN, PhD

Faculty of Health Studies, University of Pardubice

Prumyslova 395, Pardubice 532 10, Czech Republic

Email: vit.blanar@upce.cz, tel. +420-466-037-545

Professional Background:

Vít Blanař was formally trained in Nursing, completing his Bachelor’s degree in General Nursing at Faculty of Health Studies, University of Pardubice, Czech Republic (2010), Master’s degree in General Nursing, Faculty of Health Studies, University of Pardubice, Czech Republic (2012) and PhD at the University of Pardubice, Czech Republic (2017). His PhD research focused on examination and assessment of handicaps of patients suffering from occupational noise induced hearing loss, prevention of this occupational noise induced hearing loss, and the role of the nurse in the audiology department in these processes. In 2014 he became certified in Audiology by the National Centre of Nursing and Other Health Professions, Brno, Czech Republic.

Since 2016 he teaches at the bachelor and master level and conducts nursing research at the Department of Nursing, Faculty of Health Studies, University of Pardubice, Czech Republic and at the same time he work as Audiology nurse at the Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Pardubice Hospital, Hospitals of the Pardubice Region, Czech Republic.

His current research efforts focus on newborn hearing screening using otoacoustic emissions or automated auditory brainstem potentials, communication difficulties and quality of life of people with hearing loss and on quality of nursing care.

Research Interests:

  • Quality of nursing care
  • Quality of life and communication problems
  • Primary prevention in audiology
  • Translation and transcultural validation of tools for nursing clinical practice

AUTHOR/CO-AUTHOR OF MONOGRAPHS

ŠKVRŇÁKOVÁ, J., PELLANT, A., UNGROVÁ, P., BLANAŘ, V. 2017. Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy. In: ČADA, Z., R. ČERNÝ, O. ČAKRT a kol., CHROBOK, V., ed. Závratě. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 175 - 183. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-165-6.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., PELLANT, A. 2020. Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-341-8.

ORIGINAL PAPER IN A FOREIGN IF JOURNAL

BLANAŘ, V., HODL, M., LOHRMANN, C., AMIR, Y., & EGLSEER, D. (2019). Dysphagia and factors associated with malnutrition risk: A five-year multicentre study Journal of Advanced Nursing. 75:3566–3576 https://doi.org/10.1111/jan.14188

(IF 2019 = 2.561; Ranking 2019: 6/123 (Nursing))

BLANAŘ, V., EGLSEER, D., LOHRMANN, CH., HODL, M. (2020). Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study. Nutrition. 71. DOI: 10.1016/j.nut.2019.110617. ISSN 0899-9007. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089990071930200X

(IF 2019 = 3.639; Ranking 2019: 33/89 (Nutrition and Dietetics))

Blanař, V., Škvrňáková, J., Pellant, A., Vodička, J., Praisler, J., Boháčová, E., Dršata, J., Šenkeřík, M., & Chrobok, V. (2021). Effectiveness of neonatal hearing screening system: A 12-year single centre study in the Czech Republic. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.01.019

(IF 2019 = 1.495; Ranking 2019: 53/123 (Nursing))

HÖDL, M., BLANAŘ, V., AMIR, Y., & LOHRMANN, C. (2020). Association between incontinence, incontinence‐associated dermatitis and pressure injuries: A multisite study among hospitalised patients 65 years or older. Australasian Journal of Dermatology. 61(1). DOI: 10.1111/ajd.13163. ISSN 0004-8380. Dostupné také z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajd.13163 

(IF 2019 = 1.789; Ranking 2019: 42/68 (Dermatology))

ORIGINAL PAPER IN A FOREIGN JOURNAL

POSPICHAL, J., BLANAR, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: A single-centre study from the Czech Republic. Malta Journal of Health Sciences. 2016, 3(2), 46-51. DOI: 10.14614/FAECSCREEN/7/16. ISSN 2312-5705.

ORIGINAL PAPER IN THE CZECH OR SLOVAK PEER-REVIEWED JOURNAL

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., PELLANT, A., BÁRTOVÁ, I., KRČMÁŘ, P., LOVAS, M. Česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults. Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, 1(63) s. 50-56. ISSN: 1210-8767.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, V. Sociální a emoční problémy pacientů s nedoslýchavostí způsobenou hlukem. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, 2(4), s. 87-92. ISSN: 1338-6263.

Blanař, V. Pospíchal, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů. Profese online. 2016, 1(9), s. 1-8. ISSN: 1803-4330.

LEBEDINSKÁ, R., BLANAŘ, V., ŠOUKALOVÁ, K. Podtlaková léčba ran v ortopedii. Ortopedie, 2015, 1(9), s. 26-30. ISSN: 1802-1727

PELLANT, A., DRŠATA, J., BLANAŘ, V., BENDOVÁ, P., ŠKVRŇÁKOVÁ J., CHROBOK, V. 2019. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu vrozené oboustranné velmi těžké vady sluchu. Listy klinické logopedie. 3(2), 75-79. DOI: 10.36833/lkl.2019.031. ISSN 2570-6179. Dostupné také z: http://casopis.aklcr.cz/doi/10.36833/lkl.2019.031.html

ŠTĚDRÝ, J., PILNÝ, J., ČERMÁKOVÁ, K., HOLUBOVÁ, M., BLANAŘ, V. Anatomická studie artroskopie loketního kloubu. Ortopedie. 2014, 3(8), s. 126-129. ISSN: 1802-1727.

SUMMARY PAPER IN CZECH

BLANAŘ, V. Kolorektální karcinom - screening imunochemickou metodou v ordinaci praktického lékaře. Florence. 2012, 7-8(8), s. 31 - 33. ISSN 1801-464X.

BLANAŘ, V., ČERMÁKOVÁ, K., JEDLINSKÁ, M. Syndrom vyhoření u všeobecných sester pečujících o onkologicky nemocné. Diagnóza v ošetřovatelství. 2014, 2(10), s. 1-4. ISSN: 1801-1349.

ČERMÁKOVÁ, K., BLANAŘ, V. Ošetřovatelská a lékařská péče o židovské obyvatelstvo za 2. světové války. Ošetřovatelský obzor. 2013, 3(10), s. 57-59. ISSN: 1336-5606.

AUTHOR OF CZECH OR SLOVAK EDUCATION DOCUMENT (TEXTBOOK)

HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.146 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7395-920-3.

(4. doplněné vydání: HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7560-242-8.)

HAVLÍČEK, Karel, Pavel PÓCZOŠ, Zuzana ČERVENKOVÁ a Vít BLANAŘ, 2019. Stručná anatomie lidského těla: obrazová příloha: učební opora pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-192-6.

CHAPTER IN PROCEEDINGS

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, V. Komunikační obtíže u nedoslýchavých v závislosti na velikosti sluchových ztrát a spektru postižených frekvencí. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 5 - 12. ISBN 978-80-7395-895-4.

ČERMÁKOVÁ, K., BLANAŘ, V., HOLUBOVÁ, M. Posttraumatická stresová porucha u obětí holokaustu. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 52-56. ISBN 978-80-87035-72-6.

POSPÍCHAL, J., BLANAŘ, V., ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 124 - 129. ISBN 978-80-7395-895-4.

ŠKORNIČKOVÁ, Z., KMENTOVÁ, K., POSPÍCHAL, J., BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 146-153. ISBN 978-80-7395-895-4.

DISSERTATION

BLANAŘ, Vít. Podíl audiologické sestry na vyšetřování a na hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice, 2017, 141 s. Disertační práce. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. Vedoucí práce: Pellant Arnošt, Mejzlík Jan.

FUNCTIONAL SAMPLE

ČEGAN, L., NĚMEC, Z., ROLEČEK, J., VODIČKA, J., BLANAŘ, V., ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. 2016. (Výstup projektu TAČR GAMA01/022)

EDITOR OF PROCEEDINGS

BLANAŘ, Vít, ed., 2020. Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči: Suplementum vydané u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingalové a Roku sestry a porodní asistentky Světové zdravotnické organizace. 1. Praha: Mladá fronta, 49 s. ISSN 0032-6739. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/archiv-cisel/2020-supplementum

ABSTRACT IN AN if JOURNAL

EGLSEER, D., BLANAŘ, V., LOHRMANN, C., HOEDL, M. (2019). SUN-PO213: Clinical practice guidelines for malnutrition and use of nutritional interventions: changes over 6 years. In: Abstracts of the 37th ESPEN Congress, Clinical Nutrition. Amsterdam: Elsevier Science BV, S138. ISSN 0261-5614.

(IF 2018 = 6.402; Ranking 2018: 6/86(Nutrition and Dietetics)) (Poster na konferenci)

HOEDL, M., V. BLANAŘ, Y. AMIR a C. LOHRMANN, 2019. Incontinence and hospital-acquired pressure injury: A multicenter cross-sectional study. In: Scientifi c and Clinical Abstracts From WOCNext 2019. Nashville, Tennessee: Lippincott Williams & Wilkins, S59 - S60. J Wound Ostomy Continence Nurs. DOI: 10.1097/WON.0000000000000530. ISSN 1528-3976.

(IF 2018 = 1.627; Ranking 2018: 36/120 (Nursing)) (Poster na konferenci)

LECTURE AND ABSTRACT

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, J. Sociální a emoční problémy pacientů s nedoslýchavostí způsobenou hlukem. In: UNIVERZITKA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Jessenivova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. Teória, výskum a vzdělavanie v ošetrovateľstve, Zborník abstraktov. Martin, 2014, s. 18-19. ISBN 978-80-89544-69-1.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J.,SACHOVÁ, P., ŠKVARLOVÁ, P. Porovnání české verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults s výsledky prahové tónové audiometrie. In: Otorinolaryngologie a foniatrie: Abstrakta. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 151-152. ISSN 1210-7867.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J. Hearinh loss: Examination and evaluation by a nurse. In: European Industrial Doctoral School Summer Workshop 2014: List of Abstracts. Pardubice: Printing centre of the University of Pardubice, 2014, s. 46-47. ISBN 978-80-7395-779-7.

BLANAŘ, V., J. MEJZLÍK a V. ŠKVARLOVÁ. Závislost sociálních problémů nedoslýchavých na nejvíce postižené frekvenci sluchu při tónové audiometrii. In: Alžběta Hanzlíková a rozvoj Ošetrovaťelstva: Ošetrovaťelská konferencia Alžběty Hanzlíkovej 2015. Martin: JLF UK Martin, 2015, s. 107-109. ISBN 978-80-89544-76-9.

BLANAR, V., J. MEJZLIK a P. SACHOVA. Results of Czech version of the Hearing Handicap Inventory for Adults from the viewpoint of pure tone audiometry. In: 3rd Congres of European ORL-HNS. Prague, Czech Republic, 2015, s. 1539-1540.

BLANAR, V., MEJZLIK, J., SKVARLOVA, V. Communication difficulties of people with occupational hearing loss: Evaluation by tone audiometry threshold and Hearing Handicap Inventory for Adults at the otorhinolaryngology department. EDCNS 2015, 18. – 19. September 2015, Graz, Austria. The 15th European Doctoral Conference in Nursing Science.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., DOČKALOVÁ, V. Používání ochranných pomůcek u pracovníků v riziku hluku. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, s. 155-155. ISSN 1210-7867.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., Pellant, A. Factors affecting occupational noise-induced hearing loss. EDCNS 2015, 16. – 17. September 2016. The 16th European Doctoral Conference in Nursing Science, Bern University, Bern, Švýcarsko.

MISCELLANEOUS

Chrobok, V., Dršata, J., Janouch, M., Komínek, P., Kokštein, Z., Malý, J., Dort, J., Šebková, A. Hülleová, I., Zeman, J., Blanař, V., Zíma, Z. Příručka pro praxi: Screening sluchu novorozenců. Praha, 2019. ISBN 978-80-87837-16-0. Dostupné také z: http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/PPP_screening-sluchu-novorozencu.pdf

Selected Research Projects:

Portable audiometer (co-researcher), Program of Applied Research, Experimental Development and Innovation GAMA, Technology Agency of the Czech Republic (TACR), (2016 - 2017).

 

Rozšířit fotografii: 
false