Researcher Profile Cervenkova Zuzana

Mgr. Zuzana Cervenkova

Faculty of Health Studies, University of Pardubice

Prumyslova 395, Pardubice 532 10, Czech Republic

Email: zuzana.cervenkova@upce.cz, tel. +420-466-037-802

 

 

Professional background:

 

Zuzana Cervenkova has a degree in two professions: a nurse and a teacher. She graduated at the secondary Nursing School in Chrudim in 1994. She started to work as a nurse in University Hospital in Hradec Králové (urology) and then in regional hospital in Chrudim (medical), where she lives.

During her nursing career, she studied bachelor studies (Nursing) at the Charles University, at the Faculty of Medicine in Hradec Králové. During maternity leave, she worked at the Home Care Agency and also worked as a teacher at the secondary Nursing School in Chrudim. This job was the reason why she started master studies at the Palacky University, at the Faculty of Education. Thereafter she worked as a teacher at the secondary Nursing School in Pardubice and as a teacher at the primary school for children with behavioural disorders in Chrudim.

Zuzana works at FHS UPa as an assistant since October 2014. She gives exercises on Nursing Skills and practise and lectures on Anatomy. She studies PhD program Nursing. She is focused on management of postoperative pain in regards to quality and safety of health care. She presents this topic at various nursing conferences in Czech Republic and Europe. She prefers the impact of research in practice.

In 2017, she became certified in „Internal auditor in medical facility“ and „Care of a patient with pain“.

 

Research Interests:

  • Applied research, Evidence based practice
  • Quality and safety of health care
  • Management of postoperative pain
  • Ethics in regard to pain management

 

Selected Publications:

 

HAVLÍČEK Karel, PÓCZOŠ Pavel, ČERVENKOVÁ Zuzana a Vít BLANAŘ. 2019. Stručná anatomie lidského těla. Univerzita Pardubice.

ČERVENKOVÁ Zuzana. 2018. Hodnocení managementu pooperační bolesti. XX. Česko-slovenské dialogy o bolesti. Bolest. Praha.

HLAVÁČKOVÁ Eva; KLINEROVÁ Kamila a Zuzana ČERVENKOVÁ. 2018. Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory. Management rizik ve zdravotnictví, č. 4, s. 18-23

ČERVENKOVÁ Zuzana a Patrik ZELINKA. 2018. Analýza a hodnocení modelu dynamického interakčního procesu Orlandové. Florence (on-line).

ČERVENKOVÁ Zuzana, VANÍČEK Petr, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Spokojenost pacientů s tišením pooperační bolesti. Sborník z konference: Nové trendy v ošetrovateľstve V. Trnava.

ČERVENKOVÁ Zuzana, KOUTSKÁ Romana a Libor ČERVENKA. 2018. Výživa dětí s cystickou fibrózou pohledem rodičů. Logos Polytechnikos. Jihlava.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik. Management rizik ve zdravotnictví, č. 3, ročník 2.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Quality and Safety of Health Care Related to Pain Management. Abstracts from the 17th European Doctoral Conference in Nursing Science, p. 130. Maastricht University.

HAVLÍČEK Karel, ČERVENKOVÁ Zuzana a Vít BLANAŘ. 2017. Anatomické listy. Univerzita Pardubice.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2017. Bolest – indikátor kvality. Recenzovaný sborník IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času. Pardubice.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HORÁČKOVÁ Kateřina a Hana OCHTINSKÁ. 2016. Historie praktické výuky v ošetřovatelství v ČR do začátku 2. světové války. Florence. Praha, č. 10, s. 44 – 46.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Michal KOPECKÝ. 2016. Kvalitní a bezpečný management bolesti – východiska do praxe. Recenzovaný sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava.

ČERVENKOVÁ Zuzana a Iveta ČERNOHORSKÁ. 2016. Management bolesti a kvalita poskytovaných služeb. Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň.

ČERNOHORSKÁ Iveta a Zuzana ČERVENKOVÁ. 2016. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte – tvorba nástroje na její hodnocení. Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň.

ČERVENKOVÁ Zuzana a Iveta ČERNOHORSKÁ. 2015. Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň.

 

 

Projects:

 

  • International Conference of Students Ph.D. Study Programmes in Nursing, 2019, Principal Investigator.
  • Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies, 2018, student.
  • Quality and Safety in Health Care, 2017, student.
Rozšířit fotografii: 
false