Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

figurky_135685.jpg

Nabízíme vzdělávání v oblasti zdravotní a sociální péče pro laiky i odborníky formou jednorázových či ucelených kurzů.

Tyto kurzy vždy vychází z aktuálních vědeckých poznatků a jsou vedeny v prostředí otevřeném pro diskusi.  V kurzech jsou využívány moderní výukové modely simulující reálné situace. Příklady nabízených témat: první pomoc, dentální hygiena, sexuální výchova, komunikace s pacientem/klientem, manažerská komunikace, katetrizace, léčba chronických ran.