Centrum péče o zdraví pomáhá lidem na jejich cestě ke zdraví a vzdělávání.

Nabízíme kvalitní a aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jsme tu pro laiky i odborníky, pro jednotlivce i organizace, pro zájemce všech věkových kategorií.

Ve své činnosti čerpáme z bohatých zkušeností ve vzdělávání odborníků i laiků na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, jejíž součástí jsme.

Centrum péče o zdraví zajištuje propagaci a vnější komunikaci Fakulty zdravotnických studíí nejen s jejími partnery, ale i s novými subjekty s cílem dosáhnout dobré spolupráci a naplnění cílů fakulty.

 


 

Rozšířit fotografii: 
true