Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_20181106_093843_154555.jpg

Katedra klinických oborů (KKO) vznikla spolu s Fakultou zdravotnických studií (FZS) v roce 2007. Její součástí byla dvě oddělení - Oddělení pro celoživotní vzdělávání a Oddělení urgentní péče.

V roce 2018 došlo ke sloučení Katedry klinických oborů a Katedry informatiky, managementu a radiologie v jednu – Katedru klinických oborů složenou ze dvou oddělení: Oddělení urgentní péče a Oddělení radiologie, v roce 2022 bylo Oddělení radiologie přejmenováno na Oddělení managementu a radiologie.

Organizačně pod KKO spadají dvě kliniky Pardubické nemocnice - Chirurgická klinika a Neurologická klinika.

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.
Vedoucí katedry

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Zástupce vedoucí katedry

Fakulta zdravotnických studií
Denisa Sucková
Sekretariát katedry

Fakulta zdravotnických studií

Kliniky


Neurologická klinika

Chirurgická klinika