Katedra klinických oborů

Katedra klinických oborů (KKO) vznikla spolu s Fakultou zdravotnických studií (FZS) v roce 2007. Její součástí byla dvě oddělení - Oddělení pro celoživotní vzdělávání a Oddělení urgentní péče.

V roce 2018 došlo ke sloučení Katedry klinických oborů a Katedry informatiky, managementu a radiologie v jednu – Katedru klinických oborů slouženou ze dvou oddělení: Oddělení urgentní péče a Oddělení radiologie, v roce 2022 bylo Oddělení radiologie přejmenováno na Oddělení managementu a radiologie.

Organizačně pod KKO spadají čtyři kliniky Pardubické nemocnice - Interní klinika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Vedoucí katedry
Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.

Mgr.
Zuzana
Červenková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

zuzana.cervenkova@upce.cz
466 037 523
Zástupce vedoucí katedry
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Mgr.
Eva
Hlaváčková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

eva.hlavackova@upce.cz
466 037 725
Sekretariát katedry

Denisa
Sucková


Fakulta zdravotnických studií

denisa.suckova@upce.cz
466 037 541

Kliniky


Interní klinika

web kliniky

Chirurgická klinika

web kliniky

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

web kliniky

Neurologická klinika

web kliniky
Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!