Katedra klinických oborů

Katedra klinických oborů (KKO) vznikla spolu s Fakultou zdravotnických studií (FZS) v roce 2007. Její součástí byla dvě oddělení - Oddělení pro celoživotní vzdělávání a Oddělení urgentní péče.

Od 1. 9. 2018 došlo ke sloučení Katedry klinických oborů a Katedry informatiky, managementu a radiologie v jednu – Katedru klinických oborů slouženou ze dvou oddělení: Oddělení urgentní péče a Oddělení radiologie.

Organizačně pod KKO spadají čtyři kliniky Pardubické nemocnice - Interní klinika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Vedoucí katedry
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr.
Jan
Pospíchal
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jan.pospichal@upce.cz
466 037 800
Zástupce vedoucí katedry
Mgr. Iveta Černohorská,

Mgr.
Iveta
Černohorská


Fakulta zdravotnických studií

iveta.cernohorska@upce.cz
466 037 802
Sekretariát katedry

Denisa
Sucková


Fakulta zdravotnických studií

denisa.suckova@upce.cz
466 037 541

Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!