Kurz první pomoci

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí

 • KURZ PRVNÍ POMOCI pro širokou veřejnost
 • KURZY PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY šité na míru

KURZ PRVNÍ POMOCI pro širokou veřejnost - NOVÝ TERMÍN!!!

Termín: 05.09.2022, v čase 14:00 - 18:00 hod.
 


Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven. 

S NAŠÍM KURZEM ZÍSKÁTE

 • teoretické znalosti o poskytování laické první pomoci, především o život zachraňujících úkonech,
 • praktické procvičení jednotlivých úkonů při poskytování první pomoci i život zachraňující úkony,
 • osvojíte si postupy při poskytování první pomoci v konkrétních situacích.

Kurz vedou profesionální lektoři s bohatou zkušeností z praxe v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách. Na kurzu jsou využívány nejmodernější modely simulující reálné situace. Výuka probíhá v přátelské atmosféře, kdy se účastníci nemusí bát mluvit, či v praktické části udělat chybu

SOUHRNNÉ INFORMACE KE KURZU

 • cílová skupina: laická veřejnost
 • rozsah kurzu: 4 hodiny
 • počet lektorů: 2
 • místo konání: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (ul. Průmyslová 395, Pardubice)
 • počet účastníků: 10 - 15
 • výstup: potvrzení o absolvování kurzu první pomoci

OBSAH KURZU

Teoretická část se věnuje tématům: první pomoc (legislativa, dělení), tísňové linky, technická první pomoc, základní životní funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, kardiopulmonální resuscitace, zástava krvácení, protišoková opatření, popáleniny, úraz elektrickým proudem.

Praktická část obsahuje: první pomoc při akutních stavech - přiblížení jednotlivých onemocnění, nácvik zacházení s pohotovostními léky a dalšími pomůckami potřebnými pro zvládnutí akutního stavu (křeče, alergie, astma, cukrovka, cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu) a dále praktický nácvik život zachraňujících úkonů na resuscitačních modelech - vypuzovací manévry, zajištění průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého, resuscitace dětí i dospělých, zástava masivního krvácení.

TERMÍN KURZU

pondělí 05.09.2022, v čase 14:00 - 18:00 hod.

CENA KURZU

900 Kč/os.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ 

V případě zájmu se přihlaste na emailu tereza.hronskarichterova@upce.cz, nebo tel.: 466 037 801; 722 950 418.

Uzávěrka přihlášek je 19.08.2022. Po přihlášení Vám budou zaslány platební údaje k úhradě ceny kurzu.


Dále nabízíme KURZY PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY.

Rozsah a obsah těchto kurzů je dle požadavků objednatele, jsou zařazována témata na míru, která zohledňují rizika spojená s konkrétním zaměstnáním.

V případě zájmu o nabízené kurzy nás neváhejte kontaktovat.


 

Ing. Tereza Hronská Richterová, Centrum péče o zdraví, FZS UPa tereza.hronskarichterova@upce.cz, tel. 466 037 801

 

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
true