Kurz první pomoci

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí KURZ PRVNÍ POMOCI a to nejen pro zaměstnance univerzity.

Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven. 

4 hodinový kurz probíhá v malých skupinách 10 - 15  účastníků. Ti se mimo jiné naučí a prakticky si vyzkouší nácvik nepřímé srdeční masáže a plicní ventilace - Kardiopulmonální resuscitace (KPR) na nejmodernějších výukových modelech.

Naši lektoři jsou odborníci z praxe, kteří během kurzu využívají svých bohatých zkušeností z výkonu své profese v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách.

Místo konání kurzů je obvykle v sídle fakulty Průmyslová 395 v Pardubicích případně dle dohody s objednavatelem.

Termíny kurzů pro zaměstnance vypisujeme prostřednictvím portálu vzdělávání.

V případě externích zájemců o nabízených kurz nás neváhejte kontaktovat.

Michaela Zákoutská, Centrum péče o zdraví, FZS UPa michaela.zakoutska@upce.cz, tel. 466 037 801

 


 

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
true