Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

holkykluci2_137865.jpg

Workshop „Sexuální výchova“ je určen pro žáky 5. a vyšších tříd základních škol.

Workshop poskytne dětem základní informace o lidské sexualitě a umožní jim tak lepší orientaci v této problematice. Otevírá otázky, o kterých se ve společnosti z různých důvodů (třeba stud nebo snaha o zachování soukromí) málo mluví. Protože děti často čerpají své poznatky z různých, někdy i nevěrohodných zdrojů, a mohou být ovlivněny různými předsudky, během workshopu získají informace, které by měly takovým situacím předcházet. Probíraná témata respektují věk účastníků.

SOUHRNNÉ INFORMACE O WORKSHOPU

 • Cílem je citlivou formou seznámit děti se základními aspekty lidské sexuality.
 • Určen je pro žáky 5. a vyšších tříd základní školy (probíhá vždy zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce).
 • Probíraná témata respektují věk účastníků.
 • Celkový rozsah je 2 vyučovací hodiny.
 • Max. počet dětí v jedné skupině je 10.

PRŮBĚH WORKSHOPU

Základní tematické okruhy se zabývají pohlavními rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj jedince aneb co se děje s naším tělem a psychikou v průběhu dospívání a jak to řešit, dále partnerstvím a vztahy, základy lidské reprodukce a sexualitou.

 • I. blok - teoretická část: Lektorky seznámí děti s obsahem, co je čeká, následuje úvod do problematiky.
 • II. blok - praktická část: pracovní listy.
 • III. blok - pokračování teoretické části.
 • IV. blok -
  • dívky - model těhotenského břicha, u starších model na samovyšetření prsou, model penisu (navlékání kondomu);
  • chlapci: mladší - model varlat; starší - model samovyšetření varlat, model penisu (navlékání kondomu).
 • V. blok - závěr teoretické prezentace.
 • VI. blok - video varující před nebezpečím sociálních sítí (individuálně).
 • VII. blok - diskuse, dotazy, závěr.

Workshop vedou vždy odborně vzdělaní lektoři s citlivým přístupem k dané problematice. Výuka probíhá za přátelské, ale intimní atmosféry, která děti zbavuje ostychu položit otázky.

Mám zájem/chci vědět víc