Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

figurky_162_145760.jpg

O supervizi

Supervize je jedním z nástrojů podporujících poskytování kvalitních služeb klientovi/pacientovi. V nehodnotícím prostředí pod vedením supervizora nabízí supervidovaným pracovníkům prostor pro sdílení a reflexi vlastní práce a jejích nároků.

SUPERVIZE NABÍZÍ

  • jiný pohled na vlastní práci
  • nalézání řešení, východisek a nových pohledů
  • otevírání nových cest myšlení a forem práce
  • lepší plánování práce
  • rozpoznání neefektivních postupů
  • uvolnění napětí a předcházení syndromu vyhoření
  • ocenění, podporu, přijetí, povzbuzení, zpětnou vazbu
  • prostor pro sdílení prožitků, emocí, starostí a nejistot

Supervize je určena pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).

Supervize se může konat dle dohody na pracovišti supervidovaných pracovníků či v prostorách Fakulty zdravotnických studií.

Cena: 500 - 1 500 Kč/hod. + cestovné
Úvodní konzultace zdarma.

Lektor:

Mgr.  Adéla Michková, Ph.D.