Komunikace s pacientem a jeho rodinou

TERMÍN REALIZACE KURZU : čtvrtek 1.12. 2022


Přemýšlíte o tom, proč si pacienti nebo jejich rodiny tak často stěžují na komunikaci zdravotníků, a přitom se sami chovají agresivně? Bojíte se někdy otevřít dveře z ordinace do čekárny plné netrpělivých lidí? Přemýšlíte o tom, co říkat, když pacient nebo někdo z jeho blízkých pláče; proč paní na trojce už popáté během hodiny zvoní, když jste tam před chvílí byl/a, proč na vás křičí a dělá si z vás sluhu/služku? Lámete si hlavu s tím, jak je možné, že pacient tvrdí, že jste mu něco neříkal/a, když víte, že jste mu to říkal/a (a třeba několikrát)? Pokud ano a pokud chcete udělat něco pro to, abyste si s pacienty a jejich rodinami vzájemně lépe rozuměli, přijďte na náš kurz.


CÍLOVÁ SKUPINA 

Kurz je určen odborníkům z kategorie pomáhajících profesí, především zdravotním sestrám (všeobecným, praktickým, dětským), porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým asistentům, ale i lékařům a dalším odborníkům pracujícím ve zdravotnictví nebo v sociálních službách.

CÍL KURZU

Cílem je

 • pomoci porozumět okolnostem, faktorům, které komunikaci s pacientem a jeho rodinou ovlivňují (osobnostním, organizačním, situačním).
 • naučit se rozpoznávat různé komunikační styly, řeč rodiče, dítěte, dospělého podle teorie transakční analýzy Erica Berneho, volit vhodnou formu komunikace s ohledem na situaci.
 • vyzkoušet si hovořit s pacienty a jejich rodinou laickým jazykem, formulovat prosby a žádosti, poskytovat konstruktivní kritiku, vhodným způsobem říkat ne.
 • učit se aktivně naslouchat.
 • naučit se komunikovat ve vypjatých situacích s využitím principů nenásilné komunikace podle teorie Marshalla Rosenberga.

ROZSAH A OBSAH KURZU

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. Tento celodenní kurz bude rozdělen do dvou bloků:

I. blok 9 – 12 hodin:

 • Faktory ovlivňující komunikaci (individuální, systémové, situační)
 • Komunikační styly, teorie transakční analýzy, laický, odborný jazyk
 • Nároky, laskavosti, žádosti, rozkazy, kritika, odmítání

II. blok 13 – 17 hodin:

 • Aktivní naslouchání
 • Proces nenásilné, empatické komunikace

  • Pozorování a přijetí bez hodnocení
  • Sebehodnocení, odpovědnost za své pocity
  • Identifikace svých potřeb
  • Formulování konkrétní, pozitivní prosby

V obou blocích se budou střídat metody: výklad, diskuze, práce s kazuistikami, nácvik dovedností, individuální a skupinová práce.


POČET ÚČASTNÍKŮ: min.10


CENA KURZU: 2 000 Kč/1 účastníka


GARANT A LEKTOR KURZU: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. - dětská sestra s dlouholetou zkušeností s výukou komunikace a psychologie ve zdravotnictví


MÍSTO POŘÁDÁNÍ KURZU:  učebna CB02003, Univerzita Pardubice, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice


TERMÍN REALIZACE KURZU

čtvrtek 1.12. 2022, v čase 9:00-17:00 hod. (pauza na oběd: 12-13 hod.)
 

 

 

V případě Vašeho zájmu se, prosím, přihlaste na emailu tereza.hronskarichterova@upce.cz; tel.: 466 037 729, 722 950 418, a to nejpozději do neděle 6. 11.  2022.

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false