Manažerská komunikace ve zdravotnictví

Vedoucí pracovníci svou významnou rolí ovlivňují výkon a rozvoj svého týmu i jednotlivých pracovníků, proto je důležité, aby správně komunikovali, resp. uplatňovali manažerské komunikační kompetence v rámci vlastní profesionality.

CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen pracovníkům nelékařských profesí, kteří zastávají vedoucí pozici, případně se na ni připravují.

CÍL KURZU

Cílem kurzu je objasnit význam interní komunikace a nabídnout její zefektivnění v oblasti manažerských komunikačních kompetencí.

ROZSAH A OBSAH KURZU

Rozsah kurzu je 2 x 4 hodiny.

Obsah kurzu je založen na vymezení významu manažerských komunikačních kompetencí jako jednoho z prvků systémového nastavení interní komunikace.

 • Systémové nastavení interní komunikace.
 • Role manažerky/manažera v nelékařských týmech a hlavní principy její/jeho práce.
 • Význam manažerské komunikace.
 • Hlavní zásady efektivní komunikace.
 • Plán komunikace pro vedení týmu, hlavní momenty ovlivňování ostatních.
 • Komunikace změny.
 • Řízení výkonu.
 • Hodnocení, motivace a rozvoj spolupracovníků.
 • Zpětná vazba manažera.
 • Plnění úloh a simulace.
 • Zhodnocení „splněných úkolů“ z praxe.

Kurz obsahuje témata, která se rozvíjí v diskusi a simulaci situací pro nácvik komunikace a je rozdělen na 2 části. Ve druhé části se vyhodnocuje aplikace poznatků z části předchozí a plnění úkolů v praxi.

POČET ÚČASTNÍKŮ

max. 20 (min. 10)


CENA KURZU: 2 000 Kč/1 účastníka


GARANT KURZU: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE DALŠÍHO KURZU

1.čtvrtletí roku 2023

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false