Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

figurky_135677.jpg

Vedoucí pracovníci svou významnou rolí ovlivňují výkon a rozvoj svého týmu i jednotlivých pracovníků, proto je důležité, aby správně komunikovali, resp. uplatňovali manažerské komunikační kompetence v rámci vlastní profesionality.


Termín realizace kurzu: středa 10.04.2024

Místo realizace kurzu: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice


CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen pracovníkům nelékařských profesí, kteří zastávají vedoucí pozici, případně se na ni připravují.

CÍL KURZU

Cílem kurzu je objasnit význam interní komunikace a nabídnout její zefektivnění v oblasti manažerských komunikačních kompetencí.

ROZSAH A OBSAH KURZU

Rozsah celodenního kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Obsah kurzu je založen na vymezení významu manažerských komunikačních kompetencí jako jednoho z prvků systémového nastavení interní komunikace.

  • Systémové nastavení interní komunikace.
  • Role manažerky/manažera v nelékařských týmech a hlavní principy její/jeho práce.
  • Význam manažerské komunikace.
  • Hlavní zásady efektivní komunikace.
  • Plán komunikace pro vedení týmu, hlavní momenty ovlivňování ostatních.
  • Komunikace změny.
  • Řízení výkonu.
  • Hodnocení, motivace a rozvoj spolupracovníků.
  • Zpětná vazba manažera.
  • Modelové situace a jejich evaluace.

Kurz obsahuje témata, která se rozvíjí v diskusi a simulaci situací pro nácvik komunikace.

POČET ÚČASTNÍKŮ

max. 20 (min. 10)


CENA KURZU: 2 000 Kč/1 účastníka


GARANT KURZU: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


TERMÍN DALŠÍHO KURZU

středa 10.04.2024, v čase 9:00-16:00 hod.

Mám zájem/chci vědět víc