Mentor klinické praxe

Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.


Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí dva způsoby realizace kurzu Mentor klinické praxe:

  • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný (akreditovaný MZČR)
  • Mentor klinické praxe - bez certifikace (bez akreditace MZČR)

Více informací o jednotlivých kurzech na odkazech níže.

 

Rozšířit fotografii: 
false