Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými ranami a defekty a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými ranami a defekty včetně prevence.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

  • k posuzení a analyze potřeb pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu;
  • k realizaci a hodnocení poskytované specifické ošetřovatelské péče u pacientů s chronickými ranami a defekty, preventivní péče a edukační činnosti;
  • k poradenské činnosti a zajištění pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.

ROZSAH KURZU

Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe.

HARMONOGRAM KURZU

Teoretická část kurzu probíhá na Univezitě Pardubice, Fakultě zdravotnických studií

další termíny připravujeme

 

Praktická část kurzu je plánována v Geriatrickém centru Pardubické nemocnice dle individuálního rozpisu.

 


 

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false