Start semestru na FZS 2022/23 - vítání prváků prezenčního studia

Uložit do kalendáře 19-09-2022 8:00 19-09-2022 12:00 Czech republic/Europe Start semestru na FZS 2022/23 - vítání prváků prezenčního studia V pondělí 19. 9. 2022 přivítáme studenty, kteří se zapsali do studia 1. ročníku bakalářského studijního programu v prezenční formě. Akce se koná na Fakultě zdravotnických sdudií, Průmyslová 395, posluchárna ZE1 v... Fakulta zdravotnických studií
19. 09. 2022 Fakulta zdravotnických studií
Start na FZS 2022 (vítání prváků Bc., PS)

V pondělí 19. 9. 2022 přivítáme studenty, kteří se zapsali do studia 1. ročníku bakalářského studijního programu v prezenční formě.

Akce se koná na Fakultě zdravotnických sdudií, Průmyslová 395, posluchárna ZE1

  • v čase od 8.00 do 10.00 hodin pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství,
  • v čase od 10.00 do 12.00 hodin pro studijní programy Porodní asistence, Radiologická asistence a Zdravotně sociální péče.

Studenty čeká program zaměřený na seznámení s fakultou. Po ukončení akce budou studenti pokračovat ve výuce podle plánovaného rozvrhu.

Těšíme se na Vás!

Studijní oddělení FZS
Ing. Monika Kofferová